Archív aktualít farnosti

Prvé číslo časopisu Hlas Huty

December 2007

Pridal: RK FÚ Smolnícka Huta | 5.1.2008
Hlas Huty č.1/2007

Počas vianočných sviatkov vyšlo prvé číslo nášho farského časopisu.

Časopis si môžete prezrieť aj v elektronickej podobe na tejto stránke.

Hlas Huty 

Spustenie oficiálnej stránky farnosti

5.1.2008 bola spustená stránka farnosti Smolnícka Huta

Pridal: RK FÚ Smolnícka Huta | 5.1.2008
Náhľad stránky

5.1.2008 bola spustená stránka farnosti Smolnícka Huta.

----------------------------------- 

Kúpou „tehličky” pomôžete farnosti Smolnícka Huta

TK KBS informoval Jozef Spišák

Pridal: RK FÚ Smolnícka Huta | 5.1.2008

Farnosť Smolnícka Huta organizuje netradičnú vianočnú zbierku s názvom „Tehlička”, ktorej výťažok bude určený na pomoc výstavby farského úradu a pastoračného centra. „V našej farnosti nepôsobil kňaz takmer päťdesiat rokov. Ide o chudobný kraj s bohatou vierou. Preto sme sa rozhodli osloviť všetkých ľudí dobrej vôle v tento vianočný čas, aby prispeli svojou ,tehličkou´ a zapojili sa do projektu,” uviedol miestny kňaz Jozef Spišák, ktorý do farnosti nastúpil 1. októbra 2007. „Názov pre túto zbierku sme zámerne zvolili ,tehlička´, pretože má ľuďom pripomínať, že budujeme spoločné dielo a aj malá pomoc je pomoc. Jeden všetkým nepomôže, ale všetci môžu pomôcť jednému,” dodal otec Spišák. Zbierka bude trvať počas celých vianočných sviatkov od 5. decembra 2007 do 6. januára 2008 a s výstavbou by sa malo začať na jar budúceho roka. Cena jednej „tehličky” je 99 korún. Veriaci môžu svoje príspevky posielať na číslo účtu 20291183/6500. Projekt je realizovaný so súhlasom a podporou rožňavského diecézneho biskupa Mons. Eduarda Kojnoka a s podporou vatikánskej televízie Tele Padre Pio.

Svätý Mikuláš

Pridal: RK FÚ Smolnícka Huta | 6.1.2008

Je všeobecne známe, že 6. decembra každý rok chodieva medzi ľudí svätý Mikuláš spolu s anjelom a aj čertom a za pekné básničky rozdáva deťom, ale aj dospelým rôzne prekvapenia. Presne takýto Mikuláš prišiel, i keď o deň neskôr, aj medzi nás, do nášho kostola a po svätej omši mu každý povedal nejakú básničku, niektorí aj zaspievali a Mikuláš nám rozdal balíčky, ktoré obsahovali okrem sladkostí aj maličké citáty z evanjelia. Nezabudnite sa pozrieť aj na čerta. P.P.

Detský Ples

Pridal: RK FÚ Smolnícka Huta | 6.1.2008

Náš milý pán farár pre nás všetkých zorganizoval detský ples. Konal sa 21.12.2007. Zúčastnilo sa na ňom veľa ľudí. Pozvaný bol aj otec biskup Mons. Eduard Kojnok, ktorý celebroval svätú omšu v našom Kostole Nanebovzatia Panny Márie, ktorou sa začal aj samotný ples. Deti z materskej školy nacvičili spolu s pani učiteľkami veselý program, čím nás všetkých dobre pobavili. Aj my starší sme pod vedením pána farára nacvičili veselý program. Na záver sme sa so všetkými hosťami rozlúčili Dobrou novinou a všetci spolu sme si zaspievali pieseň Tichá noc, svätá noc. P.P.

Dobrá Novina

Pridal: RK FÚ Smolnícka Huta | 6.1.2008

Počas vianočných sviatkov - 25. a 26. decembra navštevovali deti našich veriacich a podelili sa s nimi o „Dobrú novinu“ – ohlásili narodenie Spasiteľa Ježiša Krista. P.P.

Betlehemské svetlo

Pridal: RK FÚ Smolnícka Huta | 6.1.2008

Na 3. adventnú nedeľu bolo dovezené na Slovensko svetlo z Betlehema, z Jaskyne Narodenia Pána. 20. decembra presne o 19.15 odišla trojčlenná posádka zo Smolníckej Huty po Betlehemské svetlo do Prešova na sídlisko Sekčov, kde nám bolo o 20.45 hodine odovzdané skautmi z farnosti Kráľovnej pokoja. O 21.00 hodine sme boli vo farnosti nášho pána farára - v Kokošovciach, kde nám prepožičali betlehem na tieto vianočné sviatky, aby nám navodil atmosféru narodenia Pána. O 23.00 sa už štvorčlenná posádka vrátila späť do domovskej farnosti. P.P.

Duchovná obnova

Pridal: Jozef Spišák, farár | 6.1.2008

V dňoch od 8.-10. decembra 2007 sme v našej farnosti mali možnosť prežívať duchovnú obnovu, aby sme sa tak znovuzrodili a obnovili v duchovnom svete. Veľká vďaka patrí pátrovi Martinovi Kolivoškovi, ktorý túto duchovnú obnovu viedol, pričom nám pripomínal, aby sme mali „šarm“ v duši ako Panna Mária.

Kostol sa mení

Pridal: Jozef Spišák, farár | 6.1.2008

Dvere tvoria vchod do každého domu, do každej izby. Aj do nášho kostola vstupujeme cez nové dvere, lebo nás vpúšťajú do priestoru, ktorý má patriť samotnému Bohu. Bez okien by sme sa cítili v každej budove a aj v Božom chráme veľmi nepríjemne, a tak každý, kto navštívi sakristiu, môže vidieť vymenené okná. Ale nielen to, cez malé okienka na dverách do kostola môžeme nazrieť do Božieho chrámu, a tak na malú chvíľu, očami upretými na Bohostánok, uvažovať a rozjímať, ako aj prosiť o Božiu pomoc a silu.

Výlet do Košíc

Pridal: Jozef Spišák, farár | 6.1.2008

Dňa 5.1.2008 deti spolu s pánom farárom navštívili naše druhé najväčšie a zároveň krajské mesto Košice. Autá štartovali presne o 15.00 hod. Boli sme v Katedrále svätej Alžbety a v v seminárnom kostole sv. Karola Boromejského. Obzerali sme si aj výzdobu mesta. Najväčším zážitkom pre deti bola návšteva košického hypermarketu. Najedli sme sa v jednej čínskej reštaurácii v hypermarkete, a na čínske jedlo budú deti asi veľmi dlho, aj keď nie v dobrom, spomínať. Keď sme minuli všetky peniaze, pobrali sme sa domov. Dorazili sme okolo 21.00 hod. Na tento výlet naše deti určite tak skoro nezabudnú. P.P.

Koleda

Pridal: RK FÚ Smolnícka Huta | 6.1.2008
Koleda

Aj napriek hustému sneženiu sa 1. a 6. januára konala v našej obci koleda. Koledníci spolu s pánom farárom chodili z domu do domu, hlavne tam, kde bola v okne zažatá svieca a svätili príbytky. Na dvere písali iniciálky G+M+B. Z latinského Christus Mansionem Benedicat možno tieto skratky preložiť ako Kristus, požehnaj tento dom. Tento zvyk sa u nás zachováva dodnes. Naši obyvatelia však tieto iniciálky považujú za začiatočné písmená mien troch kráľov - Gašpara, Melichera a Baltazára. Vyzbieraná čiastka bude zaslaná na akciu „Tehlička“.

Páter Pio

Farnosť Smolnícka Huta má relikviu Pátra Pia

Pridal: RK FÚ Smolnícka Huta | 9.1.2008

Páter Pio.

Vlastným menom Francesco Forgione sa narodil v malom meste blízko Neapola v roku 1887. Ako malý chlapec mal víziu a vstúpil do rádu kapucínov. Dal si meno Pio, čo v taliančine znamená zbožný. Ruky a nohy tohto svätca počas 50 rokov jeho života krvácali. Takzvané stigmy na jeho tele medicína nikdy nevedela vysvetliť. Rany sa pritom nikdy nazahojili, ale ani neinfikovali. Dlhé roky sa však Vatikán proti kultu Pia staval skepticky. Desať rokov mal tento mních zákaz slúžiť omše. "Bol to výnimočný svätec. Videl do duše aj cirkevným hodnostárom a tí mu uškodili. Nevyhlásili ho za svätého pre rany, ale pre poslušnosť voči cirkvi, ktorá mu zakázala slúžiť omšu či stýkať sa s ľuďmi," dodal kapucín Tkáč. Po smrti v roku 1968 mu cirkev vzdala najväčšiu možnú poctu, keď ho vyhlásila za svätca. Kláštor, kde sa Pio modlieval, sa stal pútnickým miestom, ktoré ročne navštívi osem miliónov ľudí. Pápeža Jána Pavla II. údajne dojal spôsob, ako tento mních bojoval bez ponosovania s bolesťou. Cirkev v súvislosti s Piom uznala vyliečenie 11-ročného chlapca, ktorý bol v kóme, a medicínsky nevysvetliteľné uzdravenie ženy s chorobou pľúc.

Internetová stránka pre farníkov Smolníckej Huty

Sila internetu

Pridal: RK FÚ Smolnícka Huta | 9.1.2008

Internetová stránka pre farníkov Smolníckej Huty
Veriaci nielen Smolníckej Huty môžu odteraz získavať informácie o aktivitách farnosti Nanebovzatia Panny Márie, o jej histórii a súčasnosti aj prostredníctvom webovej stránky www.rkcsmolnickahuta.sk. Na novej internetovej stránke sa nachádza aj elektronická verzia časopisu Hlas Huty, katolíckeho listu farnosti Smolnícka Huta, ktorý začal pod odborným vedením miestneho kňaza Jozefa Spišáka vychádzať tento rok. Do 29. februára 2008 stále prebieha netradičná verejná zbierka s názvom Tehlička, ktorej výťažok bude určený na pomoc výstavby farského úradu a pastoračného centra. Cena jednej „tehličky" je 99 korún. Veriaci môžu svoje príspevky posielať na číslo účtu 20291183/6500. Projekt je realizovaný so súhlasom a podporou rožňavského diecézneho biskupa Mons. Eduarda Kojnoka a s podporou vatikánskej televízie Tele Padre Pio.


TK KBS informoval Jozef Spišák.

Benefičný koncert Moniky Kandráčovej

Pozvánka do Smolníckej Huty

Pridal: RK FÚ Smolnícka Huta | 10.1.2008

Rímskokatolícky farský úrad v Smolníckej Hute, dňa 2. marca 2008 o 15 hod. organizuje "Benefičný koncert Moniky Kandráčovej" v kostole Nanebovzatia Panny Márie v Sm. Hute. Výťažok z koncertu bude použitý na výstavbu farského a pastoračného centra. Pozvaní je každý človek dobrej vôle. Príďte a zažijete neopísateľný duchovný zážitok ako aj povzbudenie na duši z prekrásnych spevov Moniky Kandráčovej. J.S

Rozlúčka s Martinom

Veriaci, deti a mládež sa lúčili s Martinom Bednárom

Pridal: RK FÚ Smolnícka Huta | 10.1.2008

V priebehu tohto týždňa od nás odíde náš bohoslovec Martin, ktorý tu na základe dekrétu rožňavského biskupa Mons. Eduarda Kojnoka vykonával svoju pastoračnú prax. Bolo nám s ním dobre, a prajeme mu, aby mu na jeho ďalšej životnej ceste naďalej Pán Boh pomáhal.

Operný spevák Jaroslav Dvorský navštívi Smolnícku Hutu

Benefičný koncert Jaroslava Dvorského

Pridal: RK FÚ Smolnícka Huta | 10.1.2008

Rímskokatolícky farský úrad srdečne pozýva všetkých ľudí dobrej vôle na benefičný koncert Jaroslava Dvorského, ktorý sa uskutoční dňa 30.3.2008 o 17.00 hod. v Kostole Nanebovzatia Panny Márie v Smolníckej Hute pod záštitou Biskupského úradu Rožňava, primátorky mesta Gelnica a starostu obce Smolnícka Huta. Výťažok z koncertu bude venovaný na nutnú obnovu farského kostola. Program benefičného koncertu je možné pozrieť si v buletine na našej webovej stránke.

Slávenie svätej omše v Bazilike Svätého Petra v Ríme

Pridal: RK FÚ Smolnícka Huta | 22.1.2008

V sobotu 19. januára 2008 o 8.00 hod. ráno niekoľkí veriaci na čele s pánom farárom Jozefom Spišákom slávili v Bazilike Svätého Petra v Ríme pod hlavným oltárom v Kaplnke európskych patrónov svätú omšu, ktorá bola obetovaná za veriacich zo Smolníckej Huty.


Odovzdanie úmyslov k hrobu Jána Pavla II. v bazilike Svätého Petra v Ríme

Pridal: RK FÚ Smolnícka Huta | 22.1.2008

Veriaci zo Smolníckej Huty odovzdali pánovi farárovi svoje úmysly s rôznymi prosbami, zapečatené v obálke, ktoré boli dňa 19. januára 2008 o 8.30 položené k hrobu pápeža Jána Pavla II. v Ríme.

Prijatie otcom kardinálom Jozefom Tomkom

Pridal: RK FÚ Smolnícka Huta | 22.1.2008

J. Em. Jozef kardinál Tomko prijal dňa 19. januára 2008 o 9.00 hod. na krátku návštevu veriacich zo Smolníckej Huty spolu s pánom farárom. Starosta obce pri tejto príležitosti odovzdal otcovi kardinálovi valašku vyrobenú v oblasti Hnileckej doliny a tradičný slovenský darček - „Slivovičku“, ktorú otec kardinál humorne ocenil. Pri tejto príležitosti sme v mene veriacich Smolníckej Huty oficiálne pozvali otca kardinála na návštevu do našej farnosti. Pozvanie prijal so slovami, že „ak mu čas a okolnosti dovolia, veľmi rád poctí svojou návštevou našu farnosť“. Po milom a srdečnom prijatí udelil všetkým veriacim svoje požehnanie a všetkým odovzdáva svoj srdečný pozdrav.

DVD z Detského adventného plesu

Objednávka

Pridal: RK FÚ Smolnícka Huta | 27.1.2008
Detský ples

Záujemcovia o DVD z Detského adventného plesu, ktorý sa konal v našej farnosti dňa 21.12.2007 si ho môžu objednať na farskom úrade. P.P.


Slávnostné posvätenie základného kameňa na budovanie nového farkého úradu v Smolníckej Hute

Pridal: RK FÚ Smolnícka Huta | 27.1.2008

Dňa 2. marca 2008 o 15: 00 hod sa v Smolníckej Hute uskutoční slávnostné posvätenie základného kameňa na budovanie nového farského úradu v našej obci. Pozemok ako aj spomínaný základný kameň posvätí otec biskup Mons. Eduard Kojnok.
Táto slávnosť bude zároveň spojená s návštevou a benefičným koncertom Moniky a Ondreja Kandráčovcov.
Všetci ste srdečne vítaní!

Zbierka šatstva pre sirotinec v Užhorode

Sociálne centrum Mary Ward

Pridal: RK FÚ Smolnícka Huta | 3.2.2008

Sestra Congregatio Jesu, predstavená sirotinca v Užhorode, sa obracia na veriacich rôznych krajín s prosbou o zbierku šatstva pre deti, ktoré žijú bez rodičov a sú odkázané na pomoc druhých. Veríme, že ani veriaci farnosti Smolnícka Huta si pred touto výzvou nezatvoria srdcia, ale zapoja sa. Šatstvo môžete nosiť na farský úrad, odkiaľ bude prevezené do Prešova. Vopred ďakujeme všetkým, ktorým osud druhých nie je ľahostajný. Za Vašu duchovnú a finančnú podporu vopred ďakujú sestry CJ z Užhorodu.

Zbierka trvá v našej farnosti do 17.2.2008 

Info:

Založenie organizácie SC MW: 14. 7. 2006

Zriaďovateľ: Congregatio Jesu - Slovenská provincia

Typ zariadenia: charitatívna nezisková organizácia

Adresa: Volodimirska 76, 88 015 Uzhgorod, Zakarpatská oblasť, Ukraine

Tel./ fax: 00380312/665150

Číslo účtu: 3 340205102/3100 Ľudová Banka, Hlavná 45, P.O.B. 70, 080 01 Prešov

Pozývame

2. marca 2008, 15:00 hod.

Pridal: RK FÚ Smolnícka Huta | 9.2.2008

Správca farnosti CSILic. Jozef Spišák v mene veriacich Smolníckej Huty Vás srdečne pozýva na slávnostné požehnanie základného kameňa nového farského úradu, ktorý požehná Jeho Excelencia Mons. Eduard Kojnok, rožňavský diecézny biskup, 2. marca 2008 o 15:00 hod.

Pri tejto príležitosti zároveň správca farnosti v spolupráci s Obecným úradom Smolnícka Huta pozýva všetkých ľudí dobrej vôle na benefičný koncert Moniky a Ondreja Kandráčovcov, ktorý sa uskutoční v Kostole Nanebovzatia Panny Márie v Smolníckej Hute 2. marca 2008 o 15:30 hod. Vstupné je dobrovoľné. Výťažok bude venovaný na náklady spojené s výstavbou nového farského úradu. Všetci ste srdečné vítaní!

(Pozvánka PDF)

Krížová cesta

Pridal: RK FÚ Smolnícka Huta | 11.2.2008

V pôstnom období sa celá Cirkev modlí Krížovú cestu na rôzne úmysly. Aj v Smolníckej Hute, deti spolu s pánom farárom a veriacimi sa modlili krížovú cestu, ktorá bola obetovaná za farnosť Smolníckej Huty a za budovanie novej farskej budovy a pastoračného centra.

Agape v Smolníckej Hute

Pridal: RK FÚ Smolnícka Huta | 11.2.2008

Na prvú pôstnu nedeľu usporiadal pán farár spolu s mládežou po svätej omši v našej farnosti malé občerstvenie. Pri káve a čaji sa nám podarilo vytvoriť príjemnú rodinnú atmosféru. Veriaci boli milo prekvapení a počúvali sme len samé dobré ohlasy.
Aj takto príjemne sa dá stráviť nedeľné predpoludnie.

Takáto „akcia“ sa bude konať vždy raz mesačne.

Ďakujeme všetkým, ktorí sa podieľali na príprave.

Návšteva z Čiech

Pridal: RK FÚ Smolnícka Huta | 16.2.2008

Našu farnosť Smolnícku Hutu v dňoch od 11 - 15. 2. 2008 navštívil kňaz Ján Kubis z diecézy Hradec Králové z farnosti Dobrá Dobrouč. Na stretnutí s veriacimi našej farnosti poukázal na situáciu a život Cirkvi v Čechách. Pri rozlúčke na svätej omši nám poprial veľa úspechov a duchovného zdaru pre našu farnosť. Za jeho návštevu ďakujeme.

Modlitbové stretnutie

14. Nedeľa

Pridal: RK FÚ Smolnícka Huta | 20.2.2008

Ako každú stredu, tak aj dnes 2. júla 2008 o 17.00 hod. sa stretli na farskom úrade starší na tzv. "modlitbovom stretnutí", kde spolu s pánom farárom rozoberali texty Svätého písma, konkrétne Božie slovo na 14. Cezročnú nedeľu v období cez rok. Toto stretnutie sa nezaobišlo bez chutných koláčikov od "tetušiek". Všetko sa ukončilo korunkou k Božiemu milosrdenstvu a po požehnaní sa všetci rozišli do svojich domovov, aby posolstvo "odniesli domov a podali ďalej...“

Požehnanie základného kameňa

Benefičný koncert

Pridal: Jozef Spišák, farár | 4.3.2008

Deň 2. marec 2008 sa zapíše nielen do dejín našej farnosti, ale aj do sŕdc všetkých veriacich. Všetci sme mali príležitosť byť svedkami výnimočnej udalosti. Po mnohých rokoch, keď naša farnosť nemala kňaza, Jeho Excelencia Mons. Eduard Kojnok, rožňavský diecézny biskup, požehnal základný kameň nového farského úradu. Na slávnosti boli prítomní aj generálny vikár Dušan Lukáč, dekan Štefan Kosturko, viacero kňazov, diakonov a bohoslovcov. Svojou prítomnosťou nás poctil aj známy operný spevák Jaroslav Dvorský. Slávnosť zakončil benefičný koncert Moniky a Ondreja Kandráčovcov, ktorý začal o 15.30 hod. v Kostole Nanebovzatia Panny Márie v Smolníckej Hute. Výťažok je venovaný na náklady spojené s výstavbou nového farského úradu a na obnovu nášho kostolíka.

Pozri Foto: Požehnanie základného kameňa, Benefičný koncert

Nové číslo časopisu Hlas Huty

Pridal: Jozef Spišák, farár | 6.3.2008
Hlas Huty č.3/2008

Ponúkame vám náš časopis Hlas Huty aj na webe. Časopis nájdete v kategórii Hlas Huty, aktuálne číslo.

V obci Smolnícka Huta sa konala posviacka základného kameňa lesnej cesty Žľaby

Pridal: RK FÚ Smolnícka Huta | 8.3.2008

Dňa 8. 3. 2008 o 11.00 hod. sa konala v obci Smolnícka Huta posviacka základného kameňa lesnej cesty Žľaby pod záštitou obecných lesov na čele s riaditeľom Tomášom Kloučkom. Posviacku vykonal farár obce Jozef Spišák, prítomný bol aj starosta obce Ján Grega, poslanci obecného zastupiteľstva a iní hostia. Je to historicky významná udalosť pre túto malú obec, pretože spomedzi viacerých vypracovaných projektov z celého východného Slovenska bol najlepší práve projekt Smolníckej Huty s názvom Lesná cesta Žľaby - rekonštrukcia. Cesta dlhá 4,3 km začína v Šibeničnej Doline a končí v Zadných Žľaboch. Projekt bude spolufinancovaný z fondov EÚ a všetky práce by sa mali dokončiť do júna 2008. Lenka Horáková

Možnosť objednania si DVD z Požehnannia základného kameňa

Benefičný koncert Moniky a Andreja Kandráčovcov

Pridal: RK FÚ Smolnícka Huta | 11.3.2008

Záujemcovia o DVD z Požehnania základného kameňa a Benefičného koncertu, ktorý sa konal v našej farnosti dňa 2.3.2008 si ho môžu objednať na farskom úrade.

Výmena vchodových dvier na chór

Vstup

Pridal: RK FÚ Smolnícka Huta | 12.3.2008

Dvere tvoria vchod do každého domu, do každej izby. Aj do nášho kostola vstupujeme cez nové dvere, ale tentokrát sa menili dvere na chór, aby speváci a pán organista mohli nerušene a bez problémov vstúpiť do svojho "priestoru".

Pozvánka na Krížovú cestu

Ježiš zomrel za nás!

Pridal: RK FÚ Smolnícka Huta | 12.3.2008

Na Kvetnú nedeľu 16. marca 2008 o 17.30 hod., pozývame všetkých veriacich na krížovú cestu, ktorá sa bude konať procesiou cez obec Smolnícka Huta s prvým zastavením pred pánom Majovským - Grindel. Ukončenie bude v kostole. Srdečne Vás všetkých pozývame. Doneste si so sebou aj procesiové sviece.

Súťaž

Výhercovia

Pridal: Jozef Spišák, farár | 13.3.2008

Srdečne gratulujeme našim výhercom - pani Anne Szkelyovej, Štefánii Hanschildovej a Danielovi Čechovi, ktorí boli vyžrebovaní v nedeľu 9.marca 2008 po svätej omši. Súťažné otázky z nášho časopisu Hlas Huty č. 2/2008 zneli: 1. V akom umeleckom slohu bol postavený náš kostol a v ktorom roku? 2: Kto je patrónom nášho kostola a farnosti? Kedy máme odpustovú slávnosť? Počet správnych odpovedí bolo niekoľko desiatok, z ktorých sme vyžrebovali tri. Výhercovia nech si prídu na farský úrad po sľúbenú odmenu.

Krížová cesta

Procesia obcou

Pridal: RK FÚ Smolnícka Huta | 16.3.2008

Na Kvetnú nedeľu sme mali príležitosť zúčastniť sa na pobožnosti krížovej cesty, ktorá sa konala netradičným spôsobom – procesiou cez obec. Prišlo mnoho ľudí ochotných modliť sa za chorých a opustených v našej farnosti, ako aj za počaté dielo. Krížová cesta nám pomohla hlbšie prežiť Kristovo utrpenie, a tak začať Veľký týždeň so zrakom upretým na kríž a srdcom citlivým na Ježišovu obetu, ktorú priniesol z lásky k nám. Tento spoločný večer s umučeným Kristom bol naozaj pre všetkých prítomných obohatením a povzbudením. Odniesli sme si krásny duchovný zážitok. Úprimne ďakujeme tým, ktorí pripravili jednotlivé zastavenia, ako aj miništrantom, baníkom - fakenhalda, lektorom, deťom a všetkým prítomným.

Rozlúčka

Pohreb

Pridal: Jozef Spišák, farár | 18.3.2008

Dnes 19. 3. 2008 bude pohreb Františka Slovinského, ktorý nás opustil vo veku 62 rokov. Rozlúčka s naším drahým zosnulým sa začne zádušnou sv. omšou o 13.30 hod. v Rímskokatolíckom kostole Nanebovzatia Panny Márie v Smolníckej Hute.

Program veľkonočného trojdnia

Pridal: RK FÚ Smolnícka Huta | 19.3.2008

  • Zelený štvrtok: sv. omše: FK – 18.00 Po sv. omši bude v  kostole možnosť návštevy Sviatosti Oltárnej až do 20.00 hod.
  • Veľký piatok: Prísny pôst, zdržiavanie sa mäsitého pokrmu.

Obrady: FK – 15.00. Po skončení obradov bude vyložená Sviatosť Oltárna do 18.00 hod.

  • Biela sobota: o 9.00 budú ranné chvály v kostole a po nich bude vyložená Sviatosť Oltárna. Ukončenie poklony bude 15 min. pred začiatkom obradov. Chceme vás povzbudiť, aby ste prišli na návštevu Božieho hrobu spolu so svojimi deťmi podľa rozspisu, ktorý máte pri oznamoch. Obrady začnú: FK – 18.30 hod.Na obrady si doneste sviece.

CEZ KRÍŽ K NÁM PRIŠLA SPÁSA, NÁDEJ A ŽIVOT

Veľkonočné sviatky 2008

Pridal: Jozef Spišák, farár | 21.3.2008

Milí čitatelia našej webovej stránky, bratia a sestry doma i v zahraničí, milí priatelia, všetkým želáme a vyprosujeme milostiplné prežitie tajomstva našej spásy pri slávení liturgie vo Veľkom týždni.Kiež by sme si viac uvedomili hĺbku Božej lásky ku každej/každému z nás. Jej vyvrcholenie sa uskutočnilo na kríži... Tam sa Ježiš úplne oddal Otcovi a to z lásky k nám, ... aby sme s Ním mohli žiť naveky! Preniknutí a touto láskou spojení s umierajúcim a vzkrieseným Kristom čerpajme od Neho silu a hlásajme Jeho radostné POSOLSTVO VÍŤAZSTVA ŽIVOTA NAD SMRŤOU!
“Viem, že môj Vykupiteľ žije...“ Aleluja!
S láskou a nádejou na plnší život váš duchovný a tvorcovia web stránky.

Boží hrob

Poklona pri Božom hrobe pre farnosť

Pridal: RK FÚ Smolnícka Huta | 22.3.2008

Boží hrob. Farníci z našej farnosti prichádzajú vo svojom stanovenom čase, aby Oltárna sviatosť, ako aj Boží hrob nebol osamelý. Každý má svoj čas, svoju polhodinu, kde sa spolu so svojou rodinou môže prísť pokloniť Eucharistii a vyprosovať požehnanie tak pre seba, ako aj pre svoju rodinu.

Operný spevák Jaroslav Dvorský navštívil Smolnícku Hutu

Benefičný koncert Jaroslava Dvorského

Pridal: RK FÚ Smolnícka Huta | 23.3.2008

Rímskokatolícky farský úrad usporiadal benefičný koncert Jaroslava Dvorského, ktorého klavírne doprevádzala pani Júlia Grejtáková. Koncert sa uskutočnil dňa 30. 3. 2008 v Kostole Nanebovzatia Panny Márie v Smolníckej Hute pod záštitou Biskupského úradu Rožňava, primátorky mesta Gelnica a starostu obce Smolnícka Huta. Výťažok z koncertu je venovaný na nutnú obnovu farského kostola. Ďakujeme účinkujúcim, všetkým zainteresovaným i štedrým darcom. Pánovi Dvorskému bola zároveň odovzdaná pozvánka do Ríma pri príležitosti štátneho sviatku sv. Cyrila a Metoda. Počas audiencie na Námestí sv. Petra zaspieva Svätému Otcovi a odovzdá mu CD s piesňou Ave, Maria v piatich jazykoch. Na druhý deň sa zúčastní na slávnostnej bohoslužbe v Bazilike Panny Márie Snežnej, ktorú bude slúžiť kardinál Jozef Tomko.

Telemost

Zapojte sa do modlitby ruženca

Pridal: RK FÚ Smolnícka Huta | 28.3.2008

2. apríla 2008 sa v našej farnosti konala svätá omša z príležitosti tretieho výročia od smrti pápeža Jána Pavla II. Z tohto dôvodu bolo v našom farskom kostole Nanebovzatej Panny Márie svätá omša večer o 20.00 hod. a o 20.30 hod. modlitba sv. ruženca – Telemost; teda priame spojenie sa s celým svetom k modlitbe ruženca so Svätým Otcom za pápeža Jána Pavla II.


Objednávka DVD

Benefičný koncert Jaroslava Dvorského

Pridal: Jozef Spišák, farár | 4.4.2008

Záujemcovia o DVD z Benefičného koncertu, ktorý sa konal v našej farnosti dňa 30.3.2008 si ho môžu objednať na farskom úrade. Cena za 1 ks - DVD je 99,- Sk.

Deň otvorených dverí

Pridal: RK FÚ Smolnícka Huta | 8.4.2008

Od pondelka až do nedele prebehne týždeň modlitieb za duchovné povolania. Modlitby vyvrcholia Nedeľou Dobrého pastiera 13. 4. pri tejto príležitosti bude v našom kňazskom seminári biskupa Jána Vojtaššáka deň otvorených dverí, ktorý začína sv. omšou o 9.00.hod. Aj naši miništranti sú už prichystaní. Na budúcu nedeľu bude zbierka na seminár.

Modlitba za Smolnícku Hutu

Bohoslovci - Smolnícka Huta

Pridal: Jozef Spišák, farár | 11.4.2008

Počas celého piatka 18. apríla 2008 sa bohoslovci zo Spišského seminára, ako aj všetky farnosti z diecéz Rožňava a Spiš modlia za našu farnosť Smolnícka Huta. Preto sa aj my pripájame k tejto aktivite rožňavských a spišských bohoslovcov a v tento deň  budeme vo svojich modlitbách a obetách pamätať nielen na nich, ale aj na duchovné povolania. Na tento úmysel sa budeme o 16.30 hod. spoločne modliť ruženec a o 17.00 hod. bude naň obetovaná svätá omša.

Cyklistický výlet k jazeru Úhorná

"Defekt"

Pridal: RK FÚ Smolnícka Huta | 12.4.2008

Dnes, 12. apríla, za pekného počasia, boli deti z našej farnosti spolu s pánom farárom na prvej skúšobnej jazde s bicyklami. Štartovalo sa o 14.00 hod spred fary zo Smolníckej Huty. "Cieľovou stanicou" bolo jazero Úhorná. Hovorí sa, že v núdzi poznáš priateľa, a keďže náš Francko dostal defekt, jeho kamarati a miništrantský "kolegovia" nelenili a s radosťou mu pomohli, a to tým že ho k jazeru vyviezli a potom aj zviezli späť do Smolníckej Huty.

Prvé sväté prijímanie

25. máj 2008

Pridal: Jozef Spišák, farár | 12.4.2008

Dávame do pozornosti, že prvé sv. prijímanie v našej farnosti bude 25. mája 2008. S doučovaním detí k prvému svätému prijímaniu začneme od budúceho týždňa.

Ruženec v rádiu Lumen

V spojení so Slovenskom

Pridal: RK FÚ Smolnícka Huta | 12.4.2008

Dňa 26.4.2008 o 18:30 hod sa naša farnosť bude modliť ruženec v rádiu Lumen v Banskej Bystrici v živom vysielaní.
Keďže modlitba ruženca je vo večerných hodinách, rozhodli sme sa zorganizovať celodenný výlet spojený s návštevou a prehliadkou spomínaného mesta a rádia.

Pozrite si fotogalériu z koncertu Jaroslava Dvorského

Benefičný koncert Jaroslava Dvorského

Pridal: Jozef Spišák, farár | 16.4.2008

Vo fotogalérii si môžete pozrieť niekoľko záberov z benefičného koncertu Jaroslava Dvorského v Smolníckej Hute z 30. marca 2008.

