Aktuality farnosti

Vitajte na stránkach farnosti Smolnícka Huta!
Dúfame, že na nej nájdete zaujímavé informácie o súčasnosti, histórii i aktivitách našej farnosti.

Februárové číslo Hlasu Huty

Pridal: RK FÚ Smolnícka Huta | 21.2.2014

Počas februára vyšlo ďalšie číslo nášho farského časopisu.

Časopis si môžete prezrieť aj v elektronickej podobe na tejto stránke:

Hlas Huty 

Scénka o Pátrovi Piovi

15.marca 2014 o 17.00

Pridal: RK FÚ Smolnícka Huta | 24.1.2014

Pozývame Vás 15. marca 2014 o 17.00 (sobota) do Rímsko-katolíckeho kostola Nanebovzatia Panny Márie v Smolníckej Hute na divadelné predstavenie o živote pátra Pia, v podaní veriacich farnosti z Veľkej Lomnice.

Prezri si plagát podujatia

Pozývame na chválospev

6.2.2014

Pridal: RK FÚ Smolnícka Huta | 24.1.2014

Srdečne pozývame na chválospev "Panne Márii", ktoré sa uskutoční 6.februára 2014 o 10.30hod. v kostole Sv.Kataríny Alexandrijskej v Smolníku. Umelci v počte 70. mladých talentovaných spevákov zborovo vystúpi so svojim pripraveným programom, aby okrem chvály Pánovi prezentovali aj svoju Opernú umeleckú školu v Bratislave. Srdečne pozývame.

Poetica musica

Ďakujeme...

Pridal: RK FÚ Smolnícka Huta | 8.12.2013

Poetica Musica je tvorivá skupina mladých kresťanov katolíkov, ktorá sa prostredníctvom zamyslení, básní a piesní – teda prostredníctvom slova aj hudby venuje rôznym námetom a udalostiam. Jej hlavným cieľom je ponúkať skrze umelecké spracovanie pohľady na rôzne témy, nielen čo sa týka viery a kresťanského nazerania na svet, ale aj každodenných vecí, problémov, sfér, v ktorých sa bežne pohybujeme. Svojou formou aj obsahom sa snaží osloviť čo najširšie spektrum divákov, či už sú to mladí alebo starší ľudia.

Srdečne pozvaní ľudia dobrej vôle sa v adventný večer 7. decembra 2013 niekoľko desiatok ľudí „zbehlo“ do Kultúrneho domu v Smolníckej Hute, aby si mohli vypočuť „adventný večer“, ktoré nám mnohím napomohlo k uváženiu sa nad Adventom a k tomu, čo vlastne advent je. Vrelá vďaka skupine Kerigma s jej hlavným koordinátorom vdp. Martinom Gnipom, kňazom zo Zlatej Idky a celou skupinou.

Reštaurovanie hlavného oltára

Smolník

Pridal: RK FÚ Smolnícka Huta | 17.9.2013

Dňa 9.9.2013 Reštaurátorský ateliér Levoča zložil a odniesol na reštaurovanie do svojich dielní oltárny obraz sv. Kataríny Alexandrijskej spolu so sochami a hlavice stĺpov. Čiastka 20 000,- € poskytnutá z MK SR postačuje len na reštaurovanie obrazu. Veríme, že sa nám podarí zozbierať fin. prostriedky čo najskôr aj na dokončenie hlavného oltára.     S dokončením prác sa počíta v r. 2014.

Spracovala: p. ŠenkýrováDarujte nám svoje 2% z dane

Vopred ďakujeme....

Pridal: RK FÚ Smolnícka Huta | 19.2.2013

Dávame do pozornosti všetkým veriacim a dobrodincom, ľuďom dobrej vôle, že svoje 2 % môžu venovať nášmu Občianskemu združeniu Barborka a uplatniť si tak úľavu na dani. Združenie má právnu subjektivitu s pôsobnosťou na celom území Slovenskej Republiky a v zahraničí Barborka, je dobrovoľným a slobodným združením osôb v zmysle zákona č. 83/1990 Zb., z 27.03.1990, pracujúcim najmä na miestnej, komunitnej úrovni, ktoré vzniká s vedomím a podporou obecného zastupiteľstva obce Smolnícka Huta. Združenie je právnickou osobou registrovanou ministerstvom vnútra SR.Pri naplňovaní cieľov združenie spolupracuje s kresťanskými cirkvami, kresťanskými organizáciami a kultúrnymi a vzdelávacími inštitúciami.Tlačivá si môžete stiahnúť z internet. stránky: www.rkcsmolnickahuta.sk