Požehnanie oltára a ambóny

8. mája 2008

Pridal: Jozef Spišák, farár | 19.4.2008

Rímskokatolícky farský úrad a veriaci farnosti Smolnícka Huta vás srdečne pozývajú na požehnie zreštaurovaného oltára, v ktorom bude uložená relikvia Pátra Pia, a nového ambóna. Slávnosť sa uskutoční dňa 8. mája 2008 (štvrtok) o 10.30 hod. Hlavným celebrantom bude Jeho excelencia Mons. Eduard Kojnok, rožňavský diecézny biskup, a kazateľom vdp. Ján Košiar, dlhodobý pracovník Rádia Vatikán, toho času v službách Zvrchovaného rádu Malteských rytierov, pôsobiaci ako kaplán veľvyslanectva v Minsku. Slávnosť bude o to bohatšia, že svätú omšu budú doprevádzať súrodenci Jendruchovci a po skončení slávnosti vystúpia so svojím krátkym programom. Všetci ste srdečne pozvaní a vítaní.

 

Agapé po svätej omši

Druhé kolo ...

Pridal: RK FÚ Smolnícka Huta | 27.4.2008

Na šiestu veľkonočnú nedeľu usporiadal pán farár spolu s mládežou po svätej omši v našej farnosti malé občerstvenie - agapé, druhé kolo. Pri káve a čaji sa nám podarilo vytvoriť príjemnú rodinnú atmosféru.Takáto „akcia“ sa bude konať vždy raz mesačne. Ďakujeme všetkým, ktorí sa podieľali na príprave.

Ruženec v rádiu Lumen

Výlet do Banskej Bystrice

Pridal: RK FÚ Smolnícka Huta | 27.4.2008

V sobotu 26. apríla sa niektorí veriaci našej farnosti vybrali na výlet do Banskej Bystrice. Tento výlet bol spojený s „chaotickou exkurziou“ rádia Lumen a taktiež aj samotného mesta. Neskôr sa zúčastnili svätej omše v Katedrále sv. Františka Xaverského, ktorá sa konala o 18. hodine. Po sv. omši sestra Veronika s veľkým pokojom pripravila našich „modliacich sa“ na modlitbu svätého ruženca, ktorý bol zároveň na živo vysielaný. Potešením pre nás bolo, že nás privítal aj sám pán riaditeľ rádia Lumen, ktorý sa s veľkým záujmom zaujímal o našu farnosť ako aj celú rožňavskú diecézu. Účasť na živom vysielaní v rádiu bola pre našich veriacich historickou udalosťou, a mnohí prežívali strach a obavy. Tréma nakoniec opadla a všetko dopadlo vynikajúco.

Púť v Úhornej

Fatimská sobota

Pridal: RK FÚ Smolnícka Huta | 3.5.2008

Dnes 3. mája 2008,  na 1. fatimskú májovú sobotu sa slávnostne otvorilo pútnické miesto Úhorná, ktoré patrí pod farnosť Smolník v diecéze Rožňava. Slávnosť sa začala večeradlom, ktoré viedol vdp.farár z Krásnej Hôrky. Po večeradle sa konala slávnostná svätá omša, ktorú celebroval rožňavský diecézny biskup Mons. Eduard Kojnok. Hlavným kazateľom bol generálny vikár Dušan Lukáč, ktorý v homílii okrem iného poukázal aj na šíriace sa zlo, ktoré sa v dnešnej dobe šíri vo svete ešte v oveľa rafinovanejšej podobe ako ho poznali naši predkovia a to zlo sa šíri aj pre našu ľahostajnosť, to znamená, že musíme sa aj my najprv zasvätiť a to vnútorne nie len navonok lebo potom je to iba čistá zbožnosť, a vnútorne sme rozhádzaní.
Toto podujatie organizoval správca farnosti Smolník, vdp. Miloš Gazdík.
Na pútnickom mieste Úhorná sa veriaci aj kňazi budú stretávať každú prvú sobotu v mesiaci, až do 3. augusta 2008, kedy sa na tomto mieste bude sláviť celodiecézna mariánska púť.
Toto pútnické miesto v Úhornej je zasvätené Panne Márii Snežnej.
Na slávnosti sa zúčastnilo aj niekoľko kňazov a približne 200 veriacich z okolitých farností a samozrejme aj niekoľko veriacich z našej farnosti Smolnícka Huta.

Vyšlo nové číslo Hlasu Huty

Zaujímavosti zo života farnosti

Pridal: RK FÚ Smolnícka Huta | 7.5.2008

Vyšlo nové číslo časopisu Hlas Huty. Opäť ponúka bohaté spektrum informácií z diania našej farnosti a aj info o pripravovaných akciách. Zakúpiť si ho môžete vo farskom kostole.

Smolnícka Huta píše svoju históriu

Páter Pio

Pridal: RK FÚ Smolnícka Huta | 8.5.2008

Na 8. máj 2008 obyvatelia Smolníckej Huty iste nikdy nezabudnú. V tento deň boli totiž svedkami výnimočnej udalosti – posviacky nového ambóna a oltára, v ktorom je uložená relikvia známeho talianskeho svätca pátra Pia. Pochádza z látky, ktorou mal obviazané stigmy. Je prvou relikviou na Slovensku, vystavenou k verejnej úcte, a jej pravosť je potvrdená Kongregáciou pre Boží kult v Ríme. Slávnostnú sv. omšu celebroval Mons. Eduard Kojnok, rožňavský diecézny biskup. V homílii sa veriacim prihovoril vdp. Ján Košiar, dlhodobý pracovník Rádia Vatikán, teraz v diplomatických službách Zvrchovaného rádu Maltézskych rytierov, pôsobiaci ako kaplán veľvyslanectva v Minsku. Priblížil život pátra Pia, jeho ťažkosti aj skutočnosť, že hoci celý život prežil v jednej cele, neostal v nej uväznený, ale priblížil sa k ľuďom a stal sa známym na celom svete. Taliani ho považujú za druhého sv. Františka Assisského. Na slávnosti sa zúčastnilo aj niekoľko kňazov a bohoslovcov a približne 300 veriacich. Slávnosť bola o to bohatšia, že ju hudobne sprevádzali súrodenci Jendruchovci a po jej skončení veriacich potešili aj krátkym hudobným programom. Veriaci sú vďační za krásny hudobný i duchovný zážitok.

Pozrite si foto z požehnania oltára a ambóny

Fotogaléria

Pridal: RK FÚ Smolnícka Huta | 9.5.2008

Vo fotogalérii si môžete pozrieť niekoľko záberov z požehnania oltára a ambóny z farského kostola v Smolníckej Hute z 8. mája 2008.

Opekačka

Výborná slanina...

Pridal: RK FÚ Smolnícka Huta | 11.5.2008

V sobotu, 10.5.2008 sa deti z našej farnosti vybrali spolu s pánom farárom na "historicky" prvú opekačku. Štartovalo sa o 14:00. Celu opekačku sprevádzala výborna nálada. Všetko čo sa opieklo sa aj zjedlo a s plnými bruškami sa išlo domov.

Deň matiek

Všetkým mamičkám...

Pridal: RK FÚ Smolnícka Huta | 11.5.2008

Dnes, 11.5. bola v našom kostole všetkým mamičkám prednesená báseň pri príležitosti osláv Dňa matiek. V závere si všetci vypočuli pieseň Ave Maria, ktorú špeciálne pre pápeža naspieval nám už známy sólista štátnej opery v Košiciach Jaroslav Dvorský.

Návšteva z Bardejova

Priateľská návšteva

Pridal: RK FÚ Smolnícka Huta | 12.5.2008

Od nedele 11. mája do 12. mája bol na priateľskej návšteve v Smolníckej Hute vdp. Emil Onderko, ktorý pôsobí vo farnosti Bardejov ako kaplán. Spolu s miestnym pánom farárom si prezreli farský kostol, uctili si relikviu Pátra Pia a navštívili stavenisko, kde sa buduje fara spolu s pastoračným centrom. K tejto priateľskej návšteve patrila aj obhliadka okolia Hnileckej doliny.

Farský úrad

Aj malá pomoc je veľkou pomocou

Pridal: RK FÚ Smolnícka Huta | 13.5.2008

Po päťdesiatich rokoch, čo naša obec nemala kňaza, sme s Božou pomocou započali veľké dielo – opravu nášho kostola a výstavbu farského úradu a pastoračného centra. Farský úrad a kostol boli dokončené a slávnostne posvätené. Úprimne ďakujeme! Púšťame sa do výstavby pastoračného centra a k tomu potrebujeme finančné prostriedky. Preto sa obraciame na všetkých ľudí dobrej vôle, ktorí majú otvorené srdcia a sú ochotní pomôcť nám, aby prispeli ľubovoľnou sumou. Názov účtu: Rímskokatolícka cirkev, číslo účtu: 000000 - 0020291183/6500, Poštová banka, a.s., Prievozská ul. 2/B, 821 09 Bratislava. Pre zahraničie: IBAN: SK2865000000000020291183, BIC: POBNSKBA. Za vaše milodary vopred ďakujeme. „A tvoj Otec ťa odmení, lebo on vidí aj v skrytosti.“ (Mt 6, 4b)

Homília zo slávnosti Pátra Pia

vdp. Ján Košiar

Pridal: RK FÚ Smolnícka Huta | 16.5.2008

 

Vaša Excelencia, spolubratia kňazi, drahí bratia a sestry!

 

Páter Pio, vlastným menom Francesco Forgione, sa narodil 25. mája 1887 v chudobnej dedinke Pietrelcina v talianskom vnútrozemí, neďaleko Neapola. Bol v poradí štvrtý zo šiestich detí. Otec Orazio a matka Giuseppa boli sedliaci a svoje deti viedli k pevnej viere a k úprimnej oddanosti Katolíckej cirkvi. Od detstva František prejavoval záujem o duchovný život a cítil v sebe povolanie ku kňazstvu.

Keď mal šestnásť rokov, vstúpil ku kapucínom. Prijal rehoľné meno Pio, čo v preklade znamená zbožný. Aby mohol byť 10. augusta 1910 vo veku len 23 rokov, vysvätený za kňaza, musel dostať dišpenz.

Ako novokňaz sa 7. septembra, modlil v trstinovej chatrči, ktorá stála na rodičovskej roli. Tu sa mu zjavili Pán Ježiš a Panna Mária a jeho telo poznačili sväté rany Pána Ježiša. Boli to prvé stigmy, ktoré mu spôsobovali veľkú bolesť. Boli zatiaľ neviditeľné.

Počas prvej svetovej vojny povolali Pia do armády, ale zdravotne bol na tom stále biedne. Niekoľkokrát dostal zdravotnú dovolenku, až napokon ho z armády definitívne prepustili. Predstavení ho v roku 1916 poslali do Kláštora Milostivej Panny Márie v San Giovanni Rotondo. V tých časoch to bol riadny zapadákov, ako, pri všetkej úcte, vaša obec a farnosť. Obyvatelia Pietralčíny hundrali na Piových predstavených, že im „ukradli“ ich „svätého“ rodáka. No Pio si zamiloval svoj nový domov a jeho zdravotný stav sa nakoniec zlepšil.

Dňa 5. augusta 1918 mal Pio videnie. Zdalo sa mu, že nejaká nebeská bytosť mu kopijou prebodla dušu. Keď precitol, spozoroval, že bol skutočne poranený a že mu bok krváca. O niekoľko týždňov neskôr, 20. septembra 1918, sa Pio po doslúžení svätej omše modlil v kláštornej kaplnke pred krížom. Od tejto chvíle takmer až do smrti, celých päťdesiat rokov, mal na svojich rukách, nohách a boku viditeľné krvácajúce rany Ježiša Krista. Bolesť sa stala jeho nerozlučnou spoločníčkou, ale on o tom nehovoril a iní to zbadali, len ak prešiel popri nich.

V poslušnosti voči svojim predstaveným sa musel podrobiť rôznym dôkladným lekárskym vyšetreniam, aby sa zistil pôvod rán. Nijaké odborné vysvetlenie sa však nikdy nenašlo. Chýr o stigmách Pátra Pia sa rozniesol široko-ďaleko a do San Giovanni Rotondo začali čoskoro prichádzať zástupy veriacich, aby sa zúčastnili na jeho svätej omši a potom v dlhých radoch čakali uňho na spoveď.

Zistilo sa, že páter Pio dokáže čítať v dušiach a odhaľovať Božie zámery. Tak mohol predpovedať budúcnosť, stanoviť účinnú liečbu a pomôcť mnohým uzdraveniam. Stal sa známym aj vďaka svätým omšiam, ktoré trvali niekedy aj dve hodiny. Jeho pracovný deň trval devätnásť hodín. Začínal sa svätou omšou a potom celý deň spovedal. Zdravotne bol na tom v tomto čase dobre, ale celé roky jedával veľmi skromne. Lekári boli presvedčení, že ho pri živote drží len nejaký nadprirodze­ný zdroj energie. 

Niektorí rehoľní spolubratia i zopár diecéznych kňazov závidelo pátrovi Piovi jeho popularitu a spolu s niektorými obyvateľmi mesta podali do Ríma nepravdivé informácie. Vatikán na ne reagoval opatreniami, ktoré mali zamedziť Piovu úžasnú obľubu.

Je určite dobré tiež vedieť, že skaza druhej svetovej vojny sa San Giovanni Rotondo nedotkla. Zahraniční vojaci, najmä Američania, sa ale aj tak dozvedeli o Pátrovi Piovi a porozprávali o ňom doma vo svojej vlasti. Takto sa chýr o ňom - najprv obmedzený na jednu taliansku provinciu začal - šíriť po celom svete. Prospelo to mestu i kláštoru. Páter Pio mal totiž už vtedy víziu stavby modernej nemocnice, ktorá by slúžila chorým zo San Giovanni Rotondo. Chudobná oblasť si však nemohla dovoliť také zariadenie. Ale vďaka svojej duchovnej službe páter Pio dokázal zozbierať dary z celého sveta. A tak sa už v roku 1956 otvorili brány tejto nemocnice, ktorej dal meno Dom úľavy v utrpení. 

Páter Pio naďalej spovedal zástupy ľudí, v roku 1967 však začal slabnúť. Keď 23. septembra 1968 zomrel, krátko pred smrťou rany na tele úplne zmizli. Po jeho smrti (už prešlo od nej skoro 40 rokov) do San Giovanni Rotondo určite prišlo viac ľudí ako za jeho života.

Počas celého svojho života ako kapucín a kňaz, páter Pio nemal nikdy nijakú pozíciu autority nad druhými, bol len mužom hlbokého ducha, ducha modlitby a utrpenia.. Nebol ani provinciál, ani superior, ani guardián.

Jediný titul, ktorý si vyslúžil je „spovedník“; a tisícky ľudí prichádzali, aby sa zúčastnili na svätej omši, ktorú on slúžil.

Pri blahorečení v 1999, kde som mal možnosť byť prítomný dosť blízko Svätého Otca, aj tu s prítomným spolubratom dp. Ignácom Jurušom zo Žakaroviec, pápež Ján Pavol II. vtedy zhrnul úlohu pokory tohto svätca týmito slovami:

„Tento pokorný kapucínsky brat ohromil svet životom venovaným modlitbe a počúvaniu svojich bratov a sestier“ Svoju lásku v hrdinskej miere prejavoval tým, že prijímal všetkých, čo boli v núdzi. Veľmi skoro pochopil, že jeho cesta životom bude cestou kríža, ktorú prijal odvážne, pohotovo a s láskou.“

Pred 6 rokmi, 16. júna 2002 bola na námestí sv. Petra v Ríme slávnosť jeho kanonizácie, svä­to­re­čenia. Bola to jedna z najväčších a najviac sledovaných, nielen za pontifikátu Jána Pavla II. Veľkého, ale v 20. storočí vôbec

Svätý Otec vtedy  okrem iného povedal:

Moje jarmo je príjemné a moje bremeno ľahké (Mt 11, 30)

Ježišove slová, ktoré povedal učeníkom, nám pomáhajú pochopiť najdôležitejšie posolstvo tejto eucharistickej slávnosti. Môžeme je považovať, v istom zmysle slova za veľkolepý súhrn celého života Pátra Pia z Pietralčíny, ktorý bol dnes vyhlásený za svätého.

Príklad „jarma“ z evanjelia v nás vyvoláva myšlienku na veľké množstvo skúšok, ktorými musel prejsť pokorný kapucín zo San Giovanni Rotondo.

Dnes v jeho osobe rozjímame o tom, aké sladké je Kristovo „jarmo“ a ako skutočne ľahké je jeho bremeno, pokiaľ je nesené s vernou láskou. Život a poslanie pátra Pia dosvedčujú, že pokiaľ ťažkosti a bolesti, sú prijímané s láskou, premenia sa na privilegovanú cestu ku svätosti, ktorá otvára horizont k ešte väčšiemu dobru, ktoré pozná iba Pán.

Sv. Pavol hovorí: „Pokiaľ ide o mňa, ja sa nechcem chváliť ničím iným, iba krížom nášho pána Ježiša Krista, cez ktorý je svet ukrižovaný pre mňa a ja pre svet.“ (Gal 6, 14).

Či nežiari najviac na pátrovi Piovi práve to, že sa „chválil krížom“? Aká aktuálna je spiritualita kríža, ktorú žil pokorný kapucín z Pietralčíny! Naša doba potrebuje znovu objaviť jeho hodnotu, aby sme otvorili svoje srdcia nádeji.

Páter Pio počas celého svojho života sa usiloval byť stále viac a viac podobný Ukrižovanému, lebo si jasne uvedomoval, že bol povolaný osobitným spôsobom spolupracovať na diele vykúpenia. Bez tohto stáleho vzťahu ku Krížu jeho svätosť nemožno pochopiť.

Kríže je v Božom pláne skutočným nástrojom spásy celého ľudstva a cesta, ktorú Pán výslovne predkladá všetkým, čo ho chcú nasledovať (por. Mt 16, 24). Dobre to pochopil rehoľný brat z Gargana, keď na sviatok Nanebovzatia Panny Márie v roku 1914 napísal: „Aby človek mohol dosiahnuť svoj  posledný cieľ, je potrebné nasledovať božského Vodcu, ktorý nechce vyvolenú dušu viesť inou cestou než tou, ktorou kráčal on sám, a síce, a to zdôrazňujem, cestou odriekania a kríža“ (Listy II. s. 155).

„Ja som Pán, ktorý sa zľutúva“ (Jer 9, 23). – napísal už veľký prorok Jeremiáš.

Páter Pio veľkodušne rozdával Božie milosrdenstvo tým, že bol k dispozícii všetkým, prijímal ich, ujímal sa duchovného vedenia, no najmä vysluhovaním sviatosti zmierenia. Aj mne, keď som bol mladý, dostalo sa mi možnosti využiť túto jeho veľkú ochotu spovedať. Vysluhovanie sviatosti pokánia, ktoré je jedným z výrazných rysov jeho apoštolátu, priťahovala nespočetné zástupy veriacich do kláštora v San Giovanni Rotondo. Aj keď tento zvláštny spovedník zaobchádzal s pútnikmi naoko veľmi prísne, títo, pokiaľ si uvedomili závažnosť svojich hriechov a úprimne ich ľutovali, takmer vždy sa vracali aby sa im dostalo tohto ukľudňujúceho objatia sviatostného odpustenia.

Kiežby jeho príklad povzbudil kňazov, aby s radosťou a vytrvalosťou vykonávali túto službu, ktorá je aj dnes veľmi dôležitá.

Aj prvá príčina apoštolskej účinnosti pátra Pia, hlboký koreň tejto duchovnej plodnosti sa nachádza v dôvernom a stálom spojení s Bohom, ako o tom svedčili dlhé hodiny strávené v modlitbe. Rád opakoval: „Som úbohý brat, ktorý sa modlí“, a bol presvedčený, že modlitba je najlepšia zbraň, ktorú máme, a kľúč, čo otvára srdce Boha. Táto základná charakteristika jeho spirituality pokračuje v „Modlitbových  skupinách“, ktoré založil. Tieto dávajú Cirkvi i spoločnosti úchvatný prínos nepretržitej a dôvernej modlitby. Páter Pio spájal modlitbu s intenzívnou charitatívnou činnosťou, ktorej mimoriadny výrazom je najmä „Dom úľavy v utrpení“. Modlitba a láska, je súhrnom, a to veľmi konkrétnym, učením pátra Pia, ktoré sa nám dnes predkladá.

„Zvelebujem ťa, Otče, Pán neba i zeme, že si tieto veci zjavil maličkým“  (Mt 11, 25). Tieto Ježišove slová sú veľmi priliehavé, keď myslíme na pokorného a milovaného pátra Pia.

 

Môžem potvrdiť, že úcta k svätému pátrovi Piovi je rozšírená skutočne na celom svete a ja som, drahí bratia a sestry, otec biskup, spolubratia kňazi, že aj toto miesto, farnosť Smolnícka Huta v Rožňavskej diecéze, kde dnes oslavujeme príchod prvej relikvie sv. pátra Pia, ktorá bude na Slovensku vystavená verejnej úcte, sa stane milostivým miestom, kde všetci nájdu úľavu v utrpení, potešenie v trápeniach, Božiu pomoc, radosť zo života a nádej na spásu a večný život.

 

Pane Ježišu, prosíme ťa, nauč aj nás pokore srdca, aby sme boli zaradení medzi maličkých z evanjelia, ktorým Otec sľúbil, že im odhalí tajomstvo svojho kráľovstva. Pomôž nám tak sa modliť, aby sme sa nikdy neunavili, ale aby sme mali vždy istotu, že Pán Boh vie, čo potrebujeme, prv, než ho o to začneme prosiť. Vypros nám dar viery, ktorá by bola schopná ihneď spoznať v chudobných a trpiacich tvár samého Ježiša. Posilňuj nás v hodine boja a skúšok, a ak padneme, daj, aby sme zakúsili radosť sviatosti zmierenia. Odovzdaj nám svoju nežnú úctu k Panne Márii, Ježišovej a našej matke. Sprevádzaj nás na pozemskej púti smerom k blaženej vlasti, kde ako dúfame, prídeme aj my, aby sme naveky hľadeli na slávu Otca, Syna i Ducha Svätého.

Svätý páter Pio, Oroduje za nás. Amen!

 

Homília zo slávnosti Pátra Pia

vdp. Ján Košiar

Pridal: RK FÚ Smolnícka Huta | 16.5.2008

V archíve si môžete prečítať homíliu zo slávnosti požehnania oltára a ambóny v Smolníckej Hute, 8. mája 2008 a z uloženia relikvie Pátra Pia.

Páter Štefan Zimmermann SJ

Narodený v Smolníckej Hute - pochovaný v Mozambiku

Pridal: RK FÚ Smolnícka Huta | 16.5.2008

V knihe Lexikón kňazských osobností Slovenska sme objavili osobnosť, ktorá je veľmi zaujímavou pre našu farnosť.

Na strane 1531 je životopis pátra Štefana Zimmermanna SJ, ktorý je rodákom zo Smolníckej Huty. Narodil sa 8. marca 1849, takže v marci bude 160 rokov od jeho narodenia. Keďže taká malá dedinka  tých osobností nemá až tak veľa, stálo by za to si tohto jezuitu - misionára, ktorý zomrel v roku 1894 v Mozambiku, nejakým spôsobom pripomenúť (konferencia, pamätná tabuľa, návšteva jezuitov atď). Kto by mal nejaké informácie o tomto významnom kňazovi, prosíme, aby sa ohlásil. Vopred ďakujeme.


Príďte si uctiť relikviu pátra Pia

Smolnícka Huta - kostol

Pridal: RK FÚ Smolnícka Huta | 16.5.2008

8. mája 2008 bola v Kostole nanebovzatia Panny Márie v Smolníckej Hute slávnosť, počas ktorej rožňavský diecézny biskup Mons. Eduard Kojnok posvätil oltár, v ktorom je vystavená k verejnej úcte prvá relikvia pátra Pia na Slovensku. S jeho písomným dovolením si môžu všetci veriaci i neveriaci prísť uctiť túto relikviu a vyprosiť si mnohé milosti na príhovor tohto talianskeho svätca. Veľmi nás teší skutočnosť, že už prichádzajú prví ctitelia.
Kostol bude otvorený takto:
Pondelok – štvrtok: 16.30 – 18.00
Piatok:  16.30 – 18.00
Sobota: 8.00 – 10.30, ale aj poobede, kľúč je u p. kostolníčky
Nedeľa: 8.00 – 10.00; 13.30 – 14.30
V tomto čase bude možnosť adorácie. (Po spoločnej dohode je možný aj iný čas).

Prvé sv. prijímanie

Byť napojený na Krista

Pridal: RK FÚ Smolnícka Huta | 25.5.2008

25. mája 2008 sa v našej farnosti Smolnícka Huta konalo prvé sv. prijímanie. Bola to krásna slávnosť, počas ktorej deti prvýkrát prijali do svojich srdiečok Pána Ježiša. Pán farár im ich spojenie s Kristom názorne vysvetlil na príklade s rozkvitnutým konárom, ktorý držal v jednej ruke, kým v druhej držal konár vyschnutý. Pripomenul im, aby nikdy nezabudli na skutočnosť, že ak sa vždy budú spájať s Ježišom a sýtiť sa jeho telom, budú ako krásny rozkvitnutý konár. Ale ak nebudú napojení na ten hlavný koreň, ktorým je Ježiš, vyschnú. Veríme, že pre deti to bol veľký deň a že ich priateľstvo s Pánom Ježišom bude pre nich posilou do nastávajúcich dní.

Agapé po svätej omši

Tretie kolo...

Pridal: RK FÚ Smolnícka Huta | 15.6.2008

Na jedenástu nedeľu usporiadal pán farár spolu s mládežou po svätej omši v našej farnosti malé občerstvenie - agapé, už tretie kolo. Pri káve a čaji sa nám podarilo vytvoriť príjemnú rodinnú atmosféru. Chlapi rozprávali o pokračovaní prác na fare a ženy o svojich "akciách". Ďakujeme všetkým, ktorí sa podieľali na príprave Dominike, Saši, Danke a ostatným.

Agapé po svätej omši

Štvrté kolo - Sv Peter a Pavol

Pridal: Jozef Spišák, farár | 29.6.2008

Na slávnosť Sv. Petra a Pavla, teda dnes 29. júna 2008, veriaci a mládež usporiadali po svätej omši v našej farnosti malé občerstvenie - agapé, už štvrté kolo. Keďže začali prázdniny a deti dostávali „výplatu“ vysvedčenia, tak toto agapé patrilo viac-menej deťom, aby si cez prázdniny poriadne oddýchli od školských lavíc. Ďakujeme všetkým, ktorí sa podieľali na príprave veriacim a mládeži.

Púť na Mariánsku horu

Levoča

Pridal: Jozef Spišák, farár | 4.7.2008

Veriaci zo Smolníckej Huty sa zúčastnia v dňoch od 5. - 6. júla 2008 púte na Mariánskej hore v Levoči. Odchod zo Smolníckej Huty je 5.júla o 15. 30 hod.

Výlet do Vinného

"Super"

Pridal: RK FÚ Smolnícka Huta | 5.7.2008

RKFÚ - Smolnícka Huta organizuje v dňoch od 13 - 16. júla 2008 výlet pre deti do Vinného v okr. Michalovce. Deti sa tešia na super oddych a na spoznávanie nových krás Slovenska.

Pozvánka

Karpatskonemecký spolok na Slovensku, región Dolný Spiš

Pridal: RK FÚ Smolnícka Huta | 8.7.2008

Karpatskonemecký spolok na Slovensku, región Dolný Spiš, miestna organizácia Smolnícka Huta srdečne pozýva na stretnutie karpatských Nemcov Dolného Spiša, ktoré sa uskutoční dňa 19. júla 2008. Podujatie sa začne o 14.00 hod. ekumenickou pobožnosťou v Rímskokatolíckom kostole Nanebovzatia Panny Márie. Celý program je pod záštitou Ministerstva kultúry, sekcia menšinových kultúr so sídlom v Bratislave. Názov projektu je Festival folklórnych piesní karpatských Nemcov Dolného Spiša. Srdečne ste všetci pozvaní. Informácie a pozvanie pripravila predsedníčka MO-KNS v Smolníckej Hute Darina Mikulová.

Odpustová slávnosť v Smolníckej Hute

Nanebovzatie Panny Márie - 17. august 2008

Pridal: Jozef Spišák, farár | 9.7.2008

Dňa 17. augusta 2008 o 10.30 hod. bude v našom Kostole nanebovzatia Panny Márie slávnostná odpustová svätá omša, ktorú bude celebrovať Mgr. Cyril Hamrák, kaplán z Dolného Kubína. Na slávnosť ste všetci srdečne pozvaní. Na slávnosť ste všetci srdečne pozvaní.

Výlet vo Vinnom

"Maskot" Kubo

Pridal: RK FÚ Smolnícka Huta | 17.7.2008

V dňoch 13.-.16. júla sa konal výlet k Vinnému jazeru, ktoré sa nachádza v okrese Michalovce. Stačilo vyplniť prihlášku a v nedeľu presne o 15.00 sa štartovalo. Celkovo sa na farskom výlete zúčastnilo 11 ľudí. Počas týchto troch dni prevládala skvela nálada, a o zábavu sa nám postaral maskot Kubo. Organizovalo sa množstvo súťaži, okrem iného súťaž v kalčete, kde sme vytvorili päť družstiev, a samozrejme, ze to vyhrali pani farári. Ani zle počasie nám nebránilo v tom, aby sme sa všetci dosýta vykúpali. Samozrejme, že sme nelenili a vybrali sme sa na vodných bicykloch pozrieť si okolie jazera. Na tento super výlet určíte nikto z nás tak skoro nezabudne. Pozri si foto.

Menovanie za farára

Vyznanie viery

Pridal: RK FÚ Smolnícka Huta | 21.7.2008

Dňa 18. júla 2008 navštívil našu farnosť rožňavský diecézny biskup Mons. Eduard Kojnok a menoval CSILic. Jozefa Spišáka, administrátora farnosti Smolnícka Huta, za farára. Tento obrad sa uskutočnil vo sv. omši podľa CIC, keď po homílii novovymenovaný farár pred biskupom a veriacimi vyznal vieru v Boha.

Púť v Úhornej

Kaplnka v Úhornej

Pridal: RK FÚ Smolnícka Huta | 21.7.2008

DIECÉZNA PÚŤ K PANNE MÁRII SNEŽNEJ V ROKU SV. APOŠTOLA PAVLA v Úhornej sa uskutoční v tomto roku v čase od 2. do 3. augusta 2008. Púť sa koná, ako každoročne, pri Kaplnke Panny Márie Snežnej nad obcou Úhorná.

sobota, 2. august 2008:

16:30 PRÍCHOD PÚTNIKOV A VYSLUHOVANIE SVIATOSTI ZMIERENIA
17:00 ÚVODNÁ SVÄTÁ OMŠA (vdp. Pavol Jurčišin, dekan z Revúcej)
18:15 VEČERADLO (vdp. Marián Slovák, Krásnohorské Podhradie)
19:30 SVÄTÁ OMŠA s novokňazským požehnaním (vdp. Marián Feledi)
21:00 ADORÁCIA PRED NAJSVÄTEJŠOU SVIATOSŤOU OLTÁRNOU
(Mons. Dušan Lukáč, generálny vikár rožňavskej diecézy)
22:30 KRÍŽOVÁ CESTA (vdp. Jozef Fričovský, Poltár)
24:00 POLNOČNÁ SVÄTÁ OMŠA(vdp. CSILic. Jozef Spišák farár, Smol.Huta )

nedeľa, 3. august 2008:

v kaplnke:
07:00 SVÄTÁ LITURGIA – východného obradu
08:30 SVÄTÁ OMŠA – v nemčine
09:30 SVÄTÁ OMŠA – v maďarčine

pred kaplnkou:
07:30 SVÄTÁ OMŠA – v slovenčine (vdp. Viktor Mičuda, Dolná Strehová)
08:30 MODLITBA SV.RUŽENCA (vdp. CSILic.Jozef Spišák, Smolnícka Huta)
10:30 SLÁVNOSTNÁ SVÄTÁ OMŠA
po nej nasleduje adorácia, Eucharistický sprievod a požehnanie
hlavný celebrant J. E. Mons. Eduard Kojnok, diecézny biskup rožňavský

Sobáš

Blahoželáme

Pridal: RK FÚ Smolnícka Huta | 9.8.2008

Dnes o 16.00 hod. v Rímskokatolíckom kostole Nanebovzatia Panny Márie v Smolníckej Hute si vyslúžia sviatosť manželstva Stanislav Krajňák a Ľudmila Džurňáková. Budúcim novomanželom zo srdca blahoželáme a modlíme sa za nich.

Posviacka novej fary

15. augusta 2008 o 17. 30 hod.

Pridal: Jozef Spišák, farár | 13.8.2008

Srdečne pozývame všetkých veriacich a dobrodincov na slávnostné požehnanie novovybudovanej farskej budovy a pastoračného centra, ktoré sa uskutoční dňa 15. augusta 2008. Slávnostné požehnanie vykoná diecézny biskup Mons. Eduard Kojnok o 17. 30 hod. Všetci sme nesmierne šťastní, že v tak krátkom čase sa nám podarilo s pomocou Božou, s pomocou našich veriacich, dobrodincov vybudovať nový FÚ a Pastoračné centrum.

Nové číslo časopisu

Hlas Huty

Pridal: RK FÚ Smolnícka Huta | 24.8.2008

Vyšlo ďalšie číslo farského časopisu – Hlas Huty, ktorý zachytáva aktuálne dianie v našej farnosti. Zakúpiť si ho môžete po sv. omšiach.

Modlitbové stretnutie

Po prázdninách opäť modlitbové stretnutia

Pridal: RK FÚ Smolnícka Huta | 3.9.2008

Po letných prázdninách sa opäť začalo s tzv. Modlitbovými stretnutiami. Tak to bolo aj v dnešnú stredu 3. septembra 2008 o 17.00 hod. sa stretli na farskom úrade starší, kde spolu s pánom farárom rozoberali novú tému: "História Cirkvi". Toto stretnutie sa nezaobišlo bez chutných koláčikov od "tetušiek". Všetko sa ukončilo korunkou k Božiemu milosrdenstvu a po požehnaní sa všetci rozišli do svojich domovov, aby posolstvo "odniesli domov a podali ďalej...“

Stretnutie s otcom biskupom na Podrákoši

Info

Pridal: RK FÚ Smolnícka Huta | 5.9.2008

Rímskokatolícka cirkev, biskupstvo Rožňava Vás všetkých pozýva na Stretnutie s otcom biskupom Mons. Eduardom Kojnokom, pri príležitosti 5. výročia návštevy sv. Otca, pápeža Jána Pavla II. v Rožňave. Toto stretnutie sa uskutoční na Podrákoši, mieste kde slúžil sv. omšu sv. Otec, 13. septembra 2008, so začiatkom o 9:15 hod.

Program:09:15 - Modlitba sv. ruženca (dp. Patrik Balázs)
10:00 - Slávnostná sv. omša (celebruje Mons. Eduard Kojnok, diecézny biskup)
11:30 - Poklona pred sv. Oltárnou spojená s chválami (Mons. Dušan Lukáč, generálny vikár)

Rozlúčime sa

MVDr. Milan Gajdoš

Pridal: RK FÚ Smolnícka Huta | 10.9.2008

Pán si povolal do večnosti nášho brata MVDr. Milana Gajdoša. Pohrebná svätá omša začne o 14. 00 hod. v rímskokatolíckom kostole Nanebovzatia Panny Márie v Smolníckej Hute a po nej budú nasledovať pohrebné obrady. Odpočívaj v pokoji! Veriaci zo Smolníckej Huty.

Hrozno po sv. omši

Výborné

Pridal: RK FÚ Smolnícka Huta | 12.9.2008

Dnes po sv. omši si veriaci, deti, mladí pochutnali na výbornom hrozne, ktoré darovali veriaci od Bratislavy, kt. sa prišli pomodliť k pátrovi Piovi. Hrozno bolo výborné a ďakujeme! Tešíme sa aj na budúce...

Ďakovná svätá omša v Rožňave na Podrákoši

Aj Huťania sa zúčastnili

Pridal: RK FÚ Smolnícka Huta | 13.9.2008

Dnes 13 septembra 2008 uplynulo 5 rokov od vtedy, čo Rožňavu navštívil  Svätý otec Ján Pavol II.  Z tohto dôvodu sa konala  na Podrákoši, v Rožňave, ďakovná svätá omša, ktorú celebroval diecézny biskup Mons. Eduard Kojnok. Homíliu predniesol Profesor Jozef Leščinský, kde priblížil život Jána Pavla II, jeho posolstvá, ktoré nám zanechal a predovšetkým, že to bol pápež, ktorého tento svet potreboval lebo poukázal na hodnotu človeka, že je to „živé bytie“. Pred svätou omšou sa veriaci modlili ruženec a po skončení svätej omše bolo slávnostné požehnanie s Najsvätejšou Sviatosťou. Na omši sa zúčastnil aj pomocný biskup - koadjútor Mons. Vladimír Filo, niekoľko desiatok kňazov a približne 500 veriacich, medzi ktorými nechýbali ani veriaci zo Smolníckej Huty so svojím pánom farárom.


40. výročie od smrti Pátra Pia

Ďakovná svätá omša

Pridal: RK FÚ Smolnícka Huta | 23.9.2008

Dnes uplynulo 40 rokov od smrti Pátra Pia zo San Giovanni di Rotondo.  23. septembra - 23. septembra 2008. Aj v našom kostolíku sa konala spomienková sv. omša a po nej adorácia k Pátrovi Piovi s Eucharistickým požehnaním.

Požehnanie úrody

Poďakovať sa treba

Pridal: RK FÚ Smolnícka Huta | 24.9.2008

Dnes sa konala ďakovná svätá omša za úrodu. Veriaci si doniesli plody zo svojich záhrad, aby tak mohli poďakovať Bohu za tohtoročnú úrodu. Potom veriaci, aby nemuseli niesť domov úrodu, odovzdali ju svojmu pánu farárovi. Samozrejme pán farár sa tomu potešil a úrodu s radosťou prijal.

Akcia biela ceruzka

Nadácia

Pridal: RK FÚ Smolnícka Huta | 24.9.2008

Po svätej omši veriaci mohli pomôcť zrakovo postihnutým a to tým, že  za svoj dobrovoľný príspevok dostali bielu ceruzku. Celú akciu v Sm. Hute zorganizovali deti z Huty, pod vedením Evy Šiskovej. Všetko sa konalo pod záštitou nadácie.

Modlitbové stretnutie

Druhé kolo

Pridal: RK FÚ Smolnícka Huta | 25.9.2008

Dnes 25. septembra 2008 o 17.00 hod. sa konalo druhé modlitbové stretnutie. Stretnutie sa konalo na farskom úrade. Starší, kde spolu s pánom farárom rozoberali ďalšiu tému: "Vznik Cirkvi a poslanie Svätého Pavla". Toto stretnutie sa nezaobišlo bez chutných koláčikov od "tetušiek". Všetko sa ukončilo korunkou k Božiemu milosrdenstvu a po požehnaní sa všetci rozišli do svojich domovov, aby posolstvo "odniesli domov a podali ďalej...“

Skupina sa už rozrastá

Druhé stretnutie

Pridal: RK FÚ Smolnícka Huta | 25.9.2008

Dnes 25. septembra 2008 o 17. 30 hod. sa v Klube dôchodcov konalo druhé stretnutie našej farskej kapely. Vedie ju učiteľ hudobnej Marcel. Tri gitaristky si zaumienili, že urobia všetko preto, aby sa do mesiaca naučili hrať na gitare. Držíme palce. A speváci? Na budúci týždeň v utorok 30. septembra začínajú. Veríme, že skupina bude mať svoje požehnanie.

Agapé

Prvé v novom školskom roku

Pridal: RK FÚ Smolnícka Huta | 28.9.2008

Na 26. nedeľu usporiadal pán farár spolu s mládežou po svätej omši v našej farnosti malé občerstvenie - agapé. V novom školskom roku to bolo prvé kolo. Pri káve a čaji sa nám podarilo vytvoriť príjemnú rodinnú atmosféru. Chlapi rozprávali o pokračovaní prác na fare a ženy o svojich "akciách". Ďakujeme všetkým, ktorí sa podieľali na príprave Dominike, Martine, Danke, Miške a ostatným.

Pomazanie chorých

Pri svätej omši

Pridal: RK FÚ Smolnícka Huta | 29.9.2008

Dnes na sviatok archanjelov Sv. Michala, Gabriela a Rafaela sa konalo po homílii pomazanie chorých. Niekoľko starších a chorých prijalo túto sviatosť v našom kostolíku.

Rozlúčime sa

o 14. hod.

Pridal: RK FÚ Smolnícka Huta | 29.9.2008

Dňa 30. septembra 2008 o 14.00 hod. sa v kostole Nanebovzatia Panny Márie v Smolníckej Hute, bude konať pohrebná svätá omša za zosnulého Juraja Paulíniho. Pohrebné obrady budú nasledovať hneď po sv. omši v dome nádeje v Sm. Hute.


Detská svätá omša

Opäť začíname

Pridal: RK FÚ Smolnícka Huta | 11.10.2008

Dnes, 9. októbra 2008 o 17.30 hod. sa bude konať prvá detská sv. omša v tomto školskom roku. Témou detskej svätej omše bude: Ako sa šíri zlo. Budeme mať okrem anjela aj živého čerta...

Nové číslo farského časopisu

Hlas Huty

Pridal: Jozef Spišák, farár | 13.10.2008
Hlas Huty č.6

Vyšlo ďalšie číslo farského časopisu – Hlas Huty č. 7, ktoré zachytáva aktuálne dianie v našej farnosti. Venované je Vianociam. Zakúpiť si ho môžete po sv. omšiach.

Udelenie ministérií

Náš bohoslovec Tomáš Székely - akolytom

Pridal: RK FÚ Smolnícka Huta | 22.10.2008

 Otec biskup bratov štvrtého ročníka Lukáša Tkáča a Martina Trojana ustanovil na službu lektora a brata piateho ročníka Tomáša Székelyho na službu akolytu. Uchádzači o diakonát a kňazstvo musia najprv prijať spomínané ministériá. Podľa apoštolského listu pápeža Pavla VI. lektor je ustanovený na úlohu, ktorá mu je vlastná – v liturgickom zhromaždení čítať Božie slovo. Akolyta je ustanovený pomáhať diakonovi a slúžiť kňazovi. Jeho úlohou je starať sa o službu pri oltári, pomáhať pri liturgických úkonoch, najmä pri sv. omši, okrem toho – ako mimoriadny vysluhovateľ dáva sv. prijímanie. V súčasnosti sa na kňazstvo v spomínanom interdiecéznom seminári na službu v Rožňavskej diecéze pripravuje aj prvák Marek Bartkovský a diakon d. p. Patrik Balázs.

Duchovná obnova o Božom milosrdenstve

Výsledok?

Pridal: RK FÚ Smolnícka Huta | 24.10.2008

V dňoch od 22. - 23. 11. 2008 sa v našej farnosti Smolnícka Huta vo farskom kostole konala duchovná obnova. Obnovu viedla sestra Klareta z rehole Božieho milosrdenstva, ktorá momentálne pôsobí v Nižnom Hrušove pri Vranove nad Topľou. V sobotu 22.11. o 10. 00 hod.  po vzývaní Ducha Svätého a po príslušnej modlitbe k Duchu Svätému, otec biskup Mons. Eduard Kojnok, rožňavský diecézny biskup, otvoril spomínanú duchovnú obnovu. Témou duchovnej obnovy bolo: "Božie milosrdenstvo v dnešnom svete". Na príhovore sestry Klarety, ako aj na celom pripravenom programe sa zúčastnilo niekoľko stovák veriacich z rôznych farností a diecéz. Boli tu samozrejme naši domáci veriaci "Huťania", veriaci zo Smolníka, Švedlára, Prakoviec, Mníška nad Hnilcom, ako aj 50 veriacich z Fričoviec, mladí z Košickej a spišskej diecézy. V sobotu bolo v kultúrnom dome pre veriacich pripravené aj malé občerstvenie. O 16.45 hod. sa konala slávnostná svätá omša už z nasledujúceho sviatku Krista Kráľa, ktorú celebroval, už spomínaný, náš diecézny biskup Mons. Eduard Kojnok, spolu s niekoľkými kňazmi. Veľká vďaka patrí aj niekoľkým bohoslovcom zo Spišského seminára, ktorý sa počas týchto dvoch dní zúčastnili duchovnej obnovy a pomáhali pri prípravách. Po svätej omši nasledovala prezentácia o živote sestry Faustíny a deň sa ukončil uctením si relikvie sestry Faustíny. V nasledujúci druhý deň duchovnej obnovy, teda v nedeľu 23. 11. sa duchovná obnova začala svätou omšou o 9. 00 hod., počas ktorej sestra Klareta, mala svoj príhovor  o "Veľkosti Božieho milosrdenstva". Počas týchto dvoch dní sa o 15.00 hod konala "Hodina Milosrdenstva pred Sviatosťou oltárnou". Po nej sa aj v nedeľu konala ďalšia prednáška na tému: Úcta k Božiemu milosrdenstvu v praxi a hneď po ukončení prednášky bolo uctenie si relikvie sr. Faustíny a tým sa duchovná obnova skončila. Veriaci, ako sami spomínali, mali neopakovateľný duchovný zážitok a ďakovali Bohu za to, že sa mohli zúčastniť tejto duchovnej obnovy, že im to nesmierne pomohlo, pre ich smerovanie vlastného života. Všetci  cítili priateľskú a rodinnú atmosféru a zvláštny pokoj, ktorý prevládal počas celej duchovnej obnovy. Vyslovujeme úprimné poďakovanie všetkým, ktorí sa zúčastnili na duchovnej obnove v našej farnosti ako aj organizátorom. Fotky z duchovnej obnovy si môžete pozrieť v našej fotogalérii.

Pobožnosti na cintoríne

Za zosnulých

Pridal: RK FÚ Smolnícka Huta | 3.11.2008

Do soboty 8. novembra 2008 sa budú konať v našom Dome nádeje na cintoríne pobožnosti za duše v očistci so začiatkom o 14. 30 hod.  Srdečne ste všetci pozvaní na tieto pobožnosti.

Rozlúčime sa

Agnesa Schmotzerová

Pridal: RK FÚ Smolnícka Huta | 4.11.2008

Pán si povolal do večnosti našu 84. ročnú zosnulú sestru Agnesu Schmotzerovú. Pohrebná svätá omša bude 6. novembra 2008 o 14. 00 hod. v rímskokatolíckom kostole Nanebovzatia Panny Márie v Smolníckej Hute a po nej budú nasledovať pohrebné obrady v Dome nádeje na cintoríne. Odpočívaj v pokoji! Vďaka za všetko! Veriaci zo Smolníckej Huty.

Animátorka Dobrej noviny

Na stretnutí

Pridal: RK FÚ Smolnícka Huta | 9.11.2008

Naša animátorka Danka Krompašská sa zúčastnila v dňoch od
7 -9.11.2008 v Gelnici na prvom zasadaní Dobrej noviny, ktorú organizuje už spomínaná organizácia. Našu farnosť  Smolnícku Huta  zastupuje a tešíme sa, čo nám prinesie nové, aké "dobré noviny".

Príde Svätý Mikuláš?

Mikuláško, príď medzi nás

Pridal: RK FÚ Smolnícka Huta | 25.11.2008

Na 6. decembra 2008, pozývame "Mikuláškov" na svätú omšu, ktorá sa bude konať o 17.30 hod. v našom farskom kostole. Údajne príde Mikuláš...

Prídu súrodenci Jendruchovci

Pozývame všetkých ľudí dobrej vôle

Pridal: RK FÚ Smolnícka Huta | 25.11.2008

Dňa 21. decembra 2008 opäť navštívia našu farnosť súrodenci Jendruchovci. Pripravuje sa adventný koncert, ako predpríprava na príchod nášho Mesiáša. Srdečne Vás pozývame. Program začína o 13.00 hod. v kultúrnom dome v Smolníckej Hute.

Občianske združenie Barborka

Funkčné

Pridal: RK FÚ Smolnícka Huta | 25.11.2008

Dávame do pozornosti všetkým veriacim a dobrodincom, ľuďom dobrej vôle, že svoje 2 % môžu venovať nášmu Občianskemu združeniu Barborka a uplatniť si tak úľavu na dani. Nie len 2 %, ale i Vaše finančné i iné dary.

Registrácia: Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, registrácia vykonaná 28.12.2007, číslo súpisu VVS/1-900/90-31188. 

Číslo účtu: 2527980251/0200, VÚB BANKA a.s, Mlynské nivy 1, 82990 Bratislava 25.

IBAN: SK2902000000002527980251

Ciele ako aj aktivity združenia môžete nájsť na našej webovej stránke v pravom hornom rohu. Naše občianske združenie Barborka je registrované v notárskom centrálnom registri určených právnických osôb od 25.11.2008, pod spisovou značkou: NCRpo: 2573/2008.

Požehnávanie adventného venca

Farský kostol

Pridal: RK FÚ Smolnícka Huta | 25.11.2008

Na prvú adventnú nedeľu popri svätej omši začínajúcej o 9:00 hod. budeme v našom kostole svätiť adventné vence. Adventné vence položte pred svätou omšou k oltáru.

 

Rorátne sväté omše

Pozývame

Pridal: RK FÚ Smolnícka Huta | 3.12.2008

Ako pred rokom v adventnom období sa slúžili tzv. rorátne sv. omše, tak aj v tomto adventom čase od pondelka vždy o 5.30 hod.  ráno budeme mávať počas celého adventu v KÚ (s povolením diecézneho biskupa Mons. Eduarda Kojnoka) rorátne sv. omše, na ktoré vás srdečne pozývame. Sme potešení, že prichádzate v takom veľkom počte na tieto ranné sv. omše.

Foto z Mikuláša

Mikuláško, príď medzi nás

Pridal: RK FÚ Smolnícka Huta | 10.12.2008

Vo fotogalérii si môžete pozrieť foto z Mikuláša.

Modlitbové stretnutie

Na novej fare

Pridal: RK FÚ Smolnícka Huta | 10.12.2008

Dnes 10. decembra 2008 o 17.00 hod. sa konalo modlitbové stretnutie. Stretnutie sa konalo na novom farskom úrade. Starší, kde spolu s pánom farárom rozoberali tému: "Tretia adventna nedeľa v okolnostiach Sv. Pavla. Toto stretnutie sa nezaobišlo bez chutných koláčikov od "tetušiek". Všetko sa ukončilo požehnaním a všetci sa rozišli do svojich domovov, aby posolstvo "odniesli domov a podali ďalej...“

Nové číslo farského časopisu

Hlas Huty - Vianoce

Pridal: RK FÚ Smolnícka Huta | 11.12.2008

Vyšlo ďalšie číslo farského časopisu – Hlas Huty č. 7, ktoré zachytáva aktuálne dianie v našej farnosti. Venované je Vianociam. Zakúpiť si ho môžete po sv. omšiach.

Zmena telefon. čísla

Farský úrad

Pridal: RK FÚ Smolnícka Huta | 11.12.2008

Zmena tel. čísla. Aktuálne číslo je: 0534887642

Veriaci z Hermanoviec

Pri pátrovi Piovi

Pridal: RK FÚ Smolnícka Huta | 14.12.2008

V sobotu 13. 12. 2008, 50 veriacich z Hermanoviec spolu so svojim pánom farárom Mgr. Martinom Raškovským navštívili našu farnosť Smolnícku Hutu. Cieľom ich farskej púte bola návšteva kostola, kde je uložená relikvia pátra Pia. O 10.00 hod. sa konala sv. omša, po nej  krátka adorácia k pátrovi Piovi a potom v Kultúrnom dome bolo pripravené malé agapé. Ďakujeme a veríme, že páter Pio, vypočuje ich prosby.

Rorátne sväté omše v našej farnosti

Roráta o 05.30 hod.

Pridal: RK FÚ Smolnícka Huta | 16.12.2008

Aj tu u nás v Smolníckej Hute sa počas prvých 16. adventných dní, od pondeka do soboty, konali rorátne sväté omše každé ráno o 5.30. Na milé prekvapenie prichádzali v tejto skorej rannej hodine na roráty veriaci v hojnom počte.
Dnes sa konala posledná roráta a po svätej omši bolo poďakovanie a pripravili sme aj malé agapé, kde si veriaci pochutnali na chlebíčkoch, sladkostiach a iných dobrotách od našich "kuchárok". P.P.

Súrodenci Jendruchovci opäť v Smolníckej Hute

Vianočný koncert

Pridal: RK FÚ Smolnícka Huta | 22.12.2008

„Nezabudni prežívať zázraky, lebo si jeden z nich“, slová poďakovania, ktoré naozaj najlepšie vystihli atmosféru prvého vianočného koncertu súrodencov Jendruchovcov, v Smolníckej Hute, ktorý sa konal v nedeľu 21.12.2008. Zázrak, v podobe deviatich spievajúcich súrodencov, ktorý nám dopomohol aj k tomu, aby sa naše srdcia pripravili na príchod Ježiša Krista, nášho Spasiteľa.

Už po druhý krát vystúpila táto talentovaná rodinka v našej farnosti a znovu sa im podarilo, tentoraz sprostredkovaním vianočného príbehu a krásnych kolied, vytvoriť fantastickú atmosféru, nezabudnuteľný zážitok a snáď obmäkčiť srdcia všetkých prítomných veriacich aj neveriacich Huťanov aj ostatných hostí.

Ešte pred začatím koncertu mala premiéru aj naša nová skupina, ktorá za krátky čas stihla nacvičiť niekoľko piesní a jednu z nich aj zaspievala. Ak ste zvedaví aj na ďalšie piesne z ich „repertoáru“ srdečne Vás pozývame na polnočnú svätú omšu.

Deti potom ešte predniesli Dobrú novinu a spoločnou Tichou Nocou sme sa všetci pobrali do svojich domovov. Pozrite si fotogalériu na našej stránke.

Betlehemské svetlo

Pán je už blízko

Pridal: RK FÚ Smolnícka Huta | 22.12.2008

Na 4. adventnú nedeľu bolo dovezené na Slovensko svetlo z Betlehema, z Jaskyne Narodenia Pána. Do Smolníckej Huty dovezieme Betlehemské svetlo z Hermanoviec, ktoré budú potom deti roznášať na vigíliu.


 

 

Dobrá novina

Deti zo Smolníckej Huty

Pridal: RK FÚ Smolnícka Huta | 22.12.2008

Počas vianočných sviatkov - 25. a 26. decembra navštívia deti našich veriacich a podelia sa s nimi o „Dobrú novinu“ a ohlásia tak narodenie Spasiteľa Ježiša Krista.

 Pôjde sa v tomto poradí:

- 25. 12. 2008 pôjdu deti zo Smolníckej Huty s Dobrou novinou ako pred rokom, prinesú Vám zvesť o Narodení Pána. Začnú o 13. 00 hod. a pôjdu: Grindel, Červená Voda a Baňa.

- 26.12. 2008 -  začnú od 11.00 hod. smer: Hlavná cesta až do Novej Huty. Výťažok ide na Afriku. Pôjdu tam, kde ich budete čakať alebo kde bude zažatá svieca. Prijmite ich s láskou, ide o radostnú zvesť a chcú Vám priniesť novonarodeného Ježiša do Vašich rodín.

 

 

Požehnávanie domov

Milodary na opravu kostola

Pridal: RK FÚ Smolnícka Huta | 30.12.2008

Požehnávanie domov, teda koleda bude 1.1 2009 a 6. 1. 2009. Kto chce, aby sme prišli požehnať dom, nech potom v týchto dňoch dá zažatú sviecu do okna alebo, ak chce môže čakať na koledníkov. Milodary budú použité na opravu kostola.  Milodary, ktoré darujete, venujem na opravu kostola. 1.1 2009 sa pôjde týmto smerom: Nová Huta ( rod. Kristiánová), za obecným úradom a Hlavná cesta. 6.1.2009 sa pôjde: Baňa (rod. Ermová), Červená voda a Grindel.

Štatistika

Matrika

Pridal: Jozef Spišák, farár | 31.12.2008


Počet krstov:

Spolu: 18

Chlapci: 11

Dievčatá: 7

Počet sobášov:

Spolu:   5

 

 

Počet pohrebov:

Spolu:   8

Muži: 5

Ženy: 3

 

Zaopatrených: 6

1 - urna

 

 

Adorácia

Očakávanie Nového roka 2009

Pridal: RK FÚ Smolnícka Huta | 31.12.2008

Dnes od 23.00 - 23.55, bude v kostole nočná adorácia, kde pred Oltárnou sviatosťou, budeme ďakovať za Starý rok 2008 a očakávať Nový rok 2009 s požehnaním. Potom bude o 24.00 hod. "ohňostroj" a šampanské...

Požehnávanie vína

Agapé

Pridal: RK FÚ Smolnícka Huta | 4.1.2009

Dnes 4.1.2009 sa v našom farskom kostole počas svätej omše konalo požehnávanie vína. Po svätej omši bolo víno podávané k ochutnávke, aby mali veriaci milosti z tohto požehnania. (fotogaléria)

Foto z akcií

December 2008

Pridal: RK FÚ Smolnícka Huta | 5.1.2009

Vo fotogalérii si môžete pozrieť fotky z Dobrej noviny, z polnočnej sv. omše, z požehnania vína Sv. Jána atď.

Rozlúčime sa

Pohrebná sv. omša

Pridal: RK FÚ Smolnícka Huta | 13.1.2009

Dnes sa rozlúčime so zosnulým Jozefom Ermom. Pohrebná svätá omša bude 13. januára 2009 o 16. 30 hod. v rímskokatolíckom kostole Nanebovzatia Panny Márie v Smolníckej Hute. Odpočívaj v pokoji! Vďaka za všetko! Veriaci zo Smolníckej Huty.

Púť do Ríma

Pôjde sa aj do San Giovanni di Rotondo k Pátrovi Piovi

Pridal: RK FÚ Smolnícka Huta | 13.1.2009

RKFÚ v Margecanoch v spojení s RKFÚ Smolnícka Huta, organizuje púť za Svätým otcom do Ríma. V tejto púti je plánovaná aj návšteva San Giovanni di Rotondo, kde je pochované neporušené telo Pátra Pia. Termín púte je od: 7 - 13. mája 2009. Bližšie informácie budú poskytnuté včas. Môžete sa hlásiť osobne alebo telefonicky. Ide sa autobusom.

Slávnostné uvedenie do úradu nového diecézneho bikupa v Rožňave

28.1. 2009 o 10. 00 hod.

Pridal: RK FÚ Smolnícka Huta | 20.1.2009

Dňa 28. januára 2009, t.j. v stredu, o 10. 00 hod. v deň liturgickej spomienky na sv. Tomáša Akvinského, sa bude sláviť v katedrálnom chráme Nanebovzatia Panny Márie v Rožňave, slávnostná sv. omša z príležitosti poďakovania sa za doterajšie pôsobeniediecézneho biskupa Mons. Eduarda Kojnoka a vzývania Božej pomoci pre nového diecézneho biskupa Mons. Vladimíra Fila.

Nová strecha na kostole

S Božou pomocou

Pridal: RK FÚ Smolnícka Huta | 21.1.2009

Od pondelka t.j. 26. januára 2009, by sa malo začať s prácami na kostole. Keďže strecha farského kostola po 50 rokoch potrebuje nutnú opravu, po zvážení a vypracovaní projektov, sme sa rozhodli, že začneme s výmenou celej strechy na kostole. Kto by chcel prispieť nejakým milodarom na túto rekonštrukciu, vopred úprimne ďakujeme a vyslovujeme Pán Boh odmeň  za Váš milodar. (Názov účtu: Rímskokatolícka cirkev, číslo účtu: 000000 - 0020291183/6500, Poštová banka, a.s., Prievozská ul. 2/B, 821 09 Bratislava. Pre zahraničie: IBAN: SK2865000000000020291183, BIC: POBNSKBA.)

Zopár fotiek z našej strechy

Ale je to poriadná fuška

Pridal: RK FÚ Smolnícka Huta | 27.1.2009

Vo fotogalérii si môžete pozrieť niekoľko fotiek z opráv strechy na našom farskom kostole.

Modlitbové stretnutie pre starších

V Klube dôchodcov

Pridal: Jozef Spišák, farár | 4.2.2009

Dnes 4. februára 2009 o 16.30 hod. v Klube dôchodcov sa konalo modlitbové stretnutie. Starší, kde spolu s pánom farárom rozoberali ďalšiu tému: "Piata nedeľa cez rok". Toto stretnutie sa nezaobišlo bez chutných koláčikov od "tetušiek". Všetko sa ukončilo korunkou k Božiemu milosrdenstvu a po požehnaní sa všetci rozišli do svojich domovov, aby posolstvo "odniesli domov a podali ďalej...“

Nové číslo farského časopisu

Hlas Huty

Pridal: Jozef Spišák, farár | 6.2.2009

Vyšlo ďalšie číslo farského časopisu – Hlas Huty č. 8, ktoré zachytáva aktuálne dianie v našej farnosti. Venované je veriacim, ktorí chcú vedieť viac o dianí vo farnosti. Zakúpiť si ho môžete po sv. omšiach.

Po sv. omši sa dnes konalo malé agape

Bola zima

Pridal: RK FÚ Smolnícka Huta | 21.2.2009

Dnes v nedeľu 22.2. 2009 po sv. omši sa konalo agape. Deti a mládež pripravili malé pochúťky... Pozrite si foto.

Strecha ukončená

Vďaka Bohu

Pridal: RK FÚ Smolnícka Huta | 25.2.2009

V pondelok 26. januára 2009 sa začalo s prácami na kostole. Nakoľko strecha potrebovala nutnú opravu takmer po 9O rokoch, tak sme sa rozhodli pre rekonštrukciu. Práce sme však museli prerušiť kvôli nepriaznivému počasiu, ale dnes sme strechu s Božou pomocou ukončili. Vďaka patrí všetkým darcom a sponzorom, ktorí finančne prispeli ako aj našim chlapom a ženám, ktorí pomáhali pri upratovaní povaly. Fotografie z výmeny strechy si môžete pozrieť vo fotogalérii.

Pozývame na krížovú cestu

Veľký týždeň

Pridal: RK FÚ Smolnícka Huta | 23.3.2009
Tretie zastavenie kríž. cesty v Jeruzaleme

Pozývame všetkých veriacich na krížovú cestu pod holým nebom, ktorá sa aj v tomto roku uskutoční vo Veľkom týždni a to na Veľký piatok  o 17.30. hod. Prvé zastavenie pred p. Majovským - Grindel. Ukončenie pred kostolom.

Prvé sväté prijímanie

24. mája 2009

Pridal: Jozef Spišák, farár | 26.3.2009

24.5. 2009 o 10. 30 hod. sa bude konať v našej farnosti prvé sväté prijímanie.

Opäť zvony zvonia

Viac ako po 60 rokoch

Pridal: RK FÚ Smolnícka Huta | 27.3.2009

S Božou pomocou dňa 26. marca 2009,  sa v našom farskom kostole podarili nainštalovať programovateľné riadiace hodiny, ktoré okrem iného plnia aj úlohu, že sa zvoní na Anjel Pána tak, ako to pamätajú najstarší veriaci našej farnosti. Nastavenie zvonov je v čase: ráno o 6.00 hod., na obed o 12. 00 hod. a večer o 18. 00 hod. Nech aj tieto zvonenia na Anjel Pána napomôžu prebudiť našu farnosť.

Modlitbové stretnutie

Svätá Zem

Pridal: RK FÚ Smolnícka Huta | 1.4.2009

Dňa 1. apríla 2009, o 16.30 hod. sa v Klube dôchodcov konalo už tradičné modlitbové stretnutie pre starších. Témou bola Veľká noc - s obrázkovou prezentáciou o Svätej Zemi. Po prezentácii bolo malé agape a všetci sme sa pobrali do svojich domovov.

Veľkonočná spoveď

Smolnícka Huta

Pridal: RK FÚ Smolnícka Huta | 4.4.2009

Na Kvetnú nedeľu je v našej farnosti Veľkonočná spoveď od 15. 30 hod. Pozývame všetkých veriacich k sviatosti zmierenia, aby sme mohli duchovne prežiť veľkonočné sviatky spolu so Zmŕtvychvstalým Pánom.

Kvetná nedeľa

apríl 2009

Pridal: RK FÚ Smolnícka Huta | 6.4.2009

Vo fotogalérii si môžete pozrieť niekoľko fotiek z Kvetnej nedele.

Akcia - Oprava kostola

Farba

Pridal: RK FÚ Smolnícka Huta | 7.4.2009

Akcia - Oprava kostola: Prosíme veriacich našej farnosti, ale aj ľudí dobrej vôle o pomoc. Po Veľkej noci začíname s kompletnou opravou nášho farského kostola, ktorý je zasvätený Nanebovzatiu Panny Márie. Bude sa natierať veža, odvodňovať celý kostol, maľovať všetky steny kostola a robiť chodníky. Celkový počet metrov štvorcových je cca 1350 – cena za 1 m2 je 4,- Eur (120 SK).  Cena je prepočítaná a zaokrúhlená podľa cien so zľavou. Svoju pomoc vyjadríte zakúpením m2 podľa svojho zváženia a možností. Svoje milodary môžete odovzdať na FÚ alebo pani Kovaličovej. Pripravuje sa mramorová tabuľa, kde budú napísané mená darcov alebo len iniciály, a ktorá bude uložená v kostole pre budúce pokolenia. Akcia - oprava kostola už začala... Svoje milodary môžete posielať aj na náš farský účet:  Rímskokatolícka cirkev, číslo účtu: 000000 - 0020291183/6500, Poštová banka, a.s., Prievozská ul. 2/B, 821 09 Bratislava. Pre zahraničie: IBAN: SK2865000000000020291183, BIC: POBNSKBA. Za vaše milodary vopred ďakujeme. „A tvoj Otec ťa odmení, lebo on vidí aj v skrytosti.“ (Mt 6, 4b)

 

Veľkonočne trojdnie

Čas

Pridal: Jozef Spišák, farár | 10.4.2009

Zelený štvrtok - 18. 00 hod.