Požehnanie Sv. Otca Smolníckej Hute

Ďakujeme

Pridal: RK FÚ Smolnícka Huta | 12.4.2011

V nedeľu sa na Námestí sv. Petra vo Vatikáne zišlo asi 50 tisíc veriacich, aby si vypočuli slová pápeža Benedikta XVI. pred poludňajšou modlitbou Anjel Pána a prijali jeho požehnanie. Svätý Otec vo svojom príhovore vychádzal z evanjeliových textov 5. pôstnej nedele, že Kristus búra múr smrti. V ňom prebýva všetka plnosť Boha, ktorý je život, večný život. Preto nad ním smrť nemala moc a vzkriesenie Lazára je znamením jeho plnej moci nad fyzickou smrťou, ktorá je pre Boha ako spánok. Existuje však iná smrť, ktorá Krista stála najtuhší boj, ba dokonca cenu kríža, totiž duchovná smrť, hriech, ktorý ohrozuje existenciu každého človeka. Pre víťazstvo nad touto smrťou Kristus zomrel a jeho zmŕtvychvstanie nie je návratom do predošlého života, ale otvorením novej reality, „novej zeme“, ktorá sa nakoniec opäť spojí s nebom Boha. Svätý Otec vyslovil žiadosť, aby sme sa obrátili k Panne Márii, ktorá už má podiel na tomto vzkriesení, aby nám pomohla povedať s vierou: „Áno, Pane, ja som uverila, že ty si Mesiáš, Boží Syn“ a aby sme skutočne objavili, že on je našou spásou. Po modlitbe Anjel Pána udelil pápež Benedikt XVI. svoje apoštolské požehnanie aj Slovensku, Bratislave a farnostiam Beľuše  a obzvlášť sme hrdí, že požehnal a pozdravil aj našu farnosť Smolnícka Huta. Úprimné Pán Boh zaplať! (S.K)

Sila Pátra Pia - Smolnícka Huta, okres Gelnica

Skutočne neuveriteľné

Pridal: RK FÚ Smolnícka Huta | 15.6.2008

Od 8. mája 2008 je v kostole Nanebovzatia Panny Márie v Smolníckej Hute vystavená k verejnej úcte prvá relikvia pátra Pia na Slovensku. Mnohí túžia ísť za pátrom Piom až do San Giovanni di Rotondo, ale teraz môžete prísť za pátrom Piom do Smolníckej Huty. S písomným dovolením diecézneho biskupa Mons. Eduarda Kojnoka si môžu všetci veriaci i neveriaci uctiť túto relikviu a vyprosiť si mnohé milosti na príhovor tohto talianskeho svätca.
Kostol bude otvorený takto: V zimnom období je čas zmenený, kvôli počasiu, ale ak si niekto chce uctiť relikviu Pátra Pia je to možné. Na dverách kostola sú kontaktné osoby na ktoré sa môžete obrátiť. Alebo telefonicky na t.č. 0905 289 786, pevná linka: 053/4887642.

Svätý otec pozdravil veriacich zo Smolníckej Huty

Audiencia - 4. júna 2008

Pridal: RK FÚ Smolnícka Huta | 9.6.2008

Na generálnej audiencii dňa 4. júna 2008 Svätý Otec Benedikt XVI. pozdravil veriacich Smolníckej Huty. Bolo to milé a veľké gesto pre našu farnosť. Zároveň operný spevák Jaroslav Dvorský odovzdal Sv. Otcovi CD s piesňou Ave, Maria, ktorú nahral v Miláne osobitne pre túto príležitosť.

OZ BArborka

Slovenské omše v zahraničí

Slovenské omše, ktoré sa slúžia v Európe a zámorí

Pozdrav pápeža

Benedikt XVI. pozdravil slovenských pútnikov

Video - relikvia

Relikvia

Darujte nám 2% z daní!