Veľký piatok - 15. 00 hod. - obrady

                      17. 30 hod. - Krížová cesta - vonku

Biela sobota -16. 00 hod. - Požehnávanie jedál

                      18. 30 hod. - Obrady

 

Fotogaléria

Trojdnie

Pridal: RK FÚ Smolnícka Huta | 15.4.2009

Pozrite si vo fotogalérii niekoľko fotiek zo sviatkov Veľkej noci a Veľkonočného pondelka pri ktorom sa konalo požehnávanie áut..

Začalo sa s opravou kostola

Bože pomáhaj nám...

Pridal: RK FÚ Smolnícka Huta | 21.4.2009

Akcia - Oprava kostola: Prosíme veriacich našej farnosti, ale aj ľudí dobrej vôle o pomoc. Po Veľkej noci sme začali s kompletnou opravou nášho farského kostola, ktorý je zasvätený Nanebovzatiu Panny Márie. Bude sa natierať veža, odvodňovať celý kostol, maľovať všetky steny kostola a robiť chodníky.Vo fotogalérii si môžete pozrieť fotky z výkopových prác.

Nové číslo Hlasu Huty

Pripravili sme Ďalšie číslo farského časopisu

Pridal: Jozef Spišák, farár | 23.4.2009
Hlas Huty č. 9

Koncom apríla a začiatkom mája plánujeme vydanie tlačenej verzie časopisu Hlas Huty.

Ak si chcete časopis prezerať už teraz nájdete ho v záložke Hlas Huty / Aktálne číslo. Želáme vám príjemné čítanie.

Už to dostáva nádych

Krásna žltá farba

Pridal: RK FÚ Smolnícka Huta | 1.5.2009

Už sa kostol pomaly, ale isto začína dostávať do svojej podoby...

Odpustová slávnosť

Smolnícka Huta a Smolník

Pridal: RK FÚ Smolnícka Huta | 1.5.2009

Dnes na sviatok Sv. Jozefa, robotníka, sa v kaplnke, ktorá je zasvätená práve dnešnému svätcovi konala odpustová slávnosť baníkov. Po svätej omši o 12. 00 hod. sa v Smolníku konalo požehnanie pamätnej baníckej tabule, ktorú požehnal vdp. Miloš Gazdík.

Dobrý Pastier

Miništranti v Spišskom seminári

Pridal: RK FÚ Smolnícka Huta | 4.5.2009

Na nedeľu Dobrého Pastiera, pán farár a niekoľko miništrantov navštívili kňazský seminár v Spišskej Kapitule. Miništranti ochutnali výborný guľáš od sestričiek a živo sa zaujímali o život v seminári. Naša návšteva sa nezaobišla bez návštevy nášho bohoslovca Tomáša Székelyho, ktorý nás všetkých milo privítal a pohostil. Pozri si foto vo fotogalérii.

Kňazské rekolekcie

V Smolníckej Hute

Pridal: RK FÚ Smolnícka Huta | 4.5.2009

Dňa 27. 5. 2009 sa budú konať v našej farnosti Smolnícka Huta kňazské rekolekcie dvoch dekanátov: Horehronský dekanát a Spišský dekanát. Na rekolekciach sa zúčastní aj náš nový diecézny biskup Mons. Vladimír Filo. Rekolekcie sa začnú svätou omšou v našom farskom kostole. Srdečne pozývame.

Dôchodcovia zo Spišského domova dôchodcov na púti

Páter Pio

Pridal: RK FÚ Smolnícka Huta | 19.5.2009

Dnes 19. mája 2009, navštívili našu farnosť Smolnícku Hutu pútnici a ctitelia pátra Pia v počte 65 ľudí z domova dôchodcov zo Spišskej Novej Vsi (obyvateľia domova a zamestnanci domova), kde si uctili relikviu pátra Pia. Celú púť organizovala pani riaditeľka domova dôchodcov v SNV Mgr. Bartošová. Púť sa začala pobožnosťou k pátrovi Piovi a o 10.30 hod. nasledovala sv. omša, ktorú celebroval miestny vdp. farár. Po skončení sv. omše, sa pútnici ako aj zamestnanci presunuli do miestneho kultúrneho domu, kde ich čakalo od našich kucháriek výborný guľáš a malé občerstvenie. O zábavu sa postaral ich vlastný "dôchodcovský zbor" a to svojím pripraveným kultúrnym programom v podobe ľudových rozprávaní a piesní. Dôchodcovia ako aj zamestnanci odchádzali povzbudení a naradostení s prísľubom, že sa ešte k pátrovi Piovi vrátia.

Výlet

Ždiar

Pridal: RK FÚ Smolnícka Huta | 23.5.2009

Farský úrad pripravuje výlet pre deti a mládež do Ždiaru v dňoch od 5 júla do 8 júla 2009. Prihlásiť sa môžete osobne na farskom úrade alebo telefonicky odkiaľ si zoberiete prihlášku.

Po oprave

Ešte nie je dokončené

Pridal: RK FÚ Smolnícka Huta | 27.5.2009

Takto vyzerá z časti obnovený kostol, kt. je zasvätený Nanebovzatiu Panny Márie.

Kňazské rekolekcie

Smolnícka Huta

Pridal: RK FÚ Smolnícka Huta | 27.5.2009

Dňa 27. 5. 2009 sa vo farnosti Smolnícka Huta konali po viac ako 50-tich rokoch kňazské rekolekcie dvoch dekanátov: Horehronský dekanát a Spišský dekanát. Na rekolekciach sa zúčastnil generálny vikár Mons. Rastislav Suchý, nakoľko diecézny biskup Mons. Vladimír Filo z dôvodu odcestovania do zahraničia nebol prítomný. Rekolekcie sa začali svätou omšou o 10.00 hod. a po nej sa konala adorácia za kňazské povolania. Na čele so svojími dekanmi sa rekolekcie zúčastnili všetci kňazi spomínaných dekanátov. Rekolekcia pokračovala pracovnou časťou a po obede sa všetci kňazi rozišli každý do svojej farností, plní nového elánu a duchovného povzbudenia. (Fotogaléria)

Vigíla Zoslania Ducha Svätého

Pozývame

Pridal: RK FÚ Smolnícka Huta | 29.5.2009

Dňa 30. mája 2009 o 19.00 hod. budeme sláviť  v našom farskom kostole vigíliu Zoslania Ducha Svätého. Na túto slávnosť srdečne pozývame. Čítania budú vo viacerých jazykoch.

Sobáš

Sviatosť manželstva

Pridal: RK FÚ Smolnícka Huta | 31.5.2009

V sobotu 6. júna 2009 o 16. 00 hod. v našom farskom kostole príjmu sviatosť manželstva Mgr. Juraj Pavlov a Jana Čechová. Modlíme sa za budúcich manželov

Modlitbové stretnutie

Prezentácia

Pridal: RK FÚ Smolnícka Huta | 4.6.2009

Dňa 3.júna 2009,o 17:00 hod. sa v Klube dôchodcov  v Smolníckej Hute konalo už tradičné modlitbové stretnutie spojené s obrázkovou prezentáciou z Assisi,Ríma,San Giovanni di Rotonda.Po prezentácií bolo malé agapé a po požehnaní sme sa všetci rozišli do svojich domovov.

 

Po oprave

Pomaličky končíme...

Pridal: RK FÚ Smolnícka Huta | 4.6.2009

Už len zopár dní a naša oprava kostola sa končí... Pozri si fotogalériu.

Rozlúčime sa

Pohreb

Pridal: RK FÚ Smolnícka Huta | 6.6.2009

Dňa 9. júna 2009, o 14. 00 hod. sa rozlúčime  v našej farnosti s naším bratom Jánom Panáškom, ktorý nás opustil vo veku 63 rokov. Nech odpočíva v pokoji! Myslíme naň v modlitbách.

Diakonská vysviacka

Rožňava - Smolnícka Huta

Pridal: RK FÚ Smolnícka Huta | 11.6.2009

Bohoslovec Tomáš Székely zo Smolníckej Huty, vkladaním rúk a konsekračnou modlitbou J.E. Mons. Vladimíra Fila, rožňavského biskupa,prijme diakonskú vysviacku 19. júna 2009 o 10:00 hod.v Katedrále Nanebovzatia Panny Márie v Rožňave. O 15. 30 hod. vo farskom kostole Nanebovzatia Panny Márie v Smolníckej Hute, bude slávnostná svätá omša, kde nový diakon prednesie svoju prvú homíliu.

Nové číslo nášho časopisu na webe

Pridal: RK FÚ Smolnícka Huta | 11.6.2009

Prečítajte si nové číslo nášho časopisu.

Viac info na http://www.rkcsmolnickahuta.sk/kategoria?hlas-huty

Pri Pátrovi Piovi

Farnosť Obišovce - kysak

Pridal: RK FÚ Smolnícka Huta | 17.6.2009

Dňa 13.5.2009, navštívili našu farnosť Smolnícku Hutu detskí pútnici spolu so svojím pánom farárom z Obišoviec,ktorí si prišli uctiť relikviu Pátra Pia.Púť sa začala o 10:00 hodine prednáškou o živote Pátra Pia, ktorú viedol miestny vdp. pán farár. Po skončení odchádzali deti povzbudené a ďalej pokračovali v svojej púti do susednej farnosti Smolník.

Modlitbové stretnutie

Páter Pio

Pridal: RK FÚ Smolnícka Huta | 17.6.2009

Ako každú stredu,tak aj dnes 17.5.2009,o 17:00 hod. sa stretli v kostole starší na tzv.,,modlitbovom stretnutí“,kde spolu s pánom farárom namiesto tradičného programu pozerali film o Pátrovi Piovi.Po požehnaní sa všetci rozišli do svojich domovov.

Diakonská vysviacka

Gratulujeme

Pridal: RK FÚ Smolnícka Huta | 20.6.2009

Náš rodák bohoslovec Tomáš Szekély, vkladaním rúk a konsekračnou modlitbou J.E.Mons. Vladimíra Filu, rožňavského biskupa, prijal diakonskú vysviacku včera dňa 19.júna 2009 o 10:00 hod. v Katedrále Nanebovzatia Panny Márie v Rožňave ako jediný diakon za celú Rožňavskú diecézu. Otec biskup Vladimír okrem iného vo svojej homílii povedal, že stať sa diakonom neznamená, že hľa všetci ja som pán a všetci mi slúžte, ale stávaš sa klerikom v službe, aby si slúžil, aby Srdce Krista si prijal do svojho, lebo On je najväčší služobník, teda vzor máš ty milovaný synu, ale ten vzor platí pre nás všetkých, teda prijať Najsvätejšie Srdce Ježišovo do svojho života. O 15:30 hod. sa vo farskom kostole Nanebovzatia Panny Márie v Smolníckej Hute konala slávnostná svätá omša, kde nový diakon predniesol svoju prvú homíliu. Modlíme sa za nášho diakona a prajeme mu veľa Božích milostí! Pozri si fotogalériu.

Novokňazské požehnanie

Pre Smolnícku Hutu

Pridal: RK FÚ Smolnícka Huta | 26.6.2009

Dňa 26. júna 2009, našu farnosť navštívil novokňaz Martin Kakalej z Gelnice, ktorý okrem svätej omše udelil aj svoje novokňazské požehnanie. Adorácia  bola o 17.00 hod. a svätá omša o 18. 00 hod. Ďakujeme a blahoželáme.

Vzácna návšteva

Otec Martin Mojžiš

Pridal: RK FÚ Smolnícka Huta | 30.6.2009

Včera 30. júna 2009 navštívil našu farnosť Smolnícka Huta vzácny hosť  ThDr. Martin Mojžiš sprievodca a odborník na Izrael. O 18. OO hod. spoločne s veriacimi me slávili sv. omšu pri ktorej sa prihovoril naším veriacim.

DVD - 1. Sv. prijímanie

Objednávka

Pridal: RK FÚ Smolnícka Huta | 30.6.2009

Dňa 24. mája 2009 sme mali v našej farnosti 1. sv. prijímanie. Kto má záujem o DVD, môže si ho objednať na FÚ alebo u p. Mariána Pohlyho.

Srdečná pozvánka

Evanjelizačná hodina s mládežníckym zborom

Pridal: RK FÚ Smolnícka Huta | 1.7.2009

Misionári z Hammerbruke / Vogtland (Nemecko) – Christlicher Schriftenmissionsedienst Ribrucke v spojení s Karpatskými Nemcami srdečne pozývajú na evanjelizačnú hodinu s ich mládežníckym chórom, ktorý sa uskutoční v piatok 10.júla 2009 o 19.00 hod. v Smolníckej Hute vo farskom kostole. Srdečne pozývajú všetkých ľudí, bez ohľadu na vek, národnosť alebo vierovyznanie.

Levoča -púť

Zo Smolníckej Huty

Pridal: RK FÚ Smolnícka Huta | 4.7.2009

Niekoľko veriacich našej farnosti odišli na púť do Levoče. Myslíme na nich v modlitbách!

Odchod na výlet

Hurá...

Pridal: RK FÚ Smolnícka Huta | 4.7.2009

Dnes 5. júla 2009 deti zo Smolníckej Huty a z Margecian odchádzajú na trojdňový farský výlet do Ždiaru. Deti sa nesmierne tešia, myslíte na nás v modlitbách.

Super výlet

Vďaka Bohu

Pridal: RK FÚ Smolnícka Huta | 9.7.2009
Rozlúčka

Dňa 5.7.2009 do 8.7. 2009 sa konal výlet do Ždiaru, ktorý organizoval farský úrad Smolnícka Huta. Na výlete sa zúčastnili deti zo Smolníckej Huty  a z Margecian. S Božou pomocou sme mohli každé ráno začať sv. omšou po ktorej sa už plnil program. Navštívili sme Beliansku jaskyňu, Aquacity v Poprade a podnikli sme ,,blatnú“ túru po okolí. Okrem vopred stanoveného programu sme si čas krátili rôznymi hrami, turnajom vo volejbale či futbale. Víťazi boli odmenení cenami. V tábore vládla fantastická nálada až do posledného dňa, vzniklo množstvo nových priateľstiev a deti si odniesli nádherné spomienky. Ďakujem všetkým, ktorí akýmkoľvek spôsobom pomohli uskutočniť tento výlet či už po tej finančnej alebo duchovnej stránke. (Simona).

Púť do Sv. Zeme v dňoch od 6. - 13. októbra 2009

Pridal: Jozef Spišák, farár | 9.7.2009

Rímskokatolícky farský úrad Smolnícka Huta v spojení s cestovnou kanceláriou Avertour organizuje púť do Sv. Zeme v dňoch od 6. - 13. októbra 2009. Sprievodcom je vdp. THDr.Martin Mojžiš. Bližšie informácie nájdete tu. Prihlásiť sa môžete osobne na farskom úrade do 15. augusta 2009. Počet pútnikov je limitovaný, max. 20 pútnikov.. Cena zájazdu je 390,- euro.

Brigáda

Super, guľáš...

Pridal: RK FÚ Smolnícka Huta | 11.7.2009

Dnes 11.7. 2009 sa konala brigáda pri našom farskom kostole. Zúčastnilo sa jej niekoľko mladých ale aj starších veriacich a všetci spoločne upravovali okolie nášho kostolíka. Pán Boh nám doprial aj slniečka a tak sa pracovalo oveľa ľahšie. Každá dobre vykonaná práca si zaslúži odmenu, a tak si všetci mohli pochutnať na výbornom guláši od tetušiek kuchárok. Z príjemným pocitom z dobre vykonanej práce sa potom všetci pobrali domov.

Púť seniorov

Vďaka Bohu

Pridal: RK FÚ Smolnícka Huta | 17.7.2009

Dňa 16.7.2009 sa pár desiatok veriacich z našej farnosti zúčastnilo výletu do Levoče. Navštívili sme pútnické miesto na Mariánskej Hore, kde nám náš pán farár v bazilike odslúžil svätú omšu. Po prehliadke okolia baziliky sme sa všetci dobre najedli a napili. Ďalšou zastávkou nášho výletu bola aj návšteva kostola sv. Jakuba v Levoči, ktorý sa pýši najvyšším dreveným oltárom. Potom sme sa ešte prešli mestom, niektorí si pochutnali na kávičke, koláči či zmrzline. Takto duchovne, ale aj telesne posilnení sme náš výlet ukončili ešte nákupom v Spišskonovoveskom hypermarkete. Cesta domov ubehla veľmi rýchlo aj vďaka veľmi dobrej nálade a peknému spevu. Ďakujeme nášmu pánovi farárovi, že nám umožnil navštíviť toto miesto a mesto, ale samozrejme na prvom mieste Bohu. Fotky z výletu si môžete pozrieť vo fotogalérii.

Odpustová slávnosť

Srdečne pozývame

Pridal: RK FÚ Smolnícka Huta | 18.7.2009

RKFÚ  Smolnícka Huta, srdečne pozýva 16. augusta 2009 na odpustovú slávnosť do farského kostolíka, ktorý je zasvätený Nanebovzatiu Panny Márie. Slávnostná svätá omša začne o 10. 30 hod., a bude ju celebrovať Mgr. Patrik Solár (kaplán v Liptovskom Mikuláši). Kostol bol vyhlásený v roku 2008, emeritným biskupom Mons. Eduardom Kojnokom, aj za pútnické miesto v Rožňavskej diecéze, pretože v hlavnom oltári na viditeľnom mieste je uložená vzácna relikvia od Pátra Pia a tak si ju všetci ctitelia tohto veľkého Talianskeho svätca môžu pri tejto príležitosti uctiť.   

Výlet do Dobšinskej jaskyne

Pozývame

Pridal: RK FÚ Smolnícka Huta | 19.7.2009

Do 26. júla sa môžete nahlásiť na jednodňový výlet do Dobšinskej jaskyne a Dediniek. Srdečne pozývame. Výlet sa uskutoční 29. júla 2009. Môžete sa nahlásiť u P.P. email: petra.pohlyova@gmail.com

Izrael

Oznam

Pridal: RK FÚ Smolnícka Huta | 19.7.2009

Tí, kt. sa nahlásili na púť do Izraela v dňoch od 6 - 13. októbra 2009, je potrebné zaplatiť závezne zálohu 150,- Eura do konca júla. Osobne na FÚ alebo u p. Pohlyovej.

Nové číslo Hlasu Huty

Pripravili sme nové číslo farského časopisu

Pridal: Jozef Spišák, farár | 27.7.2009

V polovici júla sme vydali nové číslo farského časopisu Hlas Huty.

Ak si chcete časopis prezerať nájdete ho v záložke Hlas Huty / Aktálne číslo. Želáme vám príjemné čítanie.

Futbalový turnaj o putovný pohár starostu obce

Futbal to je hra...

Pridal: RK FÚ Smolnícka Huta | 10.8.2009

Dňa 8.8.2009 sa na futbalovom ihrisku v Paukeri v Smolníckej Hute konal futbalový turnaj o putovný pohár starostu obce Smolnícka Huta. Táto akcia má už dlhoročnú tradíciu a raz do roka sa tu stretne takmer celá dedina. Povzbudzovať prišiel na chvíľku samozrejme aj náš pán farár. Zo šiestich družstiev nakoniec pohár získalo mužstvo zo Smolníka. Neskôr sa začala tanečná zábava, ktorá trvala do skorých ranných hodín. Všetci sme sa výborne zabávali a už teraz sa veľmi tešíme na budúcoročný futbal.

Rozlúčime sa...

Pohreb

Pridal: RK FÚ Smolnícka Huta | 11.8.2009

Dnes sa o 15.00 hod. v našom farskom kostole pri pohrebnej svätej omši rozlúčime s našim rodákom Petrom Schmidom. Myslíme naň v našich modlitbách. Odpočívaj v pokoji!

Sobáš

Sviatosť manželstva

Pridal: RK FÚ Smolnícka Huta | 15.8.2009

Dnes na sviatok Nanebovzatia Panny Márie 15. augusta 2009 o 16. 00 hod. v našom farskom kostole príjmu sviatosť manželstva Ondrej Novotný a Katarína Kovaličová. Modlíme sa za budúcich manželov !

Odpustová slávnosť v Smolníckej Hute

Nanebovzatie Panny Márie

Pridal: RK FÚ Smolnícka Huta | 17.8.2009

Sviatok Nanebovzatia Panny Márie si pripomenuli aj veriaci z obce Smolnícka Huta v okrese Gelnica. Dňa 16. augusta 2009 sa v tamojšom kostole, ktorý je zasvätený Nanebovzatiu Panny Márie, konala odpustová slávnosť. Slávnostná sv. omša sa začala o 10,30 hodine a správca farnosti CSILic. Jozef Spišák na nej privítal stovky veriacich nielen zo Smolníckej Huty, ale aj z okolitých farností. Kostolík bol zaplnený do posledného miestečka, približne 1000 veriacich. Hlavným celebrantom bol Mgr. Patrik Solár, ktorý je kaplánom v Liptovskom Mikuláši. Na slávnosti sa zúčastnili aj kňazi z okolitých farností a taktiež vzácny hosť vdp. ThDr. Martin Mojžiš, ktorý sprevádza pútnikov vo Svätej Zemi. Pozvanie prijal aj mládežnícky zbor Kwapka z Margecian, ktorý odpustovú slávnosť spríjemnil a oživil nádhernými piesňami. Celebrant Patrik Solár v príhovore veriacim pripomenul život Panny Márie a vyzdvihol aj úlohu matky v dnešnej spoločnosti, lebo priviesť dieťa na svet a starať sa oň je veľmi zodpovedná úloha, pri ktorej by ženám mala byť vzorom práve Panna Mária. Nezabudol zdôrazniť úlohu rodiny, ktorá by mala byť pre nás všetkých útočiskom a mali by sme byť radi, že máme pri sebe svojich blízkych. Po skončení svätej omše bolo pre všetkých hostí pripravené už tradičné agapé, na ktorom sa stretli známi i neznámi, našli si čas na kus reči a v príjemnej nálade sa rozišli do svojich domovov. Kostol v Smolníckej Hute bol v roku 2008, emeritným biskupom Mons. Eduardom Kojnokom vyhlásený aj za pútnické miesto v Rožňavskej diecéze, pretože v hlavnom oltári je na viditeľnom mieste uložená vzácna relikvia od Pátra Pia, a tak si ju všetci ctitelia tohto veľkého talianskeho svätca môžu uctiť. Úprimná vďaka patrí všetkým prítomným hosťom pútnikom ako aj domácim Huťanom.

 

Volejbal

Margecany - Smolnícka Huta

Pridal: RK FÚ Smolnícka Huta | 19.8.2009

Dňa 20. augusta 2009 o 12. 00 hod. sa uskutoční volejbalový zápas v Margecanoch, a to mužstvo zo Smolníckej Huty proti Margecanom, keďže Margecany v Ždiari na detskom výlete dostali "výprask". Veríme,že to bude opäť víťazstvo aj keď nejde o to kto zvíťazí.

Volejbal

Margecany - Smolnícka Huta

Pridal: RK FÚ Smolnícka Huta | 20.8.2009

Dnes 20.8.2009 o 12:00 hod. sa konal priateľský volejbalový zápas medzi naším družstvom a družstvom z Margecian. Po úvodnom stretnutí sme začali hneď s rozcvičkou na ihrisku a už tu bol prvý set,ktorý vyhralo družstvo zo Smolníckej Huty.Po hodine hracieho času bol stav nerozhodný 2:2 a čakala nás posledná výmena,ktorú sme vďaka našej Janke a jej podaniu vyhrali  aj keď veľmi tesne, a to 15:10. Víťazstvo držíme opäť pevne v rukách aj keď nešlo o získanie titulu, ale hlavne o zábavu a tej bolo dostatok .Vďaka patrí všetkým ,ktorí sa podieľali na organizácii tohto stretnutia a tešíme sa na ďalší zápas. (Pozri si fotogalériu).

Výlet na Spišský hrad

Pred ukončenim prázdnin...

Pridal: RK FÚ Smolnícka Huta | 23.8.2009

Vo štvrtok 27. 8. 2009, odchádzame o 9.00 hod s deťmi na jednodňový výlet na Spišský hrad. Pridajte sa k nám!

Brigáda

Maĺovanie kostola

Pridal: RK FÚ Smolnícka Huta | 24.8.2009

V piatok 28. 8. o 8: 00 hod. a 29.8. 2009, o 9. hod. sa bude konať v našej farnosti brigáda v kostole, aby sme pripravili vnútro kostola k maľovaniu. Prosíme dobrovoľníkov o pomoc! Od 31. 8. do 4. septembra 2009, bude farský kostol uzavretý z dôvodu rekonštrukcie.

Výlet na Spišský hrad

Super...

Pridal: RK FÚ Smolnícka Huta | 27.8.2009

RKFÚ Smolnícka Huta zorganizoval 27.8.2009 výlet na Spišský hrad a Spišskú Kapitolu. Prihlásiť sa mohli všetci – starí aj mladí. Skoro ráno sme áviou vyštartovali smer Margecany, kde sme vyzdvihli ďalšiu hŕstku mladých a spoločne sme sa pomaly blížili k cieľu. Keď sme dorazili na miesto, „skratkou“ sa dvadsaťjedenčlenná skupina vybrala k hradu. Po krátkej prehliadke sme boli odhodlaní pozrieť sa do veže, ktorú nazývajú „Neboj sa“, aby sme si mohli vychutnať nádherný výhľad na okolie. Postupovali sme úzkymi schodmi a krátko predtým ako sme vystúpili na vrchol, prvých odvážlivcov „napadli“ podľa upozornenia, ktoré sme si všimli až neskôr, „vraj“ neškodné lietajúce mravce, takže sme si výhľad ani neužili. Po dôkladnej prehliadke hradu sme sa vybrali na Spišskú Kapitolu, pozreli sme si katedrálu sv. Martina, pozdravili Číňanov a pobrali sa na fantastický obed na salaš. Väčšina si pochutnala na slovenských špecialitách a deti sa vyšantili na preliezkach. Všetkým sa výlet veľmi páčil a deťom sa dokonca nechcelo ani odísť domov. Ďakujeme všetkým, ktoré sa zúčastnili a hlavne pánovi farárovi, ktorý tento perfektný výlet zorganizoval. Pozri si foto vo fotogalérii. (Petra Pohlyová)

Oznam

Rekonštrukcia kostola ukončená!!!

Pridal: RK FÚ Smolnícka Huta | 29.8.2009

Oznamujeme pútnikom a ctiteľom Pátra Pia, že náš farský kostol, ktorý bol uzavretý z dôvodu rekonštrukcie vnútra kostola je už sprístupnený. (Fotogaléria).

Koncert Anky Servickej

27. septembra 2009 o 10.30 hod.

Pridal: RK FÚ Smolnícka Huta | 31.8.2009

Rímskokatolícky farský úrad v Smolníckej Hute,dňa 27.9.2009,o 10:30 hod. organizuje slávnostný koncert Anny Servickej v kostole Nanebovzatia Panny Márie v Smolníckej Hute, pri príležitosti Roku kňazov.Pozvanie prijal aj rožňavský emeritný biskup Mons. Eduard Kojnok,ktorý zároveň odslúži aj sv. omšu.Táto známa speváčka bude celú omšu doprevádzať svojím krásnym spevom.Všetci ste srdečne pozvaní.

Suveníry

Smolnícka Huta

Pridal: RK FÚ Smolnícka Huta | 11.9.2009

V našom kostolíku sú k dispozícii suveníry: (kríže, valašky, domček - pokladnička...). Nápis: Smolnícka Huta. Pozri si fotogalériu.

Nové číslo časopisu Hlas Huty

Pridal: Jozef Spišák, farár | 16.9.2009

Koncom septembra sme vydali nové číslo nášho farského časopisu.
Čitateľom želáme príjemné čítanie. Časopis nájdete v ponuke menu Hlas Huty.

Oznam - Izrael

Informácie

Pridal: RK FÚ Smolnícka Huta | 28.9.2009

Informácie pre našich pútnikov, kt. idú do Izraela. Odchod autobusu je 5. 10. 2009 z autobusovej stanice z Prešova o 22.00 hod. Druhá stanica nástupu je v Smolníckej Hute o 24. 00 hod. Odlet lietadla z Budapešti je 6. 10. 2009 o 9.20 hod. Je potrebné byť na letisku 3 hod. pred odletom. Príchod z Izraela do Budapešti je 13. 10. 2009 o 16. 55 hod. Prosíme tých, kt. ešte neposkytli potrebné údaje, aby tak urobili čo najskôr.

Podrobné pokyny pre pútnikov vo formáte PDF

Koncert Anky Servickej

Ďakujeme...

Pridal: RK FÚ Smolnícka Huta | 29.9.2009

27. septembra o 10:30 sa v našej farnosti Smolnícka Huta konala slávnostná posviacka zrekonštruovaného farského kostola, krížovej cesty a kríža zo vzácneho dreva z Afriky. Pozvanie miestneho farára Jozefa Spišáka prijal emeritný rožňavský biskup Mons. Eduard Kojnok, ktorý tento slávnostný akt vykonal a zároveň predsedal eucharistickej slávnosti. V príhovore veriacim vyzdvihol dôležité témy pre dnešnú spoločnosť - lásku a odpúšťanie. Pri tejto príležitosti navštívila farnosť aj Anka Servická, ktorá svojím nádherným spevom spríjemnila slávnosť a po svätej omši sa s prítomnými podelila o svoju životnú skúsenosť. (P.P,tkkbs).

Fotografie z púte z Izraela

Svätá zem

Pridal: RK FÚ Smolnícka Huta | 17.10.2009

Vo fotogalérii si môžete pozrieť foto z púte zo Sv. zeme z Izraela. Postupne budú pridávané ďalšie.

Úcta k starším

Pace e bene...

Pridal: RK FÚ Smolnícka Huta | 25.10.2009

Dnes 25. októbra 2009 o 15. 00 hod. sa v Kultúrnom dome v Smolníckej Hute, uskutoční z príležitosti dňa "Úcta k starším" kultúrne stretnutie, ktoré zorganizoval Obecný úrad v Smolníckej Hute, v spolupráci s Obecnými lesmi a Rím. kat. farským úradom. Jeseň života, dať úctu starším je v dnešnej dobe výzvou pre všetkých, aby si tak pripomenuli, že k životu patrí nie len mladosť, ale aj ďalšia etapa, ktorou je staroba...

Duchovná obnova od 28 - 29. novembra 2009

ThDr. Martin Mojžiš

Pridal: RK FÚ Smolnícka Huta | 28.10.2009

RKFÚ v Smolníckej Hute oznamuje, že v dňoch od

28 - 29. novembra 2009 sa v našom farskom kostole bude konať duchovná obnova na tému: „Ohlasovanie evanjelia v dnešnom svete“. Duchovnú obnovu bude viesť ThDr. Martin Mojžiš. Srdečne pozývame, príďte a prežite tieto chvíle spolu s nami.

Program:

Sobota: 28.11.2009

10.00 - Sv. omša spojená s prednáškou I

11.30 - 13:00 - súkromná poklona pred Eucharistiou

15.00 - Korunka k Božiemu milosrdenstvu -

          priamy  prenos z rádia

15:30 - Prednáška II

 

Nedeľa: 29.11.2009

9.00 - sv. omša - Prednáška III

         požehnanie so Sviatosťou oltárnou.

Po sv. omši diskusia spojená s agapé. (P.P)

Stretnutie na modlitbu

Cintorín - Smolnícka Huta

Pridal: RK FÚ Smolnícka Huta | 30.10.2009

Pozývame na spoločné stretnutie k modlitbe veriacich, na miestnom cintoríne v Dome nádeje pri spomienke na všetkých svätých v nedeľu 1. novembra o 13.30 hod. a v pondelok 2. novembra., hneď po sv. omši  cca o 10.00 hod.

Nové číslo časopisu Hlas Huty

Pridal: Jozef Spišák, farár | 4.11.2009

Pripravili sme pre Vás nové číslo nášho farského časopisu Hlas Huty.

Čítajte aktuálne číslo Hlas Huty č.13/2009.

Duchovná obnova

Pridal: Jozef Spišák, farár | 4.11.2009

RKFÚ v Smolníckej Hute oznamuje, že v dňoch od 28. - 29. novembra 2009 sa v našom farskom kostole bude konať duchovná obnova na tému: „Ohlasovanie evanjelia v dnešnom svete“. Duchovnú obnovu bude viesť ThDr. Martin Mojžiš. Srdečne pozývame, príďte a prežite tieto chvíle spolu s nami.


Program obnovy


Sobota - 28.11.2009
10.00 - Sv. omša spojená s prednáškou
11.30 - 13:00 - súkromná poklona pred
Eucharistiou
15.00 - Korunka k Božiemu milosrdenstvu
- priamy prenos z rádia
15:30 - Prednáška II


Nedeľa - 29.11.2009
9.00 - sv. omša - Prednáška III, požehnanie
so Sviatosťou oltárnou.
Po sv. omši diskusia spojená s agapé.

Púť do Ríma za Sv. otcom

Od 30. apríla - 5. mája 2010

Pridal: RK FÚ Smolnícka Huta | 8.11.2009

RKFÚ Smolnícka Huta, organizuje púť za Sv. otcom do Ríma od 30.apríla do 5. mája 2010. Odchod autobusu je zo Smolníckej Huty o 9.00 hod. Predtým bude svätá omša za pútnikov a vyprevadenie na púť s požehnaním.

Zmena dátumu - Izrael

Od 22. marca - 29. marca 2010

Pridal: RK FÚ Smolnícka Huta | 8.11.2009

RKFÚ Smolnícka Huta, organizuje púť do Sv. zeme od 22. marca - 29.marca 2010. Odlet z Ostravy. Cena 390,- eura + 200,- eura letiskové poplatky. CELKOVÁ SUMA 590,- euro. Sprevádza ThDr. Martin Mojžiš.

Špagetový večierok

Deň mladých

Pridal: RK FÚ Smolnícka Huta | 15.11.2009

ZMENA!! "Špagetový večierok" pre mládež sa bude konať zajtra (t.j. pondelok 16.11.09) o 17:00 namiesto plánovaného termínu dnes (15.11.). Je týždeň modlitieb za mladých a s tým je spojená akákoľvek aktivita, preto sme sa rozhodli s "mladými" pozvať mladých na špagetový večierok. Srdečne ste vítaní! Pýtate sa kde to bude? Na farskom úrade :-)

Rozlúčime sa

Pohreb o 13.00 hod

Pridal: RK FÚ Smolnícka Huta | 19.11.2009

Dňa 19. novembra 2009, o 13. 00 hod. sa rozlúčime  v našej farnosti s naším bratom Mikulášom Vitkovským, ktorý nás opustil vo veku nedožitého výročia 80 rokov. Nech odpočíva v pokoji! Myslíme naň v modlitbách.

Rajecká Lesná

Slovenský betlehem

Pridal: RK FÚ Smolnícka Huta | 19.11.2009

Dňa 24. novembra 2009 FÚ v Smolníckej Hute organizuje púť do Rajeckej Lesnej, kde si uctíme a poďakujeme za preukázané milosti  našej Panne Márii a zároveň si pozrieme najkrajšie umelecké dielo - Slovenský Betlehem. Odchod autobusu je o 07.00 hod. (zastávka autobusu).

Púť seniorov k Pátrovi Piovi

Bolo nám super

Pridal: RK FÚ Smolnícka Huta | 19.11.2009

Dnes, t.j. 19. novembra 2009 navštívili našu farnosť pútnici - seniori z kostola sv. Gorazda z Košíc. O 11.00 sa konala sv. omša a po nej sa konala krátka prednáška o Pátrovi Piovi, neskôr si mohli pútnici uctiť relikviu Pátra Pia, ďakovať a modliť sa a prosiť tohto svätca o pomoc a posilu. Všetkým sa veľmi páčilo a cítili sa u nás veľmi dobre. Keby ich ďalší program nesúril, boli by určite pobudli aj dlhšie. Pútnici - seniori si zakúpili aj nejaké suveníry, ktoré ich veľmi potešili. (P.P.)

Pútnici z farnosti Jaklovce

Jaklovce a Folkmár

Pridal: RK FÚ Smolnícka Huta | 21.11.2009

Dnes, t.j. 21. novembra 2009 navštívili našu farnosť pútnici z Jaklovec a Folkmára. O 9.45 hod. sa konala sv. omša a po nej sa konala krátka prednáška o Pátrovi Piovi, neskôr si mohli pútnici uctiť relikviu Pátra Pia, ďakovať a modliť sa a prosiť tohto svätca o pomoc a posilu. Všetkým sa veľmi páčilo a cítili sa u nás veľmi dobre.

Web - stránka v iných rečiach

Pracuje sa na tom

Pridal: RK FÚ Smolnícka Huta | 21.11.2009

V krátkej budúcnosti naša web - stránka bude obohatená aj cudzími jazykmi. Návštevníci našej webovej stránky budú si môcť prečítať históriu aj v inej reči (nemčina, angličtina, taliančina). Kedy? Pracujeme na tom:)

Nové zvony

Výmena

Pridal: RK FÚ Smolnícka Huta | 21.11.2009

Po porade s farskou radou, veriacimi a po porade s odborníkmi na zvony ,sme došli k záveru, že do nášho farského kostola v Smolníckej Hute nainštalujeme digitálne zvony, kt. budú mať okrem spomínaných digitálnych zvonov aj zvonkohru a iné zaujímavé moderné veci. Rozhodnutie padlo z dôvodu nefunkčnosti terajších zvonov. Ich oprava by presahovala niekoľkonásobne vyššiu hodnotu. Kto by chcel prispieť na nové digitálne zvony, budeme Vám veľmi povďační! Tešíme sa na novú zmenu...

Postrehy sestry Marcely

Pridal: RK FÚ Smolnícka Huta | 22.11.2009

Do sekcie zaujímavé linky sme pridali odkaz na blog Marcely Bagínovej. Píše v ňom o svojich nevšedných zážitkoch a stretnutiach, no hlavne o ľuďoch a ľudskosti v nás. Veríme, že vás jej vety oslovia.

Púť do Rajeckej Lesnej

Pridal: RK FÚ Smolnícka Huta | 25.11.2009

RKFÚ v Smolníckej Hute zorganizoval dňa 24.11. výlet do Rajeckej Lesnej. Táto púť bola organizovaná hlavne pre seniorov. Dokopy 15 babičiek, náš pán farár a pán šofér sa malo o 7.00 hod ráno v spomínaný deň stretnúť na autobusovej zastávke. Cesta sa začala, keď sme si zrazu všimli, že nám niekto chýba – pani Gedeonová. Po tom, čo sme sa po ňu vrátili, cesta mohla pokračovať a tesne pred pravým poludním sme došli do cieľa. Pred sv. omšou v kostole zasvätenému Panne Márii Richvaltskej nás krátkym príhovorom privítal miestny pán farár, kanonik Pavol Šantáľ. Nasledovala svätá omša, neskôr prehliadka najväčšieho slovenského dreveného betlehema, a chutný obed. Betlehem sa všetkým veľmi páčil. S plnými žalúdkami sme sa vybrali k Ludrskej jaskyni, kde sa niektorí výletníci zúčastnili krížovej cesty. Okolo pol štvrtej poobede sme sa plní zážitkov a dojmov vybrali naspäť domov. V autobuse vládla opäť, ako už na mnohých výletoch seniorov, výborná nálada a okrem modlitieb sme si zaspievali aj ľudové piesne. Opäť sme ako už tradične ukončili aj zastávkou na nákupoch.

Ukončenie duchovnej obnovy

Ďakujeme

Pridal: RK FÚ Smolnícka Huta | 29.11.2009

V dňoch od 28.-29.11.2009 sa v našej farnosti Smolnícka Huta vo farskom kostole konala duchovná obnova.Obnovu viedol ThDr. Martin Mojžiš.V sobotu o 10:00 hod. otec Martin Mojžiš spolu s naším duchovným otcom Jozefom otvorili našu duchovnú obnovu svätou omšou po ktorej nasledovala I.prednáška.Témou tohtoročnej obnovy bolo: „Ohlasovanie evanjelia v dnešnom svete“. Od 11:30 - 13:00 hod. sa uskutočnila súkromná poklona pred Eucharistiou, 15:00 hod. - Korunka k Božiemu milosrdenstvu - priamy prenos z rádia,15:30 sa konala II.prednáška .V nasledujúci druhý deň obnovy,teda v nedeľu 29.11. sa duchovná obnova začala svätou omšou o 9:00 hod.,počas ktorej mal otec Martin Mojžis svoj príhovor o ,,Panne Márii a jej živote a ohlasovaní.“

Po omši nasledovala posledná III.prednáška spojená s požehnaním so Sviatosťou oltárnou.Našu duchovnú obnovu sme už tradične zakončili diskusiou,ktorá bola spojená s agapé. Pre mnohých z nás boli tieto dva dni časom duchovnej obnovy,obrátenia,posilnenia viery a skvalitnenia vzťahu k Bohu i blížnemu.Sme veľmi povďační otcovi Martinovi za to,že prijal pozvanie nášho pána farára a namáhal sa pri orbe a sejbe na pôde našich duší,siali ste semeno Božej pravdy do našich sŕdc. Na celom programe sa zúčastnilo približne 250-veriacich  z rôznych farností a diecéz.Veľká vďaka patrí aj niekoľkým bohoslovcom zo Spišského seminára,ktorí sa počas týchto dvoch dní zúčastnili duchovnej obnovy a pomáhali pri prípravách. Úprimná vďaka patrí aj nášmu duchovnému otcovi,ktorý  s Božou pomoc pripravil túto obnovu ako aj všetkým organizátorom a sponzorom. (S.K.)

Svätý Mikuláš

2009

Pridal: RK FÚ Smolnícka Huta | 6.12.2009

Je všeobecne známe, že 6. decembra každý rok chodieva medzi ľudí svätý Mikuláš spolu s anjelom a aj čertom a za pekné básničky rozdáva deťom, ale aj dospelým rôzne prekvapenia. Presne takýto Mikuláš prišiel, i keď o dva dni skôr, aj medzi nás, do nášho kostola a po svätej omši mu každý povedal nejakú básničku a Mikuláš nám rozdal balíčky, ktoré obsahovali okrem sladkostí aj maličké citáty z evanjelia. Nezabudnite sa pozrieť aj na čerta. P.P.

Farský kalendár

Smolnícka Huta

Pridal: RK FÚ Smolnícka Huta | 6.12.2009

RKFÚ vydáva vo svojej histórii po prvýkrát svoj vlastný farský kalendár. Fotografie k jednotlivým mesiacom budú z akcií ,ktoré sa konali v našej farnosti. Bude to pekný a nevšedný darček pre vašich blízkych a známych. Zakúpiť si ho môžete vo farskom kostole alebo na FÚ alebo aj cez email: jozefspisak@gmail.com
Cena za 1 ks - 3,90,- Eur.

Nové zvony už zvonia...

Nádhera, vďaka Bohu

Pridal: RK FÚ Smolnícka Huta | 6.12.2009

Po porade s farskou radou, veriacimi a po porade s odborníkmi na zvony sme došli k záveru, že do nášho farského kostola v Smolníckej Hute nainštalujeme digitálne zvony, ktoré budú mať okrem spomínaných digitálnych zvonov aj zvonkohru a iné zaujímavé moderné veci. Rozhodnutie padlo z dôvodu nefunkčnosti terajších zvonov. Ich oprava by presahovala niekoľkonásobne vyššiu hodnotu. Úprimná vďaka patrí všetkým našim veriacim, ktorí prispeli na spomínané zvony, ďakujeme aj bratom evanjelikom a bohuznámim darcom. Kto by chcel ešte prispieť na nové digitálne zvony, budeme Vám veľmi povďační! Tešíme sa na novú zmenu...

Nové číslo časopisu

Pridal: Jozef Spišák, farár | 7.12.2009

Počas adventu vychádza ďalšie číslo nášho farského časopisu.

Časopis si môžete prezrieť aj v elektronickej podobe na tejto stránke:

Hlas Huty 

Tretia adventná nedeľa

Prof. Jozef Leščinský

Pridal: RK FÚ Smolnícka Huta | 11.12.2009

Na tretiu adventnú nedeľu prijal pozvanie Prof. Jozef Leščinský, vysokoškolský profesor a odborník na Bibliu. Sv. omša vo farskom kostole Smolnícka Huta začína o 9.00 hod. Srdečne pozývame.

Radostná nedeľa - Tretia adventná nedeľa

Prof. jozef Leščinský

Pridal: RK FÚ Smolnícka Huta | 13.12.2009

Dnes, na tretiu adventnú nedeľu, ktorá sa nazýva aj radostnou nedeľou, sme v našom farskom kostole privítali veľmi vzácneho hosťa. Pozvanie slúžiť sv. omšu prijal prof. košického seminára Jozef Leščinský, ktorý kedysi v Rožňavskej diecéze pôsobil ako kaplán. Vo svojom príhovore počas homílie nám priblížil Bibliu - Starý a Nový zákon. Tieto duchaplné myšlienky, spojené s myšlienkami o advente - očakávaní Krista a našej viere, popretkávané príbehmi zo života boli takým menším oživením dnešnej tretej adventnej nedele. Sme radi, že pán profesor s nami strávil dnešných pár chvíľ  a veríme, že nás ešte niekedy v budúcnosti rád navštívi. Pripravme teda cestu Pánovi, ako sme to dnes počuli vo sv. omši a so skromnosťou, štedrosťou a srdcami plnými lásky sa spolu tešme a očakávajme narodenie nášho Pána Ježiša Krista. P.P.

Akcia - Oprava kostola

Pridal: RK FÚ Smolnícka Huta | 13.12.2009

Farba

Akcia - Oprava kostola: Prosíme veriacich našej farnosti ,  ale aj ľudí dobrej vôle, že po Veľkej noci začíname s kompletnou opravou nášho farského kostola, ktorý je zasvätený Nanebovzatiu Panny Márie. Bude sa natierať veža, odvodňovať celý kostol, maľovať všetky steny kostola, robiť chodníky. Celkový počet metrov štvorcových je cca 1350 – cena za 1 m2 je 120 ,- Sk (4,- Euro).  Cena je prepočítaná a zaokrúhlená podľa cien so zľavou. Veľmi Vás prosíme o pomoc. Môžete zakúpiť m2 podľa svojho zváženia a možností. Svoje milodary môžete odovzdať Na FÚ alebo pani Kovaličovej. Pripravuje sa mramorová tabuľa, kde budú napísané mená darcov alebo len iniciály a ktorá bude uložená v kostole pre budúce pokolenia... Akcia - oprava kostola už začala... Svoje milodary môžete posielať aj na náš farksý účet:  Rímskokatolícka cirkev, číslo účtu: 000000 - 0020291183/6500, Poštová banka, a.s., Prievozská ul. 2/B, 821 09 Bratislava. Pre zahraničie: IBAN: SK2865000000000020291183, BIC: POBNSKBA. Za vaše milodary vopred ďakujeme. „A tvoj Otec ťa odmení, lebo on vidí aj v skrytosti.“ (Mt 6, 4b)

Kúrenie v kostole

Pridal: RK FÚ Smolnícka Huta | 16.12.2009

Konečne sme sa dočkali  a v našom farskom kostole máme elektrické kúrenie. Úprimne ďakujeme bohuznámej firme, ktorá jediná vlastní tento patent na takýto druh kúrenia na Slovensku. Celá montáž trvala 2 ťažké dni a skončila včera neskoro nad ránom. Nebudú už žiadne výhovorky, že je zima  v kostole, pretože ide o špeciálne kúrenie, vďaka ktorému sú vyhrievané všetky lavice veriacich, lavičky pre miništrantov a pred oltárom je špeciálna tepelná platňa pre kňaza a asistenciu. Veľké Pán Boh zaplať vyslovujeme aj bohuznámemu sponzorovi, ktorý pomohol pri zakúpení tohto kúrenia ako aj všetkým, ktorí pomohli pri upratovaní kostola. (S.K)

 

Rozpis sv. omší - 24. 12 - 27. 12.2009

Pozývame na prežitie Vianočných sviatkov

Pridal: RK FÚ Smolnícka Huta | 21.12.2009

Srdečne pozývame na prežitie Vianočných sviatkov v našom kostolíku v ktorom máme už aj kúrenie. Boh prichádza na túto Zem, ale podstatné je predovšetkým, aby prišiel do nášho života, do nášho srdca do našich rodín. Rozpis sv. omší v našej farnosti:
24.12. - 8.00 - sv. omša
           - 18. 00 - Štedrá večera
           - 24. 00 - Polnočná sv. omša
 
Narodenie Pána:
25.12 - 10.30 - sv. omša
             Po sv. omši Jasličková pobožnosť
         Dobrá novina od 13.00 – Nová Baňa, smerom dole dedinou
 

Sv. Štefana, prvého mučeníka:

26.12. - 9. 00 - sv. omša

            - 10.30 - koleda, požehnávanie domov

          Vdp. farár – smer Pauker, Kolónia, ulica za Obecným úradom

                 Vdp. diakon Tomáš: Baňa, Červená voda, Hlavná, Grindel -spoločne.  

Svätej rodiny Ježiša, Márie a Jozefa:

           - 9.00 - sv. omša

 

Prajeme Vám Požehnané Vianoce a požehnaný Nový rok 2010.

 

Miništrantský výlet

Thurzov

Pridal: RK FÚ Smolnícka Huta | 30.12.2009

RKFÚ v Smolníckej Hute zorganizoval v dňoch od 27.12 -29.12. 2009 výlet s miništrantmi na gelnický Thurzov. Dokopy 5 miništranti a náš pán farár vyrazili na cestu v nedeľu o 18:00 hod. nabití energiou.Hneď po príchode na Thurzov sme ešte ani nestihli vybaliť svoje veci a už nás srdečne privítal domovník,ktorým bola myš.Celá partia naháňala myš do 3:45 nad ránom.Pondelňajšie ráno sme začali raňajkami,neskôr sme pokračovali prechádzkou po tamojšom lesíku, zahrali sme si stolný futbal a po obede nasledovala  návšteva mesta Gelnica.V utorok ráno hneď po raňajkách sme sa vrátili s Božou pomocou zdraví a oddychnutí späť do svojho domova -Smolníckej Huty.Aj tento výlet dopadol skvele,vládla výborná nálada,aj keď chalanom chýbal sneh s ktorým by zažili poriadnu guľovačku.Vďaka všetkým,ktorí sa podieľali akýmkoľvek spôsobom na tomto výlete. (S.K)

Silvester 2010

Smolnícka Huta

Pridal: RK FÚ Smolnícka Huta | 31.12.2009

Dnes na Silvestra deti a niekoľko mladých si zorganizovalo "Silvestrovskú zábavu", aby tak spoločne oslávili a očakávali príchod Nového roka 2010.

Florbalový turnaj

Ideme...

Pridal: RK FÚ Smolnícka Huta | 18.1.2010

Dňa 13.2.2010 usporadúva farnosť Margecany miništrantský florbalový turnaj.Súťažiť medzi sebou budú družstvá z okolitých farností medzi ne sa zaradí aj naša Smolnícka Huta. Bližšie informácie budú oznámené neskôr.

Medzinárodný seminár

OZ - Barborka

Pridal: RK FÚ Smolnícka Huta | 19.1.2010

V dňoch od 21.-22. januára 2010 sa konal medzinárodný seminár v Podhájskej na tému: ,,Zdravie ako základný predpoklad rozvoja ľudského potenciálu.“ Tento seminár bol zameraný na moderné prístupy k riadeniu a rozvoju zdravia jednotlivcov a spoločnosti  a taktiež aktuálnym otázkam súvisiacich s využitím a rozvojom ľudského potenciálu ako nosného prvku rozvoja ekonomiky a spoločnosti. Tento seminár zorganizovala Východoeurópska Agentúra pre rozvoj n.o., ktorého prezidentom je JUDr. Jozef Zaťko. Na tomto seminári sa zúčastnili mnohí odborníci so svojimi príspevkami. Spomenieme len niektorých: MUDr. Július Šípoš, kardiológ a firemný lektor firmy Energy, Ing. Tibor Doboly, firma Betaglucán, Ing. Pavlína Hejduková, prof. Ing. Alica Kalašová a mnohí iní. Zúčastnil sa ho aj náš duchovný otec CSILic. Jozef Spišák, ktorý sa prezentoval s  prednáškou pod názvom: Cirkev a zdravie. Okrem iného prednášal aj o našom občianskom združení Barborka a jej činnostiach. (S.K.)

Birmovanci na výlet

Duchovný program

Pridal: RK FÚ Smolnícka Huta | 24.1.2010

Dňa 7.2.2010 organizuje RKFÚ Smolnícka Huta duchovný výlet na ktorom sa zúčastnia naši birmovanci.Cieľom tohto výletu je Levočská hora a bazilika Panny Márie,navštívime aj Chrám sv. Jakuba a Spišskú kapitulu.Myslíte na nás vo svojich modlitbách.

Nové číslo časopisu

Pridal: Jozef Spišák, farár | 2.2.2010

Počas februára vychádza ďalšie číslo nášho farského časopisu.

Časopis si môžete prezrieť aj v elektronickej podobe na tejto stránke:

Hlas Huty 

Výlet do Levoče

úspešne za nami

Pridal: RK FÚ Smolnícka Huta | 7.2.2010

Dňa 7.2.2010 sa uskutočnil duchovný výlet s našimi birmovancami pod taktovkou nášho duchovného otca CSILic. Jozefa Spišáka. Po sv. omši u nás v Hute a už tradičnom agapé sme všetci s dobrou náladou a plne nabití energiou začali svoju duchovnú púť na Levočskej hore, navštívili sme baziliku Minor. Bohužiaľ, do chrámu sv. Jakuba sme sa nedostali kvôli reštaurátorským prácam, a tak sa naša 14-členná posádka vybrala do centra mesta Levoča, kde sme si poobzerali historické pamiatky a zvlášť sme sa zastavili pri klietke hanby. Tú, žiaľ, nemohlo vyskúšať ani jedno z dievčat, ktoré prejavovali záujem. Po namáhavej túre sme zakotvili na spišskom salaši, kde sme sa dosýta najedli a spokojní, duchovne pookratí sme sa s Božou pomocou vrátili zdraví domov. Veľká vďaka všetkým, ktorí pomáhali pri príprave tohto vydareného výletu. (vid. fotogaléria). S.K.

Darujte svoje 2% - nášmu OZ - Barborka

"Urob svoj dobrý skutok"

Pridal: RK FÚ Smolnícka Huta | 27.2.2010

Pozdravujem všetkých našich známych a predovšetkým priateľov!
Naše Občianske združenie pod názvom ,,Barborka", s cieľom pomôcť ľuďom trpiacim na rakovinu. Ciele a iné aktivity spojené so združením nájdete na našej webovej stránke v pravom rohu je umiestnené logo Barborky a pod ním je možnosť darovania 2% z dane, ktoré každý zamestnávateľ alebo zamestnanec, ak neurčí kde majú putovať, tieto 2% zoberie štát na svoje aktivity. Na spomínanej stránke si môžete stiahnuť tlačivá, kde sú už vypísané všetky potrebné údaje. Minulý rok sa nám podarilo uskutočniť nákup liekov,a to Betaglucánu (www.natures.sk),ktorý napomáha pri liečbe rakoviny. Po roku môžem povedať, že máme fantastické výsledky. Chceme aj naďalej pokračovať v nákupe tohto lieku a následne ho potom darovať  v každom okrese, ak to bude možné cca na jeden rok (približne  20 pacientom), aby sme pomohli tým, kt. si to nemôžu finančne dovoliť. Mnohí z Vás ste už prišli s týmto medicamentom do kontaktu, takže poznáte aj jeho účinky. Zároveň, každý kto podporí naše dielo dostane takýto balíček Betaglucánu aj pre svojich zamestnancov, známych, ale aj pre Vás. Máme už pripravené aktivity na podporu nemocníc v Bielorusku-Černobyľ, Srbsko, Etiópia a iné mestá či štáty. Navyše sa nám v minulom roku podarilo s Božou pomocou pomôcť aj detským domovom na Ukrajine.V tomto roku pomaly začíname s prípravami na budovanie starobinca a pripravujú sa projekty na výstavbu nemocnice v Srbsku. Samozrejme, nie všetko môžeme robiť sami a za tak krátky čas, ale postupne a s Božím požehnaním to pôjde. Začíname postupne a pomaly a predovšetkým s Božou pomocou. Ak máte chuť pomôcť darujte tieto 2% na naše Občianske združenie Barborka a ako sa vraví: ,,teraz môžeš pomôcť ty im, ale potom môžu pomôcť oni tebe". Je to len na Vás... A veľká vďaka...Nič Vás to nestojí!  S pozdravom a ak uznáš za vhodné podaj to ďalej...

Veľkonočné Trojdnie

Čas

Pridal: RK FÚ Smolnícka Huta | 3.3.2010

Zelený štvrtok - 18. 00 hod.

Veľký piatok - 15. 00 hod. - obrady

                      16. 00 hod. - Krížová cesta - vonku

Biela sobota -16. 00 hod. - Požehnávanie jedál

                      18. 30 hod. - Obrady

Boží hrob

Poklona pri Božom hrobe pre farnosť

Pridal: RK FÚ Smolnícka Huta | 3.3.2010

 

Boží hrob. Farníci z našej farnosti prichádzajú vo svojom stanovenom čase, aby Oltárna sviatosť, ako aj Boží hrob nebol osamelý. Každý má svoj čas, svoju polhodinu, kde sa spolu so svojou rodinou môže prísť pokloniť Eucharistii a vyprosovať požehnanie tak pre seba, ako aj pre svoju rodinu.

Pozývame na krížovú cestu

Veľký týždeň

Pridal: RK FÚ Smolnícka Huta | 3.3.2010

Tretie zastavenie kríž. cesty v Jeruzaleme Pozývame všetkých veriacich na krížovú cestu pod holým nebom, ktorá sa aj v tomto roku uskutoční vo Veľkom týždni a to na Veľký piatok  o 16. 30. hod. Prvé zastavenie pred p. Majovským - Grindel. Ukončenie pred kostolom.

Pastoračný víkend bohoslovcov v našej farnosti

Tešíme sa...

Pridal: RK FÚ Smolnícka Huta | 3.3.2010

V dňoch od 5.3.-7.3.2010 sa v našej farnosti Smolnícka Huta uskutočnil,,pastoračný farský víkend“. Bola to pastoračná návšteva nášho diakona Tomáša Székelyho a piatich seminaristov zo Spišskej kapituly. Cieľom tohto víkendu bolo oboznámiť seminaristov s pastoračnými aktivitami v našej farnosti, motivovať ich, aby vydržali  kráčať po ceste, ktorú si vybrali. Diakon spolu so seminaristami sa zúčastnil svätých omší a na pobožnosti krížovej cesty taktiež po celý čas boli k dispozícii nášmu duchovnému otcovi CSILic.Jozefovi Spišákovi. Bolo pripravené aj  stretnutie seminaristov s našimi farníkmi, pre ktorých pripravili prezentáciu z ich seminárskeho života a následne diskusiu. Dúfame, že prežiil príjemné chvíle v našej farnosti a odišli duchovne posilnení. (SK)

Rozlúčime sa

Pohreb 13.marca 2010

Pridal: RK FÚ Smolnícka Huta | 12.3.2010

Dňa 13. marca 2010, o 13. 30 hod. sa rozlúčime  v našej farnosti s naším bratom Rudolfom Slatkovským, ktorý nás opustil vo veku 78 rokov. Nech odpočíva v pokoji! Myslíme naň v modlitbách.

Kardinál Tomko pozná farnosť Smolnícka Huta

Ďakujeme

Pridal: RK FÚ Smolnícka Huta | 13.3.2010

V sobotu 13. marca 2010 J. Em. kardinál Jozef Tomko v kaplnke Kňazského seminára biskupa Jána Vojtaššáka v Spišskej Kapitule – Spišskom Podhradí celebroval svätú omšu. V homílii sa prihovoril seminaristom pripravujúcim sa na kňazstvo. V súčasnosti sa na kňazstvo v spomínanom seminári pripravuje 58 seminaristov, medzi nimi aj náš rodák, dp. Tomáš Székely. Pri tejto príležitosti mu dp. Tomáš Székely odovzdal pozdrav miestneho farára ,ktorému sa otec kardinál potešil a pozdrav opätoval. Bolo to veľké gesto jeho záujmu o farnosť Smolnícka Huta.

Kardinál na Spiši trávi pár dní. V piatok 12. marca sa uskutočnila vedecká konferencia na tému: Mons. Štefan Náhalka, prvý riaditeľ Slovenského ústavu sv. Cyrila a Metoda v Ríme. Konferencia sa konala pri príležitosti 35. výročia jeho úmrtia. Na konferencii so spomienkou na túto veľkú osobnosť Slovenska vystúpil s prednáškou aj kardinál Jozef Tomko. V ten istý deň vo večerných hodinách slúžil svätú omšu vo farskom kostole Narodenia Panny Márie v Spišskom Podhradí. (Marek Bartkovský)

Železnica a rušeň "Anička"

História

Pridal: RK FÚ Smolnícka Huta | 18.3.2010

V histórii na našej stránke si môžete pozrieť históriu Železničnej stanice v Smolníckej Hute ako aj iné zaujímavosti. Za materiál ďakujeme Štefanovi Theisovi, rodákovi zo Smolníckej Huty.

Mons. Eduard Kojnok – 20 rokov biskupom

Všetko najlepšie...

Pridal: RK FÚ Smolnícka Huta | 18.3.2010

Dnes je 20. výročie od biskupskej vysviacky Mons. Eduarda Kojnoka. V Kňazskom seminári biskupa Jána Vojtaššáka v Spišskej Kapitule sa seminaristi modlili za otca biskupa. Modlitbu Ranných chvál viedol Dp. Tomáš Székely, diakon Rožňavskej diecézy. Pred modlitbou vyzval: ,,Bratia, obetujme modlitby a obety dnešného dňa aj za emeritného biskupa Rožňavskej diecézy Mons. Eduarda Kojnoka, pri príležitosti 20. výročia jeho biskupskej vysviacky.“ Sv. omšu v seminárskej kaplnke celebroval Mons. Jozef Jarab, rektor Kňazského seminára. Na úvod sv. omšie povedal, že ubehlo 20 rokov, keď na rožňavskom námestí boli svedkami biskupskej vysviacky otca Eduarda, dnes už emeritného rožňavského biskupa.  Otec rektor spomenul, že väčšinu seminaristov (rožňavských) prijal do seminára práve otec biskup Eduard. A bol častým hosťom seminárskej kaplnky sv. Jána Nepomuckého.  K blahoželaniu sa pripája aj farnosť Smolnícka Huta spolu so svojim farárom vdp. Jozefom Spišákom. Farnosť Smolník a Smolnícka Huta, boli jeho prvým kaplánskym miestom v kňazskej službe pred viac ako 5O rokmi. Prajeme „nášmu“ otcovi biskupovi, tak ho tu všetci volajú veľa Božích milosti, zdravia, požehnania a predovšetkým pokoja tak v srdci ako aj v živote. Myslíme naň v modlitbách. (CSILic. Jozef Spišák a bohoslovec Marek Bartkovský)

Mons. Eduard Kojnok, emeritný biskup, sa narodil 14. augusta 1933 vo Veľkej Suchej (Hrnčiarska Ves). Ordinovaný bol 24.06.1956 v Bratislave. Pôsobiská: 1956 kaplán Breznička, 1956 – 58 základná vojenská služba, 1958 – 60 kaplán Smolník, 1960 – 61 kaplán Veľká nad Ipľom, 1961 – 64 kaplán Hodejov, 1964 – 67 kaplán Smolník, 1967 – 68 špirituál kňazského seminára v Bratislave, 1968 – 70  kaplán Hnúšťa, Lučenec, 1970 – 77 kaplán Jaklovce, 1977 – 82 správca farnosti Dolná Strehová, 1982 – 90 správca farnosti Gemerská Poloma. Za administrátora rožňavskej diecézy bol Svätým Otcom Jánom Pavlom II. menovaný 14. februára 1990. Úradu sa ujal 18.02.1990 a na biskupa bol konsekrovaný 18. marca 1990 v Rožňave J. Em. Jozefom kardinálom Tomkom. Dňa 27. decembra 2008 prijal Sv. Otec Benedikt XVI. Kojnokovo zrieknutie sa úradu z postu diecézneho biskupa z dôvodu veku. (Marek Bartkovský a CSILic. Jozef Spišák)

CD z púte z Izraela

Október

Pridal: RK FÚ Smolnícka Huta | 8.4.2010

Dávame do pozornosti, že na FÚ je už k dispozícii CD - s fotkami z  púte z Izraela. Počet fotografii je 2000. Kto má záujem o kúpu CD s fotkami nech sa prihlási buď po sv. omši v kostole alebo na FÚ.

Poďakovanie - Veľká noc 2010

Za pomoc a službu...

Pridal: RK FÚ Smolnícka Huta | 8.4.2010

Úprimne ďakujeme všetkým, kt. pomáhali pri Veľkonočných obradoch. Zvlášť miništrantom za ich perfektne prevedenú službu, pani kostolníčke, lektorom, čitateľom, fakelhalde za ich službu, domácemu speváckemu zboru, dievčatám speváčkam zo Zlatej Bane, pánu kántorovi i tým, kt. pripravovali kríže na krížovú cestu. Zvlášť ďakujem všetkým veriacim, ktorí sa zúčastňovali v hojnom počte počas celého Veľkého týždňa a Trojdnia. Nech Vám milostivý Pán Boh odmení Vašu službu. (S.K.)

Koncert Jiřiho Zmožeka

27.6. 2010 v kostole v Smolníckej Hute

Pridal: RK FÚ Smolnícka Huta | 8.4.2010

Rímskokatolícky farský úrad srdečne pozýva všetkých ľudí dobrej vôle na koncert  Jiřího Zmožka, ktorý sa uskutoční dňa 27.6.2010,začína sa sv. omšou o 9.00 hod. ktorú celebruje vdp. Martin Mojžiš v Kostole Nanebovzatia Panny Márie v Smolníckej Hute a po nej bude nasledovať koncert  tohto známeho českého speváka.Po skončení koncertu bude možné si zakúpiť CD alebo kazety s hudobnými nahrávkami J.Zmožka.Tešíme sa na Vašu účasť. (S.K.)

Modlitba k Božiemu milosrdenstvu aj za obete leteckej tragédie

O 15.00 hod. vo farskom kostole

Pridal: RK FÚ Smolnícka Huta | 10.4.2010

RKFÚ Smolnícka Huta, srdečne pozýva 10. apríla  2010 na modlitbu korunky Božieho milosrdenstva,ktorá bude pri vyloženej sviatosti Oltárnej.Pri modlitbe sa duchovne spojíme cez satelit a aj tí,ktorí nebudú môcť prísť,majú možnosť sa k nám pripojiť, ak budú počúvať rádio Lumen o 15.00hod.Zároveň modlitba "korunky" bude obetovaná za obete leteckej tragédie poľského prezidenta, jeho manželky a ostatných.Tešíme sa na vašu účasť.(S.K.)

Aprílové číslo Hlasu Huty!

Pridal: RK FÚ Smolnícka Huta | 13.4.2010

Vydali sme nové číslo nášho časopisu Hlas Huty.

Ak si ho chcete prečítať, navštívte rubriku Hlas Huty/ Aktuálne číslo.

Podpora pápeža voči médiám - petícia

Pridal: RK FÚ Smolnícka Huta | 14.4.2010

Podporte aj Vy nášho pápeža a katolíckych kňazov.

 

Púť za Sv. Otcom do Ríma

Oznam

Pridal: RK FÚ Smolnícka Huta | 15.4.2010

RKFÚ Smolnícka Huta, organizuje púť za Sv. otcom do Ríma od 30.apríla do 5. mája 2010. Odchod autobusu je zo Smolníckej Huty o 9.00 hod. O 8.15 hod. bude vo farskom kostole Nanebovzatia Panny Márie svätá omša za pútnikov a vyprevadenie na púť s požehnaním.

Fatimská sobota - Úhorná

8. mája 2010

Pridal: RK FÚ Smolnícka Huta | 17.4.2010

Rímskokatolícka cirkev Smolník 055 66

Rímskokatolícka cirkev Smolník 055 66, pozýva NA FATIMSKÚ SOBOTU. Pozývame kňazov a veriacich na fatimskú sobotu,ktorá sa uskutoční v Úhornej dňa 8. 5. 2010 na pútnom mieste v kaplnke Panny Márie Snežnej.

PROGRAM:

09:30 Večeradlo – vdp. Marián Slovák ( Krásnohorské Podhradie)

11:00 Svätá omša - Mons. Doc., ICLic., PhLic. Vladimír Filo,

                              rožňavský diecézny biskup

12:00 Eucharistická pobožnosť

Prvé sv. prijímanie

23. mája 2010

Pridal: RK FÚ Smolnícka Huta | 17.4.2010

Dávame do pozornosti, že prvé sv. prijímanie v našej farnosti bude 23. mája 2010. S doučovaním detí k prvému svätému prijímaniu začneme od budúceho týždňa.

Sobáš

Sviatosť manželstva

Pridal: RK FÚ Smolnícka Huta | 23.4.2010

Sviatosť manželstva 24. apríla 2010 o 15. 00 hod. v našom farskom kostole príjmu Jaroslav Juhás a Beáta Rusnáková. Modlíme sa za budúcich manželov.

Rím

Námestie Sv. Petra a stretnutie s kardinálom Tomkom

Pridal: RK FÚ Smolnícka Huta | 7.5.2010

Rím

Požehnanie otca kardinála

Pridal: RK FÚ Smolnícka Huta | 7.5.2010

Článok bude čoskoro spracovaný...

Huťania v Ríme

Ďakujeme...

Pridal: RK FÚ Smolnícka Huta | 7.5.2010

V dňoch od 30.4 – 5.5.2010 sa veriaci z farností Smolnícka Huta, Smolník a Mníšek nad Hnilcom spoločne vybrali na púť po Taliansku. Navštívili Assisi, Rím – Vatikán, Lanciano a S. Giovanni Rotondo. S veľkým očakávaním, v piatok ráno, nasadli do autobusu a vydali sa na cestu, ktorá ubiehala veľmi rýchlo, pretože si ju spríjemňovali modlitbami a piesňami. V kostole sv. Kláry v Assisi mali na druhý deň ráno prvú svätú omšu. Po tom, čo  si prešli mesto a nakúpili prvé suveníry, nasledovala cesta do Ríma. Večer, keď sa všetci ubytovali, sme sa ešte vybrali na večernú prechádzku Rímom. Bazilika sv. Pavla, Coloseum a Forum Romanum vo všetkých zanechali hlboké emócie, nie však také ako Bazilika sv. Petra, ktorú sme navštívili hneď na druhý deň skoro ráno. Naši kňazi nám odslúžili sv. omšu v maďarskej kaplnke, potom čo sa všetci pomodlili pri hrobe pápeža Jána Pavla II. nasledoval výstup na kupolu baziliky, ktorý si nikto nechcel nechať ujsť. Mladší poctivo „vyšľapali“ a tí starší sa vyviezli výťahom, všetci si napokon mohli vychutnať nádherný výhľad na celé mesto a vatikánske záhrady. Duchovne posilnení sme si mohli pozrieť ďalšie pamiatky Ríma, nakúpiť suveníry a neskôr si pochutnať na výdatnom obede.Navštívili sme aj nášho,,veľkého Slováka“,otca kardinála Tomka,ktorý nás duchovne povzbudil,odovzdal každému malý darček na pamiatku,udelil požehnanie, a tak sme mohli ďalej pokračovať v našich cestách. Príjemne unavení a nadšení zo všetkého čo sme doteraz videli sme sa vrátili na ubytovňu, aby sme si oddýchli, keďže nás na druhý deň čakala dlhá cesta za Pátrom Piom, ktorého relikviu máme uloženú v našom farskom kostole v Smolníckej Hute. Tento hlboký zážitok mnohých rozplakal. Pátra Pia sme si uctili modlitbami a mohli sme sa vybrať smerom k poslednému cieľu našej púte, do Lanciana. V kostole, kde sa stal najväčší eucharistický zázrak sme na druhý deň ráno mali poslednú sv. omšu v Taliansku. Na tomto mieste ďakujeme skvelým šoférom, ktorí nás šťastne odviezli a priviezli domov, nášmu kňazovi J. Spišákovi, ktorý túto púť pre nás zorganizoval, ale predovšetkým Bohu, ktorý nás celou púťou sprevádzal. Na túto púť určite nikto z nás nezabudne.(P.P)

Deň matiek

Farský úrad v spolupráci s Obeným úradom

Pridal: RK FÚ Smolnícka Huta | 9.5.2010

Dnes sa v našom farskom kostole v spolupráci s Obecným úradom konal po sv. omši krátky program pri príležitosti osláv Dňa matiek, z dôvodu rekonštrukcie kultúrneho domu. Po krátkom prejave pána starostu a pána farára dostali všetky mamičky kvietok a sladkú dobrotu. Pred tým však Alexandra predniesla báseň pre mamy a na záver z CD, odznela známa pieseň od Jaroslava Dvorského Ave Mária. Takto sme si aj pred Pánom Bohom uctili naše mamičky a staré mamy. V dnešný deň želáme všetkým mamičkám všetko dobré k ich sviatku. (P.P)

Prezentácia z púte z Izraela

Pozývame

Pridal: RK FÚ Smolnícka Huta | 10.5.2010

V stredu 12. apríla 2010 o 17.00 sa v našom farskom kostole uskutoční prezentácia z púte z Izraela, ktorá sa konala v októbri 2009. Spracovala SK.

Deň matiek

OZ - Barborka

Pridal: RK FÚ Smolnícka Huta | 10.5.2010

Pri príležitosti osláv Dňa matiek odovzdal predseda OZ - Barborka, so sídlom v Smolníckej Hute, CSiLic. Jozef Spišák kvetinové dary matkám jednej nemenovanej prešovskej firmy.Všetko sa to udialo za účasti majiteľa firmy JUDr. Jozefa Liptáka. Jedným z cieľov OZ - Barborky je totiž aj podpora a sociálna práca s rodinami a keďže matka je základom každej rodiny dovolilo si združenie potešiť mamičky milým darčekom. (P.P)

Požehnannie monštrancie

16. 5. 2010

Pridal: RK FÚ Smolnícka Huta | 14.5.2010

Na siedmu veľkonočnú nedeľu budeme pri sv. omši požehnávať novú monštranciu, ktorú zakúpili pútnici pre náš kostol, kt. boli na púti v  Assisi, v Ríme, v San Giovanni Rotondo a Lanciane. Zároveň to bude ďakovná sv. omša za pútnikov. Srdečne pozývame...

Primície a vysviacka

Nášho dp. diakona Tomáša Székelyho

Pridal: Jozef Spišák, farár | 28.5.2010

S radosťou oznamujeme, že náš rodák dp. diakon Tomáš Székely,skrze pôsobenie Božieho Ducha, vkladaním rúk a konsekračnou modlitbou otca biskupa Mons. Vladimíra Fila prijme kňazské svätenie v piatok 11. júna 2010 o 10. hod. v Katedrále Nanebovzatia Panny Márie v Rožňave.V ten istý deň o 18. 00 hod., bude mať novokňaz svätú omšu v rodnej farnosti Smolnícka Huta.

Zároveň v mene primicianta, pozývame všetkých veriacich, rodákov, známych, priateľov na slávenie prímičnej sv. omše, ktorá sa bude konať v nedeľu 13. júna 2010 o 10.00 hod v Kostole sv. Kataríny Alexandrijskej v Smolníku. Modlíme sa za nášho primicianta, budúceho novokňaza, aby bol dobrým kňazom vo vinici Pánovej.

Sviatosť manželstva

Miroslav a Michaela

Pridal: RK FÚ Smolnícka Huta | 5.6.2010

Sviatosť manželstva 5. júna 2010 o 13. 00 hod. v našom farskom kostole príjmu Miroslav a Michaela. Modlíme sa za budúcich manželov.

Sviatosť manželstva

Ladislav a Lenka

Pridal: RK FÚ Smolnícka Huta | 5.6.2010

Sviatosť manželstva 5. júna 2010 o 16. 00 hod. v našom farskom kostole príjmu  Ladislav a Lenka Stoklasová. Modlíme sa za budúcich manželov.

Výlet do Vinného

Prázdniny

Pridal: RK FÚ Smolnícka Huta | 9.6.2010

Pre deti a mládež  tomto roku FÚ opäť organizuje výlet a to do Vinného, kde sme boli pred dvoma rokmi. Tí, kt. sa ešte neprihlásili a majú záujem o výlet nech tak urobia do konca týždňa. Ako vždy bude potrebné podpísať jedným rodičom súhlas k výletu. Počet je limitovaný max. 20 detí. Výlet sa koná v dňoch od: 11. júla (nedeľa –odchod po sv. omši) -14. júla 2010. Strava a dozor zabezpečený.

Nové číslo farského časopisu

Pridal: Jozef Spišák, farár | 23.6.2010

Vychádza nové číslo časopisu Hlas Huty.

Viac v rubrike Hlas Huty

Koncert Jiřižho Zmožeka

27.6.2010 v Kostole Nanebovzatia Panny Márie

Pridal: RK FÚ Smolnícka Huta | 26.6.2010

Rímskokatolícky farský úrad srdečne pozýva všetkých ľudí dobrej vôle na koncert  Jiřího Zmožka, ktorý sa uskutoční dňa 27.6.2010,začína sa sv. omšou o 9.00 hod. ktorú celebruje vdp. Martin Mojžiš v Kostole Nanebovzatia Panny Márie v Smolníckej Hute a po nej bude nasledovať koncert  tohto známeho českého speváka.Po skončení koncertu bude možné si zakúpiť CD alebo kazety s hudobnými nahrávkami J.Zmožka.Tešíme sa na Vašu účasť. (S.K.)

Poďakovanie za koncert

Ďakujeme...

Pridal: RK FÚ Smolnícka Huta | 29.6.2010

27. 6.2010 o 9:00 hod. sa v našej farnosti Smolnícka Huta konala svätá omša, ktorú celebroval ThDr. Martin Mojžiš spolu s naším duchovným otcom. Po svätej omši sa v chráme Nanebovzatia Panny Márie, konal koncert známeho českého speváka Jiřího Zmožka, ktorý sa posledných šestnásť rokov venuje skladaniu kresťanských piesní a duchovnej službe. Na jeho koncerte sa zúčastnilo mnoho vzácnych hostí, rodákov i našich susedov z okolitých obcí. Jiří Zmožek svojimi skladbami priniesol všetkým neopísateľný duchovný zážitok a poskytol povzbudenie na duši, v dnešnej neľahkej dobe tak potrebné. Za to, že sa nám tento koncert podarilo zorganizovať, patrí veľká vďaka predovšetkým Pánu Bohu, nášmu duchovnému otcovi CSILic. Jozefovi Spišákovi a samozrejme, v neposlednej rade aj všetkým ľuďom dobrej vôle, ktorí akýmkoľvek spôsobom pomohli pri bohoslužbe i zrealizovaní koncertu. Pán Boh zaplať.(S.K.)

Pozývame na slávnosť hasičov

130. výročie

Pridal: RK FÚ Smolnícka Huta | 1.7.2010

Starosta obce Ján Grega a občania Smolníckej Huty,kde predtým pôsobil Mons. Eduard Kojnok spolu s naším duchovným otcom CSILic.Jozefom Spišákom pozývajú všetkých ľudí dňa 10.7.2010 do chrámu Nanebovzatia Panny Márie v Smolníckej Hute,kde sa o 9.00 hod. uskutoční  slávnostná svätá omša,ktorú bude celebrovať rožňavský emeritný biskup Mons. Eduard Kojnok,pri príležitosti 130. výročia od založenia nášho hasičského zboru.Jeho Excelencia zároveň požehná sochu svätého Floriána,ktorý je dôstojným patrónom hasičov a záchranárov.To najdôležitejšie, prečo sa sv. Florián stal patrónom hasičov je jeho charakter a odvaha. Svoj život obetoval preto, aby zachránil ďalších 40 spoločníkov - vojakov, ktorí sa stali kresťanmi.Všetci ste srdečne vítaní! (S.K)

Levočský odpust

Levoča

Pridal: RK FÚ Smolnícka Huta | 1.7.2010

Odchod malého autobusu na Levočskú Horu bude v sobotu 3. júla 2010 o 14.30 hod. zo Smolníckej Huty. Návrat po večernej sv. omši cca 24.00 hod.

Test

Birmovanci - prázdniny

Pridal: RK FÚ Smolnícka Huta | 3.7.2010

Do konca júla 2010 birmovanci píšu záverečný test a potom do septembra majú prázdniny. Prajeme príjemnú skúšku a požehnané prázdniny.

Výlet

Vinné

Pridal: RK FÚ Smolnícka Huta | 16.7.2010

V dňoch 11.-14.júla 2010 sa konal už tradičný  detský prázdninový výlet, tento rok opäť k Vinnému jazeru, ktorý organizoval farský úrad Smolnícka Huta. Začiatok našej bádateľskej cesty bol v nedeľu o 14:00 hod. Naši malí pátrači boli plní očakávania z dobrodružstva, ktoré na nich čakalo nasledujúce dni. Po šťastnom príchode a srdečnom prijatí tamojšieho kňaza a nášho hostiteľa vdp. Andreja Spišáka, sme podnikli prvú výpravu k Vinnému jazeru, kde sa deti dosýta osviežili po namáhavej ceste. Nasledujúci deň sa deti nielen vykúpali v jazere ,ale aj vybláznili na vodných bicykloch, na ktorých sa poriadne opálili, a tak po príchode do nášho tábora sme začali s maľovaním kyslej smotany na telo, a naši malí bádatelia sa stali ,,bielymi Masajmi“,  lovcami komárov vo farskej záhrade.Deti si čas krátili rôznymi hrami, futbalom, turnajom v biliarde a v stolnom futbale.S Božou pomocou sme mohli každý večer zakončiť svätou omšou.V tábore vládla fantastická nálada až do posledného dňa, vzniklo množstvo nových priateľstiev a deti si odniesli nádherné spomienky.Veľké ďakujem patrí predovšetkým Bohu, ktorý pre nás všetkých pripravil krásny výlet, nášmu kňazovi CSILic.Jozefovi Spišákovi za skvelú organizáciu, našej kuchárke Janke a jej pomocníčkam Miške,Aške a Lenke a taktiež všetkým, ktorí pomohli či už po tej finančnej alebo duchovnej stránke.Na tento výlet určite nikto z nás nezabudne.Pozri si foto. (S.K)

Odpustová slávnosť

15. augusta 2010

Pridal: RK FÚ Smolnícka Huta | 17.7.2010

RKFÚ  Smolnícka Huta, srdečne pozýva 15. augusta 2010 na odpustovú slávnosť do farského kostola, ktorý je zasvätený Nanebovzatiu Panny Márie. Slávnostná odpustová svätá omša sa začne o 10. 30 hod., ktorú bude celebrovať ThDr.Martin Mojžiš. Pozvanie prijal aj rožňavský emeritný biskup Mons. Eduard Kojnok a kňazi z okolitých farností. Kostol v Smolníckej Hute bol v roku 2008, emeritným biskupom Mons. Eduardom Kojnokom vyhlásený aj za pútnické miesto v Rožňavskej diecéze, pretože v hlavnom oltári je na viditeľnom mieste uložená vzácna relikvia Pátra Pia, a tak si ju všetci ctitelia tohto veľkého talianskeho svätca môžu uctiť. Všetci ste srdečne vítaní. (S.K.)

Nové číslo farského časopisu

Pridal: Jozef Spišák, farár | 10.8.2010

Počas augusta vychádza ďalšie číslo nášho farského časopisu.

Časopis si môžete prezrieť aj v elektronickej podobe na tejto stránke.

Hlas Huty 

Návšteva zo Švajčiarska

Ďakujeme...

Pridal: RK FÚ Smolnícka Huta | 11.8.2010

Našu farnosť Smolnícku Hutu navštívili v  dňoch 10.-11. augusta kňazi zo Švajčiarska z farnosti Zϋrich,aby si pozreli našu farnosť, ktorej okrem iného veľmi pomohli aj finančne. Farnosť ,ako aj okolie sa im veľmi páčilo. Po prehliadke okolia sme sa vydali na cestu do Rožňavy, kde našich vzácnych hostí prijal na krátku návštevu aj náš rožňavský biskup.

Rozlúčime sa

14. augusta 2010

Pridal: RK FÚ Smolnícka Huta | 12.8.2010

Dňa 14. augusta 2010, o 14. 00 hod. sa rozlúčime  v našej farnosti s našou zosnulou sestrou Štefániou Hanschildovou. Úprimne ďakujeme za všetko, čo robila v našej farnosti. Bola ružencovou matkou a stále ako len mohla pomáhala tak v kostole ,ako aj na FÚ.Odpočívaj v pokoji! Myslíme na ňu v modlitbách.

Rozlúčime sa

14. augusta 2010

Pridal: RK FÚ Smolnícka Huta | 12.8.2010

Dňa 14. augusta 2010, o 12. 30 hod. sa rozlúčime  v našej farnosti s našou zosnulou sestrou Boženou Gálovou. Odpočívaj v pokoji! Myslíme na ňu v modlitbách.

Slávnosť Nanebovzatia Panny Márie v Smolníckej Hute

Ďakujeme

Pridal: RK FÚ Smolnícka Huta | 18.8.2010

Slávnosť Nanebovzatia Panny Márie si pripomenuli aj veriaci z obce
Smolnícka Huta v okrese Gelnica. Dňa 15. augusta 2010 sa v tamojšom
kostole, ktorý je zasvätený Nanebovzatiu Panny Márie, konala odpustová
slávnosť. Slávnostná sv. omša sa začala o 10,30 hodine a správca farnosti
vdp. Jozef Spišák na nej privítal stovky veriacich nielen zo Smolníckej
Huty, ale aj z okolitých farností. Hlavným celebrantom bol vdp. Martin
Mojžiš, ktorý sprevádza pútnikov vo Svätej Zemi. Na slávnosti sa
zúčastnili aj kňazi z okolitých farností .Pozvanie prijal aj mládežnícky
zbor Kwapka z Margecian, ktorý odpustovú slávnosť spríjemnil a oživil
nádhernými piesňami.

Celebrant v príhovore veriacim rozprával o Panne Márii, ktorú považujeme
za „najkrajšiu zo všetkých“ kvôli jej kráse tela, duše i ducha.V dokumente
pápeža Pia XII. Munificentissimus Deus sa tiež hovorí :„A tak vznešená
Matka Božia je s Ježišom Kristom od večnosti a tým istým spôsobom
predurčená a tajomným spôsobom spojená: nepoškvrnená pri svojom počatí,
pri svojom materstve, neporušená panna, veľkodušná spoločníčka božského
Spasiteľa, ktorý zvíťazil nad hriechom a jeho následkami, nakoniec dostala
ako korunu svojich výsad to, že bola uchránená od porušenia v hrobe, a tak
ako už jej Syn po premožení smrti bola s telom i dušou pozdvihnutá do
nebeskej slávy, kde sa skveje ako Kráľovná po pravici svojho Syna,
nesmrteľného Kráľa vekov.“  Čistá a bez hriechu žila a zomrela, a tak bola
s telom a dušou vzatá do nebeskej slávy. Preto je pre nás znakom nádeje, že
aj my sa po svojej životnej púti viery s telom a dušou dostaneme do neba,
ak sme verili, milovali a dúfali tak, ako Ona. Znakom útechy je pre nás aj
to, že náš život a udalosti nášho života, všetko, čo dobré sme vykonali,
smrťou nezanikne, ale všetko bude prijaté do Božej lásky a istoty navždy a
naveky.

Po skončení svätej omše bolo pre všetkých hostí pripravené už tradičné
agapé, na ktorom sa stretli známi i neznámi, našli si čas na kus reči a v
príjemnej nálade sa rozišli do svojich domovov. Kostol v Smolníckej Hute
bol v roku 2008 emeritným rožňavským biskupom Mons. Eduardom Kojnokom
vyhlásený aj za pútnické miesto v Rožňavskej diecéze, pretože v hlavnom
oltári je na viditeľnom mieste uložená vzácna relikvia pátra Pia, a tak si
ju všetci ctitelia tohto veľkého talianskeho svätca môžu uctiť. Úprimná
vďaka patrí všetkým, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom podieľali na príprave
odpustovej slávnosti, či už po tej duchovnej alebo finančnej stránke.(S.K)

Sviatosť birmovania

Pozývame - 10. 10. 2010 o 10. 00 hod.

Pridal: RK FÚ Smolnícka Huta | 28.8.2010

Birmovanie je sviatosť kresťanskej dospelosti, ktorá veriacich dokonalejšie spája s Cirkvou a obohacuje ich zvláštnou silou Ducha Svätého, takže sú vo zvýšenej miere viazaní, ako ozajstní Kristovi svedkovia, šíriť a brániť vieru slovom i skutkom. Naši birmovanci prešli počas roka dlhou prípravou. Zúčastnili sa prednášok a vedomostnej skúšky. Birmovka sa v našej farnosti Smolnícka Huta uskutoční 10.10.2010 o 10:00 hod. v kostole Nanebovzatia Panny Márie po viac než 60 rokoch. Sviatosť birmovania bude vysluhovať diecézny biskup Rožňavskej diecézy Mons.Vladimír Filo

Duchovná obnova

Pozývame

Pridal: RK FÚ Smolnícka Huta | 28.8.2010

RKFÚ v Smolníckej Hute oznamuje, že v dňoch od 11 - 3. októbra 2010 sa v našom farskom kostole bude konať duchovná obnova na tému: „Môže niečo povedať Biblia dnešnému modernému človeku? “ Pozvanie viesť duchovnú obnovu prijal  prof. PaedDr. ThDr. Jozef Leščinský PhD.,profesor košického seminára, ktorý kedysi v Rožňavskej diecéze pôsobil ako kaplán. Srdečne pozývame, príďte a prežite tieto chvíle spolu s nami.

Požehnanie aktoviek školákom

A je po prázdninách

Pridal: RK FÚ Smolnícka Huta | 30.8.2010

Našich najmenších prváčikov pri nedeľnej bohoslužbe, ktorá bude o 9:00 hodine, vyprevadíme do školy. Náš duchovný otec Jozef požehná ich aktovky a zároveň udelí požehnanie všetkým školákom,pred začiatkom nového školského roka. Všetci ste srdečne pozvaní.

Program duchovnej obnovy Október 2010

Plagát

Pridal: RK FÚ Smolnícka Huta | 4.9.2010

Pre viac informácií si prečítajte PLAGÁT v pdf formáte.

Požehnanie aktoviek školákom

Veni Sancte

Pridal: RK FÚ Smolnícka Huta | 5.9.2010

Dnes, dňa 5.9. bol pre deti z našej farnosti opäť trošku výnimočnejší. Počas sv. omše dostali všetci prváčikovia, ale aj ostatní žiaci a študenti od nášho pána farára Jozefa požehnanie k začiatku školského roka, - Veni Sancte a zároveň im požehnal aj ich aktovky. Po sv. omši boli deťúrence oslovené rádiom Lumen, pre ktoré nahrávali rozhovory a kde mohli vyjadriť aj svoje pocity. Pre všetky naše deti to bol iste neuveriteľný zážitok.

Nové číslo časopisu Hlas Huty!

Pridal: Jozef Spišák, farár | 29.9.2010

Práve vychádza nové číslo nášho časopisu.

PDF verziu nájdet v záložke Hlas Huty.

 

Stalo sa už takou malou tradíciou...

Poďakovanie za duchovnú obnovu

Pridal: RK FÚ Smolnícka Huta | 7.10.2010

Stalo sa už takou malou tradíciou, že každý rok v novembri prichádzajú do našej farnosti významné osobnosti cirkevného a duchovného života. Ani tento rok to nie je inak. Sme veľmi radi, že pozvanie do našej farnosti prijali prof. Jozef Leščinský, ktorý pôsobí ako profesor v košickom seminári a vdp. Pavol Bugoš, odborník na katechetiku. Je mi veľkým potešením, že sa môžem touto cestou  v mene všetkých prítomných veriacich čo najsrdečnejšie poďakovať za Vaše milé a úprimné slová, ktorými ste sa snažili prehovoriť do duší nám „moderným ľuďom“. V dnešnej dobe, keď sa všetko relativizuje a nič vraj nie je tak ako je, nám kresťanom predsa svedčí Duch Boží, že niečo stále a pevné, o čo sa smieme v živote oprieť a podľa čoho máme žiť, existuje. Tým pravidlom viery a meradlom života je Biblia, Písmo sväté. Tak sme sa to učili od detstva, a tak tomu aj z milosti Božej veríme, že Božie slovo, ktoré máme v Biblii je pravda. Program tohtoročnej duchovnej obnovy bol skutočne prekypujúci Duchom Božím, hodnotný, a všetci sme so zatajeným dychom a myslím, že aj s roztvorenými srdiečkami rozžiarenými Božou láskou, počúvali Vaše prednášky.V neposlednom rade ďakujem aj nášmu duchovnému otcovi Jozefovi a samozrejme veľké poďakovanie patrí nášmu trojjedinému Bohu a Panne Márii za to, že nám dopriali byť na tomto Duchovnom stretnutí, že sme sa mohli obohacovať Božími slovami, ktoré sme si odnášali domov, do svojich rodín. Za všetkých Pán Boh zaplať! (P.P)

Stalo sa už takou malou tradíciou...

Poďakovanie za duchovnú obnovu

Pridal: RK FÚ Smolnícka Huta | 7.10.2010

Stalo sa už takou malou tradíciou, že každý rok v novembri prichádzajú do našej farnosti významné osobnosti cirkevného a duchovného života. Ani tento rok to nie je inak. Sme veľmi radi, že pozvanie do našej farnosti prijali prof. Jozef Leščinský, ktorý pôsobí ako profesor v košickom seminári a vdp. Pavol Bugoš, odborník na katechetiku. Je mi veľkým potešením, že sa môžem touto cestou  v mene všetkých prítomných veriacich čo najsrdečnejšie poďakovať za Vaše milé a úprimné slová, ktorými ste sa snažili prehovoriť do duší nám „moderným ľuďom“. V dnešnej dobe, keď sa všetko relativizuje a nič vraj nie je tak ako je, nám kresťanom predsa svedčí Duch Boží, že niečo stále a pevné, o čo sa smieme v živote oprieť a podľa čoho máme žiť, existuje. Tým pravidlom viery a meradlom života je Biblia, Písmo sväté. Tak sme sa to učili od detstva, a tak tomu aj z milosti Božej veríme, že Božie slovo, ktoré máme v Biblii je pravda. Program tohtoročnej duchovnej obnovy bol skutočne prekypujúci Duchom Božím, hodnotný, a všetci sme so zatajeným dychom a myslím, že aj s roztvorenými srdiečkami rozžiarenými Božou láskou, počúvali Vaše prednášky.V neposlednom rade ďakujem aj nášmu duchovnému otcovi Jozefovi a samozrejme veľké poďakovanie patrí nášmu trojjedinému Bohu a Panne Márii za to, že nám dopriali byť na tomto Duchovnom stretnutí, že sme sa mohli obohacovať Božími slovami, ktoré sme si odnášali domov, do svojich rodín. Za všetkých Pán Boh zaplať! (P.P)

Sviatosť birmovania

Po viac ako 6o rokoch

Pridal: RK FÚ Smolnícka Huta | 15.10.2010

Na 27.nedeľu, 10.októbra 2010 udelil biskup Rožňavskej diecézy Mons.Vladimír Filo v našej farnosti Smolnícka Huta v Kostole Nanebovzatia Panny Márie sviatosť birmovania 17 mladým kresťanom. Slávnostnú svätú omšu celebroval otec biskup spolu so svojimi spoluoltárnymi bratmi, aj za účasti rodičov, birmovných rodičov a príbuzných birmovancov. Birmovanci sa pripravovali na prijatie sviatosti už niekoľko mesiacov vopred pod vedením nášho duchovného otca CSILic. Jozefa Spišáka. Keď prijali dary Ducha Svätého vo sviatosti birmovania, stali sa pravými svedkami Krista, súčasťou živej viery a dospelými kresťanmi. Dali Pánovi svoje „áno“, čím  prijali Jeho ponuku priateľstva  a sľúbili, že  budú brániť vieru, brániť pravdu evanjelia a ak bude treba, tak ochotne budú kráčať aj proti prúdu. Jeho Excelencia  vo svojom príhovore vyzdvihol dôležitosť spolupráce s Duchom Svätým, ktorý robí našu vieru živou. Vyzval birmovancov, aby po prijatí sviatosti nestratili záujem o aktívny život vo viere, nachádzali si čas pre účasť na Eucharistii v nedeľu a prijali Ducha Svätého do svojho života ako aktívny prvok komunikácie s Bohom. Zároveň ich povzbudil k svedectvu viery, zodpovednosti za vieru a aby nezabúdali, že kresťanmi ostávajú po celý svoj život. Veľké ďakujem patrí predovšetkým Pánu Bohu, za túto slávnosť, ktorá sa v našej farnosti konala po viac ako 60 rokoch, nášmu duchovnému otcovi, ktorý  vytrvalo pripravoval našich mladých a všetkým, ktorí akýmkoľvek spôsobom prispeli k celej slávnosti. (S.K)

Výlet

Bude nám fajn...

Pridal: RK FÚ Smolnícka Huta | 16.10.2010

Dňa  17.10.2010 organizuje  RKFÚ Smolnícka Huta zájazd do popradského Aquaparku. Deň začneme ako to už tradične na farskom výlete býva svätou omšou, po ktorej 18-členná posádka vyrazí do Popradu. Všetci dúfame, že  čas strávený na tobogánoch a rôznych atrakciách bude plný humorných situácií. Taktiež ,že výlet splní svoj účel a všetci sa viacej zblížia a vytvorí sa jedna veľká rodina. Po celý čas sa budeme snažiť plniť Kristovo: ,,Aby všetci jedno boli.“ Tak nám Pán Boh pomáhaj!

Relax v AquaCity Poprad

Paráda...

Pridal: RK FÚ Smolnícka Huta | 20.10.2010

V nedeľu 17. októbra zorganizoval náš pán farár Jozef výlet do popradského AquaCity. Rozdelení do štyroch áut sa traja dospelí a 14 mladých dievčat a chlapcov nielen z našej farnosti, popoludní o 12:30 vydalo spred fary na cestu za vodou, zábavou a relaxom. Znovu sa tak stretla mládež z Huty, Smolníka a tiež Margecian. Po prekonaní najrôznejších cestných prekážok a dorazení do cieľa, na nás všetkých čakali tri hodiny plné toboganov, plávania, saunovania a množstvo ďalších atrakcií, ktoré sme si všetci dosýta užívali. Pre niekoho zábava, pre iných relax, každý z nás si tam našiel to svoje. Unavení, vymočení ale pevne verím, že aj oddýchnutí sme sa večer vrátili domov, plní nových zážitkov a pekných spomienok. Poďakovanie patrí v prvom rade Bohu, ktorý nás, ako pri každom farskom výlete, sprevádzal, a aj nášmu duchovnému otcovi, vďaka ktorému sme opäť zažili jedno skvelé popoludnie plné zábavy. (P.P)

Birmovka - fotogaléria

10.10.2010

Pridal: RK FÚ Smolnícka Huta | 20.10.2010

Vo fotogalérii je časť fotiek z birmovky, ktorá sa konala 10.10.2010 v našej farnosti. Ďalšie fotky budú pridávané postupne.

Ďakujeme za Vašu pomoc

Bohu vďaka...

Pridal: RK FÚ Smolnícka Huta | 21.10.2010

Takto vyzerá naša nová farská budova. V pozadí je farský kostol zasvätený Nanebovzatiu Panny Márie. Ďalšie fotky budú postupne pridávané vo fotogalérii.

Nové číslo časopisu už v tlači

Pridal: Jozef Spišák, farár | 27.10.2010

Aj tentoraz sa nám podarilo pre Vás pripraviť ďalšie číslo nášho časopisu. V tlačenej forme by malo vyjsť v novembri.

Tu si ho možete prezrieť už teraz.

Pozvanie k modlitbe korunky Bož. milosrdenstva

od 14. 30 - 15.15 hod.

Pridal: RK FÚ Smolnícka Huta | 6.11.2010

Dňa 7. 11. 2010 (nedeľa), pozývame veriacich k modlitbe Božieho milosrdenstva. Začneme vyložením Oltár. sviatosti o 14.30 hod. v našom farskom kostole a o 15.00 hod. sa spojíme s rádiom Lumen k spoločnej modlitbe. Po modlitbe bude požehnanie so Sviatosťou.

Úprava svätyne...

Pridal: RK FÚ Smolnícka Huta | 8.11.2010

V tomto týždni sa bude prerábať svätyňa v kostole, aby sme tak ešte lepšie mohli náš farský kostol využívať k liturgii a osobnej modlitbe. Ďakujeme za vašu pomoc a milodary.

Obnovená svätyňa

Ďakujeme

Pridal: RK FÚ Smolnícka Huta | 13.11.2010

Dňa  11.11.2010 za pomoci finančných darov a v spolupráci a rozhodnutím  farskej a ekonomickej rady, sa uskutočnili práce, ktoré prispeli k skrášleniu  svätyne farského Kostola Nanebovzatia Panny Márie. Zakúpili sa nové koberce a v nasledujúcich dňoch dôjde k oprave kúrenia. Pri obnove interiéru účinne pomohli aj pracovité ruky obetavých veriacich. Všetkým Pán Boh zaplať! (S.K)

Príde k nám Sv. Mikuláš?

Uvidíme...

Pridal: RK FÚ Smolnícka Huta | 26.11.2010

Na 6. decembra 2010, pozývame "Mikuláškov" na svätú omšu, ktorá sa bude konať o 17.30 hod. v našom farskom kostole. Údajne príde Mikuláš...

Rorátne sv. omše

O 5.30 hod. ráno

Pridal: RK FÚ Smolnícka Huta | 26.11.2010

Ako pred rokom v adventnom období sa slúžili tzv. rorátne sv. omše, tak aj v tomto adventom čase budú tieto roráty ráno o 5. 30 hod.  Budú sa konať vo farskom kostole. Kedy a v ktorý deň budú tieto omše  sú v oznamoch. Srdečne pozývame. Sme potešení, že prichádzate v takom veľkom počte na tieto ranné sv. omše.

Požehnávanie adventných vencov

I. adventná nedeľa

Pridal: RK FÚ Smolnícka Huta | 26.11.2010

Na prvú adventnú nedeľu pri svätej omši začínajúcej o 9:00 hod. budeme v našom kostole svätiť adventné vence. Adventné vence položte pred svätou omšou k oltáru.

Vianočná spoveď chorých

20.12.2010

Pridal: Jozef Spišák, farár | 3.12.2010

 Spovedanie chorých “nie prvopiatkových” nahláste buď p. kostolníčke alebo na tel. čísle na FÚ - 4887642. K chorým pôjdem 20.12.2010 od 9.00 hod.

 

Požehnávanie domov

1.1.2011

Pridal: RK FÚ Smolnícka Huta | 3.12.2010

Požehnanie domov v našej farnosti bude na Nový rok – 1.1. 2011, ak bude potrebné tak sa pôjde aj 2.1.2011. Požehnávanie domov začne od 12.30 hod. Vaše milodary pôjdu na potreby kostola. Tí, kt. chcú, požehnanie domu nech sa zapíšu na papier, kt. je v zadnej časti kostola. Napíšte tam svoje meno a číslo domu, prípadne tzv. ulicu, kde bývate. Alebo zavolajte na tel. č: 4887642.  Boh do domu, hosť do domu!

Betlehemské svetlo

24.12.2010

Pridal: RK FÚ Smolnícka Huta | 3.12.2010

Betlehemské svetlo do našej farnosti bude prinesené 24.12.2010, zároveň bude ráno sv. omša ráno o 8.00 hod., po ktorej si budete môcť zobrať betlehemské svetlo do svojich domovov. Doneste si sviece alebo kahance. Svetlo dajte aj svojím susedom a iným. Po omši prejdú dedinou aj miništranti s Betlehemským svetlom.

Dobrá novina

25.12.2010

Pridal: RK FÚ Smolnícka Huta | 3.12.2010

Tento rok je už 16 ročník Dobrej noviny. V tomto roku koledníci Dobrej noviny našej farnosti v čase Vianočných sviatkov radi zavítajú do Vašich rodín, ohlásiť radostnú zvesť o narodení Pána. Výťažok, Váš dar z tejto akcie je určený deťom v Afrike na podporu projektov pre tzv. “tretí svet”. Koledovať sa bude 25.12. 2010 a ak by nestihli v tento jeden deň, tak budú v koledovaní pokračovať 26.12.2010. 

Spoločne k "štedrej večeri"

18.00 hod.

Pridal: RK FÚ Smolnícka Huta | 3.12.2010

Na štedrú večeru pozývame všetkých k spoločnej štedrovečernej večeri o 18.00 hod. Zvony na kostole ohlásia, že môžeme pristúpiť k spoločnej večeri, aby sme sa tak mohli spoločne duchovne spojiť k jednote. Na zadnej časti oznamov  je “návod” ako by mala prebiehať a vyzerať modlitba pred začatím štedrej večeri.


Vianočný program

25.12.2010

Pridal: RK FÚ Smolnícka Huta | 3.12.2010

25.12.2010 v  našom farskom kostole vystúpia s vianočným programom naše deti zo Smolníckej Huty. Srdečne ste pozvaní...


Vianočná spoveď

Pozývame

Pridal: RK FÚ Smolnícka Huta | 4.12.2010

V našej farnosti Smolnícka Huta sa bude konať vianočná spoveď 19. 12. 2010 (nedeľa) o 15.00 hod. V ten istý deň sa bude spovedať aj v  Mníšku  o 14.00 hod. 18.12.2010 (sobota) sa bude spovedať v Nálepkove od 8.30 hod. a taktiež v Smolníku o 14.00 hod.

 

Predsa prišiel Mikuláš

Ďakujeme

Pridal: RK FÚ Smolnícka Huta | 6.12.2010

Dávať a nečakať dar je hlavným zmyslom sviatku sv. Mikuláša, ktorý sa spája s dátumom 6. december. V tento deň aj do našej farnosti Smolnícka Huta zavítal Mikuláš so svojimi pomocníkmi , ktorí deťom za krásne básničky a pesničky podarovali nielen balíček plný dobrôt,  ale aj posolstvá zo sv. písma. Biskup Mikuláš hlásal evanjelium, pomáhal biednym, chorým a trpiacim a preslávil sa svojou dobročinnosťou. Tradícia obdarovávať deti 6. decembra sa rozšírila v stredoeurópskych slovanských krajinách. V ľudových predstavách je známy ako bielovlasý prívetivý deduško s veľkou bradou, ktorý v sprievode čerta a anjela prichádza za deťmi s posolstvom lásky a nošou plnou sladkostí. Veľké Pán Boh zaplať, všetkým, ktorí pomohli pri zorganizovaní tohtoročného Mikuláša. Pozri fotogalériu...(S.K)

Niečo o našej farnosti

Pridal: RK FÚ Smolnícka Huta | 7.12.2010

Niečo o našej farnosti. Pozrite si túto stránku: http://www.vecernik.po.sk/clanky.php?id=7725

Nové vianočné číslo časopisu Hlas Huty

December 2010

Pridal: Jozef Spišák, farár | 9.12.2010

Aj tento mesiac sme pre Vás pripravili nové číslo nášho farského časopisu.

Ak si ho chcete prečítať navštívte rubriku Hlas Huty.

Program cez sviatky

Pozývame

Pridal: RK FÚ Smolnícka Huta | 19.12.2010

Piatok

   24. 12.

Féria

8.00 – sv. omša   

 

24.00 – polnoč.omša

Betlehemské svetlo – doniesť kahance

Sobota

  25. 12.

Narodenie Pána

 

10.00 – sv. omša

-vystúpenie detí v kostole, srdečne pozývame...

- Dobrá novina

Nedeľa

  26. 12.

  

Svätej rodiny Ježiša, Márie a Jozefa, sviatok

 

 

9.00 – sv. omša

 

 

Za veriacich

 

 

Vianočná scénka

Zopár fotiek

Pridal: RK FÚ Smolnícka Huta | 31.12.2010

Na Slávnosť Narodenia Pána 25. decembra 2010 sa po svätej omši  konala v našom kostole Nanebovzatia Panny Márie v Smolníckej Hute jasličková pobožnosť, ktorú si pripravili deti našej farnosti pod vedením ,,režisérky“ Petry Pohlyovej a scénaristky Simony Kaľavskej. Krásny vianočný čas, všetko vyupratované, všade tá tajomná atmosféra Vianoc. Každú sobotu sa konala skúška, kde deti usilovne nacvičovali podľa scenára vianočnú scénku o narodení nášho Pána. Počas nácvikov vládla skvelá atmosféra, nacvičili sme svoj program a čakali na reakciu publika, až nadišiel samotný deň. Herecké výkony detí priniesli radosť a pokoj vianočnej atmosféry do sŕdc veriacich, ktorí sa pobožnosti zúčastnili v hojnom počte a ktorým sa to podľa ich vlastných slov, veľmi páčilo, pretože sme pochvaly na naše vystúpenie počuli z rôznych strán. Za všetko, čo sme dosiahli patrí vďaka Pánu Bohu. Naša radosť je z pohľadu na výsledok jasličkovej pobožnosti naplnená. Ďakujeme Bohu za usilovnosť a precíznosť práce, ktorú odviedli všetci zúčastnení. Ďakujeme všetkým za ich snahu, tvorivosť, trpezlivosť, dôkladnosť a láskavosť. Ďakujeme Bohu, že On napriek našej zábudlivosti nezabudol, nezabúda a nezabudne na nás ani v tých budúcich dňoch, do ktorých ešte na tejto zemi vykročíme. Ďakujeme Bohu aj za tento čas, v ktorom nás naplnil svojou láskou, aby sme mohli byť svetlom v temnote tohto sveta. Ak naše deti pôjdu takouto cestou smelosti a radosti Pánovej, verím, že Boh nám otvorí dvere osobnej a hlbokej viery, ktoré nikto nebude môcť zavrieť! Ďakujeme všetkým, čo sa zúčastnili a prežili s nami krásny vianočný deň.  Vo fotogalérii si pozrite zopár fotografii z vianočnej scénky.(S.K)

Koncert Anky Servickej

16.januára 2011 o 10.00 hod.

Pridal: RK FÚ Smolnícka Huta | 4.1.2011

Rímskokatolícky farský úrad v Smolníckej Hute,dňa 16.1.2011,o 10.00 hod. organizuje slávnostný koncert Anny Servickej, ktorá vystúpi so svojím vianočným programom v kostole Nanebovzatia Panny Márie v Smolníckej Hute.Všetci ste srdečne pozvaní.

Rozlúčime sa

11. septembra 2011 o 14.00 hod.

Pridal: RK FÚ Smolnícka Huta | 14.1.2011

Dňa 11. septembra 2011, o 14. 00 hod. sa rozlúčime  v našej farnosti s naším zosnulým bratom Ladislavom Topitzerom. Odpočívaj v pokoji! Myslíme naň v modlitbách.

Ďakujeme

p. Anke Servickej

Pridal: RK FÚ Smolnícka Huta | 22.1.2011

16.1.2011 o 10:00 hod. sa v našej farnosti Smolnícka Huta konala svätá omša, ktorú celebroval ThDr. Martin Mojžiš spolu s naším duchovným otcom. Po svätej omši sa v chráme Nanebovzatia Panny Márie, konal koncert Anky Servickej, známej slovenskej speváčky, ktorá svojím originálnym prejavom, zberateľskými a skladateľskými schopnosťami výrazne obohacuje nielen rusínske etnikum, ale aj celoslovenskú kultúru. Na svojom koncerte vystúpila so svojím vianočným programom. Na tomto koncerte sa zúčastnilo mnoho vzácnych hostí, rodákov i našich susedov z okolitých obcí. Pieseň je ako ranná rosa, ktorá lieči nevidomých, ako trblietanie v tráve, ktoré rozčerí dušu, pohladí srdce svojím jemným dotykom. Je to balzam na dušu. Človek, ktorý vstrebáva túto krásu do seba  nie je skúpy, ani chudobný. Rozdáva sa plným priehrštím, nie je ľahostajný voči trápeniam iných. Kto je bohatý, môže si dovoliť byť veľkodušný. Veľká široká duša - to je bohatstvo, ktorým oplývajú možno iba jedinci. A tí pomáhajú udržiavať rovnováhu v zďaleka nie ružovom dnešnom svete.Za to, že sa nám tento koncert podarilo zorganizovať, patrí veľká vďaka predovšetkým Pánu Bohu, nášmu duchovnému otcovi CSILic. Jozefovi Spišákovi a samozrejme, v neposlednej rade aj všetkým ľuďom dobrej vôle, ktorí akýmkoľvek spôsobom pomohli pri bohoslužbe i zrealizovaní koncertu. Pán Boh zaplať!(S.K)

Farská púť do Fatimy

od 8-19.5.2011

Pridal: RK FÚ Smolnícka Huta | 26.1.2011

Rímskokatolícky farský úrad Smolnícka Huta organizuje farskú púť do Lúrd a Fatimy v mesiaci máj a to od: 8 mája - 19. mája 2011. Predpokladaná cena púte je 400 eur.  Púť bude trvať 12 dní. Sprievodca je zabezpečený. Lekár taktiež. Program:

Program zájazdu Lurdy – Fatima v dňoch 8.05 – 19. 05.2011

1. deň   (08.05.2011)       Odchod 13.00 zo Smolníckej Huty.

2. deň   (09.05.2011)       Zastávka v La Sallete 9-hodinavá prestávka. Okolo 21.00 odchod – nočný prejazd smer Barcelona.

3. deň   (10.05.2011)       Krátka prehliadka Barcelony Sagrada Familia, Olympijsky štadión, La Rambla – Krištof Kolumbus. Po prehliadke odchod na Montserrat 3-4 hodinová prehliadka. Odchod na ubytovanie Leida, nocľah.

4. deň    (11.05.2011) Ráno odchod smer Zaragoza, prehliadka Panna Mária Pillar. Po prehliadke odchod smer Fatima, vo večerných hodinách príchod do Fatimy, večera, sviečkový sprievod, nocľah.

5. deň   (12.05.2011) Raňajky. Výjazd do Batalha, Nazare, kúpanie v oceáne. K večeru návrat do Fatimy, večera, sviečkový sprievod, nocľah.

6. deň   (13.05.2011) Raňajky. Celodenný náboženský program vo Fatime. K večeru odchod do Lúrd.

7. deň   (14.05.2011) V dopoludňajších hodinách príchod do Lúrd, ubytovanie, náboženský program, večera, sviečkový sprievod, nocľah

8. deň   (15.05.2011) Raňajky, celodenný náboženský program v Lurdoch, večera, sviečkový sprievod, nocľah.

9. deň   (16.05.2011) Raňajky, náboženský program, večera, sviečkový sprievod, nocľah.

10. deň (17.05.2011) Raňajky, náboženský program v odpoludňajších hodinách odchod do Milána.

11. deň (18.05.2011) 9-hodinová bezpečnostná prestávka – prehliadka Milána. Po 9-tich hodinách odchod na Slovensko.

12. deň (19.05.2011) Príchod na Slovensko v dopoludňajších hodinách.

Program zájazdu Lurdy - Fatima

od 8-19.5.2011

Pridal: RK FÚ Smolnícka Huta | 27.1.2011

Ak máte záujem o zájazd do Lurd a Fatimy, môžete si pozrieť program.

Program zájazdu Lurdy – Fatima v dňoch 8.05 - 18. až 19-tého 05.2011

Darujte nám Vaše 2% z daní...

Podporíte dobré dielo...

Pridal: RK FÚ Smolnícka Huta | 28.1.2011

Darujte nám Vaše 2% z daní...

Pozdravujeme všetkých známych a predovšetkým priateľov!
Naše Občianske združenie pod názvom ,,Barborka", s cieľom, pomôcť ľuďom trpiacim na rakovinu funguje už druhý rok. Ciele a iné aktivity spojené so združením nájdete na našej stránke www.rkcsmolnickahuta.sk , kde v pravom rohu je logo Barborky a pod ním je možnosť darovania 2% z dane, ktoré každý zamestnávateľ alebo zamestnanec, ak neurčí kde majú putovať, tieto 2% zoberie štát na svoje aktivity. Môžete si tlačivá stiahnuť na spomínanej stránke, kde sú už vypísané všetky potrebné údaje. Naším cieľom pre tento rok je opäť nákup liekov Betaglukánu (www.natures.sk), ktorý napomáha k liečbe rakoviny. Máme fantastické výsledky. Chceme nakúpiť tieto Betaglukány a potom opäť v každom okrese, ak to bude možné darovať cca na jeden rok tieto lieky,(približne  20 pacientom) aby sme pomohli tým, kt. si to nemôžu finančne dovoliť. Mnohí z Vás ste už prišli s týmto medicamentom do kontaktu takže poznáte aj jeho účinky. Zároveň OZ Barborka výdatne pomáhala a aj bude napomáhať pri realizovaní rôznych aktivít  či už pri práci s mladými, podpore školení, organizovaní výletov ako aj napomáhaní rodinám v hmotnej núdzi. Zároveň, každý kto podporí naše dielo dostane takýto balíček Betaglukánu aj pre svojich zamestnancov, známych, ale aj pre Vás. Máme už pripravené aktivity na podporu nemocníc v Bielorusku-Černobyľ, Srbsko, Etiópia, Sýria a iné mestá či štáty. Začalo sa aj s prípravami na budovanie starobinca a pripravujú sa projekty na výstavbu nemocnice v Srbsku. Samozrejme, nie všetko môžeme robiť sami a za tak krátky čas, ale postupne a s Božím požehnaním to pôjde. Začíname postupne , pomaly a predovšetkým s Božou pomocou. Ak máte chuť pomôcť darujte tieto 2% na naše Občianske združenie Barborka a ako sa vraví:,, teraz môžeš pomôcť ty im, ale potom môžu pomôcť oni tebe.“ Je to len na Vás... A veľká vďaka...Nič Vás to nestojí! Takže ešte raz: www.rkcsmolnickahuta.sk . S pozdravom a ak uznáš za vhodné pošli to ďalej...

Sídlo združenia: Smolnícka Huta 84, 055 65, Smolnícka Huta
Registrácia: Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, registrácia vykonaná 28.12.2007, číslo súpisu VVS/1-900/90-31188

Registrované v notárskom centrálnom registri určených právnických osôb od 25.11.2008, pod spisovou značkou: NCRpo: 2573/2008.

Združenie má právnu subjektivitu s pôsobnosťou na celom území Slovenskej Republiky a v zahraničí

Združenie je právnickou osobou registrovanou ministerstvom vnútra SR.

Pri naplňovaní cieľov združenie spolupracuje s kresťanskými cirkvami, kresťanskými organizáciami a kultúrnymi a vzdelávacími inštitúciami.

 

Farský výlet do Tatier

26.2.2011 - 7.00-sv. omša, 7.30 h. odchod na výlet...

Pridal: RK FÚ Smolnícka Huta | 30.1.2011

RKFÚ Smolnícka Huta, RKFÚ Mníšek nad Hnilcom a Margecany,dňa 26. februára 2011 spoločne organizujú jednodňový výlet pre deti, mládež, dospelých, rodinky do Vysokých Tatier. Medzi prvou zastávkou bude aj Spišská Kapitula, kňazský seminár a krátka túra podľa výberu: Hrebienok, Štrbské Pleso. Odchod autobusu zo Smolníckej Huty je o 7.30 hod.a o 7.00 je sv. omša.

Pomazanie chorých

19. svetový deň chorých

Pridal: RK FÚ Smolnícka Huta | 7.2.2011

Dňa 11. februára 2011 t.j. v piatok pri sv. omši o 17.30 sa v našom farskom kostole Nanebovzatia Panny Márie v Smolníckej Hute, bude vysluhovať sviatosť pomazania chorých, keďže tento deň je vyhlásený už za 19. svetový deň chorých. Srdečne pozývame.

Výstavba pastoračného centra - Váš milodar

Ak cítiš potrebu pomôcť...

Pridal: RK FÚ Smolnícka Huta | 8.2.2011

RKFÚ - Smolnícka Huta spolu so svojimi veriacimi sa pripravuje k začatiu  výstavby pastoračného centra, ktoré bude slúžiť na stretávanie sa s deťmi, mládežou, ale aj so staršími a s pútnikmi, ktorí prichádzajú prosiť Pátra Pia o pomoc a posilu do nášho farského kostola, kde je uložená vzácna relikvia Pátra Pia na viditeľnom mieste v hlavnom oltári. Ak cítite potrebu pomôcť predovšetkým modlitbou, prácou alebo finančným darom, budeme Vám nesmierne povďační. Aj malá pomoc je veľkou pomocou. Preto sa obraciame na všetkých ľudí dobrej vôle, ktorí majú otvorené srdcia a sú ochotní pomôcť nám, aby prispeli ľubovoľnou sumou. Názov účtu: Rímskokatolícka cirkev, číslo účtu: 000000 - 0020291183/6500, Poštová banka, a.s., Prievozská ul. 2/B, 821 09 Bratislava. Pre zahraničie: IBAN: SK2865000000000020291183, BIC: POBNSKBA. Za vaše milodary vopred ďakujeme. „A tvoj Otec ťa odmení, lebo on vidí aj v skrytosti.“ (Mt 6, 4b)

Náš kostol

Foto

Pridal: RK FÚ Smolnícka Huta | 9.2.2011

Bočný pohľad na farský kostol. (J.H)

Správa z výletu

Vďaka Bohu...

Pridal: RK FÚ Smolnícka Huta | 27.2.2011

26. februára 2011 sa uskutočnil farský výlet do Vysokých Tatier. Farníci zo Smolníckej Huty,Smolníka, Mníška a Margecian pod taktovkou nášho duchovného otca Jozefa a otca Mariána z Mníška  sa vybrali na menšiu túru na Hrebienok a taktiež k Rainerovej chate,ktorá je najstaršou chatou v Tatrách. Tradíciou chaty je program ,,Klaňanie Troch kráľov" pri snehovom Betleheme. Prvou zastávkou bola Spišská kapitula, ktorá je centrom cirkevnej správy na Spiši. Pár dní pred výletom boli vážne obavy o počasie, nakoľko v týchto dňoch Slovensko zasiahla výrazná vlna ochladenia. O to väčšia bola v deň výletu radosť z počasia, ktoré nám Pán požehnal. Ideálnejšie počasie sme si ani želať nemohli. Ráno bolo síce čerstvo a zamračené, ale v krátkej dobe sa vyjasnilo, pofukoval osviežujúci vánok, vďaka ktorému nám nebolo zbytočne horúco.Tatry ukázali svoju krásu a umožnili nám krásnu prechádzku. Na túre sa zúčastnili zástupcovia skutočne širokej vekovej štruktúry (od 3 rokov po účastníkov nad 60 rokov). Túru sme zvládli všetci a bez ujmy na zdraví. Naopak, všetci boli po jej absolvovaní pozitívne naladení, a padali aj otázky o ďalšej podobnej akcii! Na Hrebienku sme mali rozchod, ktorý mohol každý využiť ako chcel. Niektorí sa prechádzali, opaľovali na horskom slnku alebo sánkovali a guľovali .Celá akcia bola veľmi veľmi požehnaná. Počasie vyšlo, atmosféra medzi jej účastníkmi bola výborná, všetci boli spokojní! Veľká vďaka patrí nášmu Nebeskému Otcovi, že nám tak hojne požehnal. Vďaka aj o.Jozefovi a Mariánovi, ktorí nám spríjemnili cestu v autobuse prostredníctvom vtipov a príhod z ich kňazského života a všetkým, ktorí sa na organizovaní a zabezpečení výletu podieľali. Vďaka každému účastníkovi a všetkým, ktorí mali akúkoľvek účasť na tejto akcii. Veríme, že podobných akcií bude ešte viac a už sa na ne úprimne tešíme. (S.K)

Časopis aj na webe

Pridal: Jozef Spišák, farár | 3.3.2011

Nové číslo časopisu Hlas Huty môžete čítať aj na našom webe.

Pozvánka na Krížovú cestu - zmena!!!

22. apríla 2011 o 16. 00 hod.

Pridal: RK FÚ Smolnícka Huta | 15.3.2011

     Zmena času krížovej cesty kvôli spovediam!!! Na Veľký piatok, 22. apríla 2011 po obradoch cca o 16.00 sa bude konať krížová cesta. Začiatok krížovej cesty s prvým zastavením by bol pred kostolom a ukončenie bude pred p. Majovským – Grindel.  Pozývame všetkých veriacich na krížovú cestu, ktorá sa bude konať  v našej farnosti Smolnícka Huta “pod holým nebom”. Jednotlivé zastavenia budú dané po ulici Grindel.  Srdečne Vás všetkých pozývame. Doneste si so sebou aj procesiové sviece.


Pôst

Zanechajme niečo...

Pridal: RK FÚ Smolnícka Huta | 16.3.2011

V pôstnom období sa budeme musieť niečoho zriecť, ale nie zbytočne. Boh má pre každého, kto chce tento kajúci čas prežiť naplno, pripravené svoje dary – čisté duše, ochotné ruky, či  skromné a štedré srdcia. Týmto zriekaním nakoniec nič nestratíme, ale iba získame. Pôst nie je len o zriekaní a získavaní darov pre seba. Je to čas, kedy sa môžeme zvlášť priblížiť k Bohu i k ľuďom. A na to nám slúžia tri základné pôstne prvky: modlitba, samotný pôst a almužna.

Púť do Medžugorie

Pozývame od 31.augusta - 4. septembra 2011

Pridal: RK FÚ Smolnícka Huta | 16.3.2011

RKFÚ v Smolníckej Hute organizuje púť do Medžugoria. Kto by mal záujem nech sa nahlási buď osobne alebo telefonicky na FÚ. Autobus pôjde odtiaľ zo Smolníckej Huty. Dátum 31. august –4. september.Cena je 165,- Eur na osobu s polpenziou. Je to približne  1100 km.

Vzácna návšteva

Sestry Vincentky v našej farnosti

Pridal: RK FÚ Smolnícka Huta | 16.3.2011

Dňa  16.3.2011 našu farnosť navštívili vzácni hostia- rehoľné sestry zo Spoločnosti Dcér kresťanskej lásky sv. Vincenta de Paul z Nitry.Spoločnosť, ktorú založil svätý Vincent de Paul v spolupráci so svätou Lujzou de Marillac v Paríži, je známa pod ľudovým názvom Vincentky.U nás navštívili svoj dom,v ktorom niekedy pôsobili. Taktiež si uctili relikviu Pátra Pia v našom chráme.Spolu s naším duchovným otcom navštívili cintorín,kde odpočívajú ich spolusestry. Silu a horlivosť pre službu čerpajú zo sviatostí a modlitby a podľa svojich možností a schopností sa snažia slúžiť núdznym. Posilňuje ich v tom vzor a odhodlanosť sv. Vincenta de Paul, ktorý povedal:,,Boh miluje tých, ktorí milujú chudobných.".Na farskom úrade provinciálna predstavená - Sr. M. Alžbeta Anna Vološinová  porozprávala  o ich pôsobení vo farnostiach, v službe bohoslovcom,starým a chorým kňazom,v školách, v službe ľuďom bez domova a o mnohých ďalších činnostiach sestier.Spoločne sa s naším kňazom CSILic. Jozefom Spišákom dohodli na spoločnej spolupráci.Úprimne ďakujeme za dnešnú návštevu a prajeme sestrám Vincentkám ,aby  nachádzali Krista vo svojich bratoch a sestrách: "Čo ste urobili jednému z týchto mojich najmenších bratov, mne ste urobili" (Mt 25,40),zároveň sa tešíme na spoločnú spoluprácu. (S.K)

Úmrtie Mons. Michal Klučár

Pridal: RK FÚ Smolnícka Huta | 22.3.2011

V piatok 18. marca 2011, zaopatrený sviatosťami, odovzdal Stvoriteľovi svoju dušu Mons. Michal Klučar. Zomrel v 90. roku života a 65. roku kňazstva. Od r. 2004 bol na odpočinku v Dome charitas sv. J. Bosca v Spišskej Kapitule. Zádušná svätá omša bude v utorok 22. marca 2011 o 10.00 h. v Katedrále sv. Martina v Spišskej Kapitule. Pohrebná svätá omša bude 22. marca 2011 o 15.00 h. v jeho rodisku - Markušovciach. Requiescat in pace!

Krížová cesta v Krompachoch

Pozývame...

Pridal: RK FÚ Smolnícka Huta | 23.3.2011

Obvodné oddelenie Policajného zboru v Krompachoch v spolupráci s Vikariátom Ordinariátu OS a OZ SR dekanát Košice a Farským úradom Krompachy organizuje dňa 8. 04. 2011 o 17.00hod. v kostole sv. Jána apoštola v Krompachoch krížovú cestu policajta pod vedením Mons. Františka Rábeka,- biskup - ordinár OS a OZ SR.

Mimoriadnym vlakom do Ríma na blahorečenie Jána Pavla II.

od 30. apríla - 2. mája 2011

Pridal: RK FÚ Smolnícka Huta | 23.3.2011

Mimoriadnym vlakom do Ríma na Blahorečenia Jána Pavla II. od 30.4. - 2. 05. 2011. Program v prílohe.

Zomrel vdp. Anton Mazan

Myslíme naň v modlitbách...

Pridal: RK FÚ Smolnícka Huta | 26.3.2011

  V piatok - 25.2.2011 v popoludňajších hodinách si Pán k sebe povolal, v 63. roku života a v 38. roku kňazstva, kňaza Antona Mazána, farára vo farnosti Poproč. Anton Mazán sa narodil 17.1.1949 v Nitrianskom Rudne, kňazskú vysviacku prijal 9.6.1973 v Bratislave.
     Pôsobiská: 1973 - kaplán Breznička; 1976 - základná vojenská služba; 1978 - kaplán Lučenec; 1980 - farár Poproč.
     Zomrelého kňaza porúčame do Vašich modlitieb, aby ho Pán čím skôr prijal do svojho náručia vo večnej blaženosti. Rozlúčka spojená s pohrebnými obradmi sa uskutoční v stredu 30.3.2011 o 10:00 hod. v Poproči a následne ďalší deň (31.3.2011) o 14.00 hod. v rodisku Nitrianskom Rudne.

Veľkonočné Tojdnie

Čas

Pridal: RK FÚ Smolnícka Huta | 1.4.2011


Zelený štvrtok - 18. 00 hod.

Veľký piatok - 15. 00 hod. - obrady

Biela sobota -16. 00 hod. - Požehnávanie jedál

                    18. 30 hod. - Obrady
 

Boží hrob

Poklona pri Božom hrobe pre farnosť

Pridal: RK FÚ Smolnícka Huta | 1.4.2011


Boží hrob. Farníci z našej farnosti prichádzajú vo svojom stanovenom čase, aby Oltárna sviatosť, ako aj Boží hrob nebol osamelý. Každý má svoj čas, svoju polhodinu, kde sa spolu so svojou rodinou môže prísť pokloniť Eucharistii a vyprosovať požehnanie tak pre seba, ako aj pre svoju rodinu, farnosť, príbuzných, vlastné úmysly...

Vychádza nové číslo farského časopisu

Apríl 2011

Pridal: RK FÚ Smolnícka Huta | 4.4.2011

Aj k Veľkej noci 2011 sme pre Vás pripravili nové číslo časopisu.

Sviatosť zmiereznia - Veľkonočné spovedanie

Sobota - 16. aprila 2011 o 14.00 hod.

Pridal: RK FÚ Smolnícka Huta | 5.4.2011

Nálepkovo: sobota: 16.4. 2011 – 8.00hod.

Smolnícka Huta: sobota: 16.4. 2011-14.00hod.  

Smolník: sobota: 16.4.2011 -  15.00 hod.             

Mníšek nad Hnilcom: nedeľa- 17.4.2011- 14.00 hod.

Zmena dátumu a času krížovej cesty

Veľký piatok

Pridal: RK FÚ Smolnícka Huta | 6.4.2011

Došlo k zmene konania krížovej cesty z Kvetnej nedele na Veľký piatok. Bližšie informácie v aktualitách...

Požehnanú Veľkú noc Vám prajeme

Aleluja

Pridal: RK FÚ Smolnícka Huta | 20.4.2011

Prajeme Vám požehnanú Veľkú noc so Zmŕtvychvstalým Pánom, aby to zmŕtvychvstanie bolo spojené s naším životom. Nenarodili sme sa pre smrť, ale pre život a to večný život. A dôkazom života je práve zmŕtvychvstanie. Aleluja.

Raz vidieť je viac, než stokrát počuť

A je to tak...

Pridal: RK FÚ Smolnícka Huta | 23.5.2011

Sú miesta, ktoré dobre poznáme a radi sa na ne vraciame. No sú aj miesta, ktoré sú pre nás neznáme a poznáme ich len z počutia. Niekde v nás driemu túžby tieto miesta aspoň raz navštíviť. Splniť svoje túžby sa od 8.5.2011-19.5.20011 vybrala skupina pútnikov zo Smolníckej Huty a Margecian.Cieľom cesty boli dve najznámejšie pútnické mariánske miesta- Lurdy a Fatima. Plní očakávania a možno aj obáv z náročnej cesty, ktorá bola pred nami, sme na poludnie 8.mája nastúpili do autobusu a vybrali sa zbierať duchovné zážitky a posilniť svoju vieru i vidieť kus sveta. Mariánske svätyne sú miesta, kde sa Kristovo svedectvo stáva mimoriadne účinným. Videli  a navštívili  sme  toho  veľa,  a  tak  aspoň v krátkosti:La Salette-dedinka vo Francúzsku ,v ktorej sa 2 pastierikom zjavila Panna Mária. Na tomto mieste sme slávili sv.omšu a zúčastnili sa sviečkového sprievodu. Prebádali sme aj Barcelonu,ktorá je známa plejádou originálnych architektonických stavieb A. Gaudího a jeho súčasníkov. K najznámejším patrí Gaudího chrám Sagrada Familia, symbol mesta. Srdcom Barcelony je bulvár Ramblas (Las Ramblas).Je nepochybne najživším miestom mesta. Pokračovali sme v ceste na ,,zubatú horu“-Montserrat, ktorý je pre Kataláncov národnou svätyňou. Zastavili sme sa tiež v Zaragoze, po ktorej nás čakal prvý vrchol našej púte- Fatima.Okrem sv.omší a sviečkového pochodu sme sa zúčastnili na nedeľnej slávnostnej svätej omši, kde my, deti Pána Boha, kresťania zhromaždení zo všetkých národov celého okruhu zeme, sme mohli spolu ako jedna veľká rodina, ospevovať Božiu slávu!Tu jazykové hranice padali, napriek únave a  veľkému davu. Úsmev a láska vládli v srdciach a dali pochopiť všetko medzi nami! Vyzývali sme Pannu Máriu, aby nás ochraňovala a ako matka Vykupiteľa nám vyprosovala Kristov pokoj.Po nezabudnuteľných zážitkoch sme zakotvili v mestečku Lurdy,kde sme sa zúčastnili medzinárodnej sv. omše, pri ktorej akoby sa bolo nebo otvorilo, v tej chvíli i slnečné lúče zrazu prežiarili tmavé mraky. Akoby sa v tomto okamihu boli zjednotili nebo a zem. Táto chvíľa bola nezabudnuteľná. Jedným srdcom a jednou dušou sme sa spolu modlili a spievali. Táto nádherná atmosféra, v prítomnosti množstva ľudí burácajúcich potleskom a vlajok vanúcich vo vetre, dojímala až k slzám.Stretnutie rozličných kresťanských denominácií viedlo k ozajstnému dialógu, ktorý  bol vzájomnou výmenou duchovných darov. V našich srdciach vzdávame vďaky za toto všetko, i keď teraz v tejto správe  niet miesta pre opísanie detailov týchto hodnotných stretnutí.Vzdávame vďaky za tieto stretnutia, počas ktorých sme mohli byť navzájom svedkami Ježiša a Márie!  Ďakujeme Pánu Bohu a všetkým tým, ktorí nám pomohli a s ktorými sme mohli byť spolu. Aj toto všetko nás pripravuje na veľké stretnutie   s Ježišom a jeho matkou  Máriou vo večnosti..(S.K)

Lurdy, Fatima

Pridal: Jozef Spišák, farár | 24.5.2011

Ísť na púť neznamená jednoducho navštíviť nejaké miesto a obdivovať jeho prírodné, umelecké a historické bohatstvá. Vybrať sa na púť znamená skôr vyjsť zo seba samého a vykročiť v ústrety Bohu tam, kde sa  nejakým spôsobom ukázal, tam, kde sa zvlášť oslnivo prejavila Jeho  milosť  a vyvolala hojné plody obrátenia a svätosti medzi veriacimi. Pútnikov zo Smolníckej Huty a Margecian veľká úcta k Nebeskej Matke viedla do Lúrd a Fatimy v dňoch 8.5.2011-19.5.2011.
Ktorý  kresťan  by  nechcel  navštíviť  Lurdy a Fatimu? Aj my,  ktorí  už máme  tú  neopísateľne
čarokrásnu  a milostivú  púť  za  sebou,  sme  šťastní a duchovne  naplnení,  že  sme  ich mohli  navštíviť a priamo byť  na  týchto svätých miestach.  Čo  k tomu  dodať?  Ťažko  odovzdávať dojmy  a zážitky,  aj  keď  sú  krásne.  Treba  všetko prežiť osobne. Ešte  doma  pred  odchodom  si  poniektorí  hovorili ,,Zvládnem  to?“. Odpoveď  iných bola :„Prečo nie? Veď  Matka  Božia  nám  pomôže,  lebo  si  nás vyvolila, aby sme k nej prišli.“
Videli  a navštívili  sme  toho  veľa,  a  tak  aspoň v krátkosti:La Salette –  dedinka ako stovky iných
vo  Francúzsku,  a  predsa  známa  v  celom  katolíckom  svete. Preslávila  sa 19. septembra  1846. V  ten  deň sa  na  horských  pastvinách stretli s krásnou Paňou dvaja pastierikovia – štrnásťročná Melánia  a jedenásťročný Maximin. Po príchode do tejto prekrásnej  dedinky  sme  mali  svätú  omšu,  ktorú  (ako po  všetky  ostatné  dni)  slúžili naši duchovní  sprievodcovia CSILic.Jozef Spišák a duchovný otec Jozef Halčin. Po svätej omši sme si pozreli krátky film, ktorý  nám  ponúkol  potreb-
né  informácie  o  mieste, na ktorom sme sa práve nachádzali. Deň v  La  Salette  sme  ukončili
spolu  s  pútnikmi  z Nemecka, Rakúska, Poľska a Francúzka  sviečkovým  sprievodom  spojeným s modlitbou v  bazilike,  počas  ktorej  zazneli mariánske piesne v slovenčine. Povzbudení
a  oddýchnutí  sme  nastúpili na druhú nočnú jazdu, ktorá nás mala priblížiť k prvému
hlavnému cieľu našej cesty-Fatime. Nabrali  sme  smer  Barcelona.  Tu  sme  si  spravili len krátku obhliadku mesta a na chvíľu sa zastavili  pri  unikátnej  stavbe Sagrada  Familia.  Je  to masívna bazilika, ktorá  sa  stavia  od  roku  1882.  Jej  predpokladané  dokončenie  je v roku 2026.Previezli sme sa metrom k impozantnej gotickej  Barcelonskej katedrále, prešli ulicou, ktorá ,,nikdy nespí“- La Rambla a pokračovali sme v ceste na ,,zubatú horu“-Montserrat. Montserrat je pre Kataláncov (časť obyvateľov Španielska,  hlavné  mesto Katalánska je Barcelona)  národnou svätyňou. V 12. storočí  tu mnísi uložili La Morenetu  –  Čiernu  Madonu, drevenú  sošku Panny  Márie s tmavou tvárou, ktorá ľavou rukou pridŕža sediaceho malého Ježiša a v pravej ruke drží zemeguľu. Práve  táto  Čierna  madona  je  hlavnou  patrónkou Katalánska. V  bazilike  sme  slávili  svätú omšu v kaplnke za sochou La  Morenety.  Strávili  sme tu prekrásny deň pohrúžený do modlitby a vypočutia spievaných litánií od 13-ročných chlapcov. Po náročnom dni sme prespali v takzvanom plastovo-plechovom hoteli Formula1, niektorí aj na poschodových posteliach, pri meste  Leida a ráno sme vyrazili smer Zaragoza. Je to mesto s 641 000 obyvateľmi a je hlavným mestom provincie Aragónsko. Tu  sme  navštívili  baziliku de Nuestra Senora del Pilar, kde sme  a slávili i svätú omšu v. V španielčine pilar znamená pilier. Toto  pomenovanie získalo aj  akýsi  náboženský význam v súvislosti s Pannou Máriou pre jej časté vyobrazovanie  v  Španielsku,  kde je často zobrazovaná ako stojaca na vrchole stĺpa. Vo večerných hodinách sme dorazili na prvý vrchol našej púte, do Fatimy. Fatima  má  asi  10 000 obyvateľov. Leží v strednom Portugalsku.  Fatima  priťahuje  veriacich  z  celého  sveta. Stala sa známym pútnickým  miestom  po  tom,  ako sa tu v roku 1917 zjavila trom malým  pastierikom  nadprirodzená bytosť, ktorá sa neskôr  predstavila  ako  „Pani Posvätného  ruženca“.  Zjaveniu Panny Márie predchádzali tri zjavenia anjela v rokoch 1915 a 1916. K prvému Mariánskemu zjaveniu  došlo  počas  prvej svetovej vojny 13. mája 1 917, keď  súrodenci  František a Hyacinta Marto spolu s Luciou  dos Santos  pásli  dobytok v oblasti Cova da Iria, kde ich rodičia vlastnili pastviny.
Ráno  sme  program začali  sv.omšou  a prehliadkou sanktuária.  Jedná  sa o  veľké  priestranstvo,  na  ktorom  je  vybudovaná  malá kaplnka na mieste zjavenia.  Na  vzdialenejšej  časti  priestranstva  je  vybudovaná  bazilika  v  neoklasicistickom  štýle  s  centrálnou vežou vysokou 65 metrov,  ktorá  sa  začala  stavať v  roku  1928. V  bazilike sú hrobky detí, ktorým sa zjavila  Panna  Mária. František  zomrel  v  roku  1919 a  Hyacinta  v  roku  1920.V  roku  2000  boli  vyhlásení za blahoslavených pápežom Jánom Pavlom II. Tretia  z  nich,  Lucia,  zomrela  v  roku  2005.  Oproti  je postavený  veľký  moderný chrám, ktorý bol dokončený v roku 2007 zasvätený Svätej trojici. Vo Fatime sme duchovne pookriali pri modlitbe ruženca, večerných sviečkových sprievodoch a niektorí dokonca  svoje prosby a obety predniesli Panne Márii na ceste po ktorej šli po kolenách. Jedna skupina taktiež zavítala do miestneho múzea voskových figurín Vido di Cristo , kde boli výjavy zo života Ježiša.
 Na ceste do nášho druhého cieľa -Lúrd  sme sa zastavili v Santiagu de Compostela. Je to hlavné mesto španielskeho autonómneho spoločenstva Galícia. V 9. storočí tu boli objavené údajné pozostatky svätého Jakuba Staršieho, jedného z dvanástich apoštolov. Od vrcholného stredoveku až dodnes je Santiago jedným z najvýznamnejších katolíckych pútnických miest s veľkou katedrálou. Využili sme možnosť účasti na španielskej sv. omši a uctili sme si pozostatky sv. Jakuba. V dopoludňajších hodinách nás  privítali Lurdy učupené pod majestátnymi Pyrenejami,  tentokrát  ponorené  do  dažďa. 11. 2. 1858 sa tu zjavila Panna Mária  14-ročnej  Bernadete Soubirousovej v Massabielskej  jaskyni. Potom nasledovalo ešte 17 zjavení. Pri jednom z nich sa Panna Mária  predstavila  ako  Nepoškvrnené  počatie. Zjavenia Cirkev  uznala  a  potvrdila.
Do Lúrd prúdia milióny pútnikov, ktorí tu hľadajú zdravie duše i tela. V popoludňajších hodinách sme absolvovali prehliadku celého areálu, v ktorom  sa  nachádza  podzemná Bazilika Pia X., Ružencová bazilika,  Bazilika  Nepoškvrneného  počatia,  krypta  a  samozrejme  Jaskyňa  Zjavenia.
Pozreli sme si film, ktorý nás oboznámil  s  dejinami  zjavení  v  Lurdoch.  Samozrejme, že toto sväté miesto sme neprišli  len obzerať, ale prišli  sme  sem  hlavne  prosiť našu Nebeskú matku o milosti a odprosovať ju za svoje hriechy. Panna Mária veľakrát  nabádala  pri  zjaveniach k modlitbe a pokániu.
 V blízkosti jaskyne sú vybudované špeciálne bazény, do ktorých sa každodenne po modlitbe ponárajú
stovky chorých. Veľakrát nasledujú zázračné duchovné , ale i fyzické   uzdravenia. Nie je to nejaká „magická“  voda,  ale  ponorenie sa v nej, pitie z nej alebo obmytie ňou má byť znakom  obrátenia,  pretrhnutia  pút  hriechu,  úplného  odovzdania  sa  Bohu  a  zmierenia sa s Ním. A takisto pripravenosti plniť Jeho vôľu. Takto sa voda z Lúrd stáva znamením, cez ktoré Boh uzdravuje fyzicky, aj duchovne. My sme využili túto možnosť a vykúpali sme sa v tejto vode. Večer  sme  absolvovali tradičný program. Silným zážitkom  bolo to, že naša pútnička Slávka Džerengová  pri modlitbe  ruženca predniesla  „Zdravas“ v našom rodnom jazyku. Tretí deň v Lurdoch sme sa vybrali navštíviť miesta  spojené  so  životom Bernadety. Najskôr to bol jej rodný dom. Bernadetta Soubirous  (1844 –  1879)  bola  prvým  dieťaťom mlynára. Po nej  sa  ešte narodilo 7 súrodencov, nažive však ostali iba traja. Rodina  Soubirousová  bola  veriaca so slušnou životnou úrovňou  a  často  pomáhala  tým,
ktorí nemali doma ani za hrsť múky. Prišla však doba neúrody a to sa prejavilo i na práci v  mlyne. Soubirousovci sa ocitli vo finančnej tiesni a museli sa niekoľkokrát sťahovať. Nakoniec  sa  ich  príbytkom stala jedna tmavá a vlhká izba v mestskom väzení. Navštívili sme aj kostol, kde bola pokrstená. Okrem sv. omší, kt. sme mali každý deň, či už v kaplnke Osláveného kríža alebo v kaplnke sv. Gabriela, sme si vykonali i pobožnosť  krížovej cesty v  prostredí zastavení, ktoré sú vyjadrené prostredníctvom súsoší a to v  nadživotnej veľkosti. Odvážlivci sa vyviezli lanovkou na vrch PIC DU JER, odkiaľ mali Lurdy ako na dlani. Týmto sme zavŕšili našu púť a čakala nás cesta domov. Posledné zážitky a fotky sme urobili v meste Nice na Francúzskej riviére, kde sme mali 9 hod. prestávku. Po sv. omši sme si užili slnko a azúrovomodré more. Všetci sme si oddýchli a užili si posledné kilometre v autobuse. Asi  všetci  sme  sa  presvedčili  o  pravdivosti  slov: ,,všade  dobre,  doma  najlepšie.“  Prežili  sme  nádherné dva  týždne  plné  zážitkov a nového poznania. Teraz už všetci  obnovení  a  oddýchnutí  chceme  z  toho  čerpať požehnanie  do  ďalších  dní. Veľké Pán Boh zaplať v prvom rade Našej Nebeskej Matke, že nám umožnila túto púť, mala nás pod svojou ochranou a každému dala množstvo milostí. Naším duchovným otcom, za celú prípravu a duchovné sprevádzanie počas našej púte a taktiež nášmu sprievodcovi p.Petrovi Prieložnému nielen za odborný výklad, ale za to, že skrze vieru nás uvádzal do tajomstva Božej lásky, ktorú vnímame cez Najsvätejšiu Trojicu. Boli sme v istom spôsobe objatí Bohom a premenení jeho láskou. Vieme, že Cirkev je touto náručou Boha, v ktorej sa tiež ľudia učia objímať svojich bratov. A vo svojich bratoch môžeme objavovať Boží obraz a podobu, ktorá v nás má podnecovať lásku, teda  najhlbšiu podstatu nášho  bytia. A  láska  je i počiatkom pravej slobody.
Všetkým Pán Boh zaplať!

(S.K.)

Detský výlet do Liptovskej Osady

Od 10 júla - 13. júla 2011

Pridal: RK FÚ Smolnícka Huta | 27.5.2011

RKFÚ - Smolnícka Huta, organizuje v dňoch od 10 júla - 13 júla detský a mládežnícky výlet do Liptovskej Osady s celodenným programom. Cena za celý trojdňový výlet je 25,- Eur na jednu osobu. Tešíme sa na spoločne prežitý program spolu s Vami.

Pieniny - Červený Kláštor

Ide sa na výlet...

Pridal: RK FÚ Smolnícka Huta | 4.6.2011

RKFÚ - Smolnícka Huta, organizuje jednodňový výlet na Pieniny a Červený Kláštor 18.júna alebo 25 júna. Výlet je spojený aj so splavom na pltiach. Cena za výlet: cesta autobusom + splav plťou je 12, 70,- Eur.

Pieniny - Červený Kláštor

Ide sa na výlet...

Pridal: RK FÚ Smolnícka Huta | 4.6.2011

RKFÚ - Smolnícka Huta, organizuje jednodňový výlet na Pieniny a Červený Kláštor 18.júna alebo 25 júna. Výlet je spojený aj so splavom na pltiach. Cena za výlet: cesta autobusom + splav plťou je 12, 70,- Eur.

Pripravili sme do tlače ďalšie číslo časopisu Hlas Huty

Pridal: Jozef Spišák, farár | 6.6.2011

Hlas Huty č. 24
Najsvätejšie Srdce Ježišovo, Blahorečenie Jána Pavla II., Fatima - Lurdy 2011, ... 
Čítajte viac v novom čísle Hlasu Huty! 

Výlet na Pieniny

Vďaka Bohu!

Pridal: RK FÚ Smolnícka Huta | 27.6.2011

Dňa 25.6.2011 sa konal farský výlet zo Smolníckej Huty do Pieninského národného parku,ktorý sa nachádza od Vysokých Tatier na poľsko-slovenskej hranici  a ponúka na malom priestore množstvo malebných prírodných krás. Atrakciou tohto územia je splav na drevených pltiach najväčším kaňónom v Strednej Európe-kaňónom rieky Dunajec - z prístaviska pltí Majere-Kvašné lúky-do Lesnice v dĺžke 11 km, a z prístaviska Červený Kláštor do Lesnice v dĺžke 9 km, podľa požiadaviek. Plavba bola príjemná, počasie nám vyšlo a špliechajúca voda bola príjemným osviežením v tento horúci deň. Hĺbka vody sa menila , v niektorých miestach bola sotva po kolená, inde dokonca 12 metrov, čo znepokojilo najmä príležitostných plavcov. Po ceste sme videli masívne skalné bralá opradené mnohými povesťami, s ktorými nás oboznámil pltník. Videli sme Ostrú skalu, z ktorej vraj zhadzovali neposlušných poddaných  rovno do Dunajca, 7 skamenených mníchov,  ďalej to bol najkrajší vrch Pienin - Sokolica - 747m n. m. a známy vrch Tri koruny - 982 m n. m., ktoré Poliaci volajú: Kaška, Baška a Mária podľa troch kráľových dcér. Tvorí ho 5 skalných veží v tvare koruny. Tri najvyššie, pltníci nazvali Vysoká Katarína, Široká Barbora a Kučeravá Mária. Oficiálne sa najvyššia časť volá Okrúhla alebo Okrúhlica. Najužšie miesto pri  splave Dunajca bol Jánošíkov skok a zaujímavá bola tiež rôznorodá pieninská fauna a flóra. Pieniny ako národný park poskytujú veľa možností, aj keď je to najmenší národný park u nás. Je tu veľa cyklotrás, možností na oddych a relax, ale i turistiku.Splav na pltiach je určite jedinečný zážitok a stojí za to si to vyskúšať. Vďaka Bohu výlet aj cesta sa zaobišli bez zranení a 20 mladých farníkov na čele s naším duchovným otcom Jozefom sa vrátili oddýchnutí a povzbudení do ďalších dní.Vďaka patrí taktiež všetkým organizátorom i účastníkom za všetok ten požehnaný čas, ktorý sme na tomto spoločnom farskom výlete mohli zažiť! Chvála Ti Pane! (fotogaléria). (S.K)

Podarený výlet

Vďaka Bohu!

Pridal: RK FÚ Smolnícka Huta | 15.7.2011

Keď sa kalendár prehupol do 10-teho júla, deti a mládež zo Smolníckej Huty a Margecian zbystrili pozornosť. Už sa skončilo odratávanie dní,prišiel čas pobaliť si veci a zamávať rodičom na rozlúčku. A tak sa aj stalo, a my sme onedlho všetci s údivom pozerali ako nám v Ružomberku uteká autobus do vytúženého cieľa našej cesty – Liptovskej osady. Nič to, veselí dedkovia sediaci na stanici nám s radosťou povedali, že tam nám ide veľa autobusov. A veru za krátky čas sa ich slová naplnili a my sme s úsmevom naplnili sedačky jedného z nich. Po príchode nás srdečne privítali majitelia penziónu a než sme sa nazdali, mali sme pred sebou plné taniere chutnej večere. A nebolo tomu tak len pri privítaní. Rodinka Haluškovcov nás vo svojom penzióne rozmaznávala pri každej príležitosti. Nespokojní snáď boli len rodičia, keď sme im domov dovliekli všetko jedlo, ktoré nám s námahou pripravili.

Niektorý by bol možno povedal, že lepšie sme sa už mať nemohli. Opak sa však stal pravdou hneď na druhý deň v pondelok, keď sme sa vybrali na Donovaly do Dobšinského rozprávkového sveta – Habakúk. Hneď pri vstupe si nás poriadne prezreli jeho obyvatelia na čele so šašom, ktorý nás tam srdečne privítal a oboznámil s tým, ako to u nich chodí. Objavovanie jeho krás však nechal na nás a my sme túto možnosť s radosťou a iskrou v očiach využili. Ak nás objavovanie unavilo, mali pre nás pripravené dobšinského rozprávky, ktoré nám sami bravúrne zahrali. Na obed sme však svet rozprávok museli opustiť, aby sme sa mohli vydať do zábavného parku, kde sme si každý podľa chuti liezli v lanovom parku, po horolezeckej stene a skákali po trampolínach, alebo len vychutnávali rýchlu jazdu na bobovej dráhe. I to sa však raz muselo skončiť, a tak sme sa poobede vydali vyšťavení, no plní zážitkov naspäť do penziónu.

Ani tam sme však neboli dlho, pretože po večeri si pre nás pán Haluška pripravil prehliadku stanice rýchlej záchrannej služby, kde pracuje ako záchranár. Ukázal nám i sanitku a všetky veci, ktoré v nej majú na záchranu ľudských životov. Aj ich na nás použil, ale našťastie všetky len pre ukážku. Kým sa prehliadka skončila, prišla noc a my sme sa teda pobrali do svojich izieb na penzióne. Spali však len niektorí. Iní z nás vydržali celú noc hore a užívali si, že ich rodičia nemôžu poslať do postele. Čo však nemohli rodičia, prišla zariadiť pani Halušková ,a tak sa užívalo len potichu a slušne.

V nasledujúce utorňajšie ráno každého trápila len jediná otázka – kedy už budeme na tom kúpalisku?. Odpoveď na seba nenechala dlho čakať a hneď po raňajkách sme vyrazili do Dolného Kubína, kde tamojšie malé aquacity vyplnilo našu veľkú túžbu. Každý si prišiel na svoje. Či už na tobogánoch alebo striekaním vody na spachtošov, ktorí dospávali nočnú zábavu na lehátkach a taktiež vo víre, ktorý bol v strede bazéna,ktorý nás unášal stále dookola až kým nás to neprestalo baviť. Čas zbehol rýchlo, a tak sme sa museli znovu vrátiť k Haluškovcom. Už zďaleka nás vítal dym, ktorý predznamenával grilovačku. Grilovačka však miestami viac pripomínala boj o to, kto získa jedno z mála kuracích krídelok. Nakoniec ale každý odchádzal od stola so spokojným úsmevom a plným bruškom.

Nasledujúce ráno na nás čakala neľahká úloha zbaliť si všetky veci späť do našich vakov a nejednému sa pritom zazdalo, že ruksak sa mu od nedele zmenšil. Aj balenie nakoniec dopadlo úspešne a všetci sme autobus domov stihli včas. Najvyšší s nami mal i na konci výletu kopec práce a len vďaka Jeho ochrannej ruke na nás v Ružomberku s meškaním počkal vlak domov. Šťastní sme doň naskočili a aj napriek tomu, že nie každý z nás mal možnosť sadnúť si, všetci sme v myšlienkach ďakovali Bohu za nádherné zážitky, ktoré sme vďaka Nemu mohli prežívať po celý čas za krásneho počasia. Jeho ochranná ruka nás po celý čas pevne držala a doviedla celých a zdravých až do našich domovov, za čo sme Mu nesmierne vďační.Veľké Pán Boh zaplať patrí aj nášmu duchovnému otcovi Jozefovi a všetkým,ktorí akýmkoľvek spôsobom pomáhali počas celého výletu.(Pozri fotogalériu).(V.I.,S.K. )

Odpustová slávnosť

Pozývame...

Pridal: RK FÚ Smolnícka Huta | 20.7.2011

Dňa 14.augusta 2011 sa vo farnosti Smolnícka Huta koná odpustová slávnosť v kostole zasvätenom Nanebovzatiu Panny Márie. Slávnostná svätá omša začne o 10.30 hod., jej hlavným celebrantom bude vdp. Ľubomír Vaňo. Kostol bol v roku 2008 vyhlásený emeritným biskupom Mons. Eduardom Kojnokom za pútnické miesto v Rožňavskej diecéze, pretože v hlavnom oltári na viditeľnom mieste je uložená vzácna relikvia od Pátra Pia, a tak si ju všetci ctitelia tohto veľkého talianskeho svätca môžu pri tejto príležitosti uctiť. Toto miesto si veriaci uchovávajú v hlbokej úcte a láske, čo prejavujú svojou hojnou a nábožnou účasťou na tejto odpustovej slávnosti. Všetci ste srdečne vítaní!

Odpustová slávnosť v Smolníckej Hute

Opa 2011

Pridal: RK FÚ Smolnícka Huta | 15.8.2011

Vo fotogalérii si môžete pozrieť niekoľko fotiek z odpustovej slávnosti v našej farnosti.

Odpustová slávnosť v Smolníckej Hute

Pridal: RK FÚ Smolnícka Huta | 15.8.2011

Slávnosť Nanebovzatia Panny Márie si pripomenuli aj veriaci z obce Smolnícka Huta v okrese Gelnica. Dňa 14. augusta 2011 sa v tamojšom kostole, ktorý je zasvätený Nanebovzatiu Panny Márie, konala odpustová slávnosť. Slávnostná sv. omša sa začala o 10,30 hodine a správca farnosti CSILic. Jozef Spišák na nej privítal stovky veriacich nielen zo Smolníckej Huty, ale aj z okolitých farností. Hlavným celebrantom bol vdp. Ľubomír Vaňo, správca farnosti v Nižnom Slávkove. Pozvanie prijali aj rómsky spevácky zbor Wiolino a tiež mládežnícky spevácky zbor Kwapka z Margecian, ktorí odpustovú slávnosť spríjemnili a oživili nádhernými piesňami.

Celebrant v príhovore veriacim vyrozprával svoju životnú skúsenosť o Panne Márii, ktorú považujeme za „najkrajšiu zo všetkých“ kvôli jej kráse tela, duše i ducha.Taktiež sa venoval téme o mravnosti,pretože žijeme v dobe v ktorej sa bagatelizujú a relativizujú všetky, i tie najsvätejšie mravné normy.V dobe, v ktorej sa hriech stal kultúrou. Je to logické a pochopiteľné. Lebo to zodpovedá tomu, ako sme my ľudia stavaní. Od útleho veku je dôležitá výchova k úcte k iným, aj vtedy, keď sa od nás líšia. Navzájom sa musíme uznať a rešpektovať v tom, čím v skutočnosti sme, čiže ako bratia, potrebujeme byť vo vzťahu k obrazu jedného spoločného Otca, ktorý nás všetkých miluje, bez ohľadu na naše limity a na naše chyby.Duchovný otec Ľubomír všetkým prítomným rozpovedal niekoľko príbehov týkajúcich sa desatora, ukázal jeho aktuálnosť v dnešnej dobe, Božský pôvod a povzbudil k jeho poznaniu a zachovávaniu. Lebo etika a mravnosť patria k nášmu náboženstvu. Určite, že to nie je celé naše náboženstvo, ale v každom prípade je to jeho nevyhnutná  súčasť.Prostredníctvom našej slobodnej vôle sme sa mohli včera  prihlásiť  k desatoru a rozhodnúť sa ,napriek možno tisícim pádom v budúcnosti , vždy sa k nemu vrátiť a ctiť si ho,aby sme sa pomaly stali Božím ľudom a náš Boh ,bol medzi nami a v nás.

Úprimná vďaka patrí všetkým, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom podieľali na príprave odpustovej slávnosti, či už po tej duchovnej alebo finančnej stránke. Pán Boh zaplať! (S.K).

Krásny pozdrav z Novák

Pridal: Jozef Spišák, farár | 19.8.2011

Zasielam Vám krásny pozdrav z Novák.

Je to vlastnoručný pohľad krajana na našu Hutu.
Hudba. Automatické prepínanie.
 
Nech sa Vám darí!!!
Štefan Theis
 
Pre spustenie prezentácie KLIKNI SEM (veľkosť súboru 16 MB)!

 

Futbalový turnaj

O putovný pohár 2011...

Pridal: RK FÚ Smolnícka Huta | 22.8.2011

Dňa 28.8.2011 sa uskutoční futbalový turnaj pod záštitou RKFÚ Smolnícka Huta a Margecian. Zápasu sa zúčastnia miništranti z okolitých farností nášho dekanátu, ktorí si zmerajú sily na  multifunkčnom ihrisku v Margecanoch.

Miništranti svojou službou pri oltári sú tak blízko k Božím milostiam a darom, že ich Ježiš obdarúva mimoriadnymi milosťami a povoláva  ich k svätosti.Veríme,že budú pod ochranou ich patróna „vzrastom malého, ale duchom veľkého obra“, sv.Dominika Sávia.Víťazi si odnesú trofeje v podobe pohárov a medailí.Všetkým účastníkom prajeme veľa šťastia!

Miništrantský dekanský futbalový turnaj

I. ročník 2011

Pridal: RK FÚ Smolnícka Huta | 29.8.2011

V nedeľu, dňa 28.8.2011 sa na multifunkčnom ihrisku v Margecanoch od 13:30 hod. konal 1. ročník miništrantského dekanského futbalového turnaja pod záštitou Farského úradu Smolnícka Huta a Margecany. Spolu sme vytvorili dobrú divácku kulisu. Turnaja sa zúčastnilo 6 mužstiev, ktorí prišli so svojimi kňazmi. Miništranti v hre preukázali nielen svoje duchovné ,ale aj telesné danosti. Po napínavých zápasoch sa v duchu športovej atmosféry na víťazných priečkach umiestnili farnosti následovne:
     1.Jaklovce
     2.Smolnícka Huta
     3.Slovinky

Po vyhodnotení sa všetci účastníci zišli na RKFU v Margecanoch, kde na nich čakal výborný guláš.      Každý z nás si prišiel na svoje a domov sa vrátil bohatší o množstvo pekných zážitkov. Čo je však dôležité, po celý čas sme boli všetci spolu, mali sme čas sa navzájom spoznať, porozprávať, zahrať sa. Každý z nás si tam určite našiel veľa nových kamarátov. Ďakujeme nášmu nebeskému Otcovi za čas, ktorým nás všetkých požehnal, všetkým zúčastneným miništrantom za odhodlané športové nasadenie. Taktiež ďakujeme aj všetkým športovým nadšencom, ktorí prišli toto podujatie podporiť svojím povzbudzovaním. A v neposlednom rade ďakujeme aj všetkým sponzorom, vďaka ktorým sa táto akcia mohla uskutočniť. Tešíme sa na ďalší ročník. Pozri fotogalériu. (S.K)

vdp. Marián Kufa

Kňaz zo Žakoviec

Pridal: RK FÚ Smolnícka Huta | 8.9.2011

Dňa 9. septembra 2011 navštívi našu farnosť vzácny hosť kňaz  vdp. Marián Kufa, kt. je známy svojím veľkolepým dielom pre ľudí, kt. spoločnosť dala stranou. Srdečne pozývame na stretnutie. Stretnutie začne sv. omšou v našom farskom kostole o 17.30 hod.,kde sa nám prihovorí a rozpovie svoje životné skúsenosti vedené samotným Bohom.

Z kondolenčnej listiny

+ Mons. Rudolf Baláž

Pridal: RK FÚ Smolnícka Huta | 8.9.2011

Milý pán farár Jozef,

ďakujeme za Vašu farskú kondolenciu zo Smolníckej Huty.

Pán Boh odplať,s úctou, Zuzana Juhaniaková, hovorkyňa BÚ - Banská Bytrica.

My, veriaci zo Smolníckej Huty z diecézy Rožňava, vyjadrujeme úprimnú sústrasť diecéze Banská Bystrica v ktorej pôsobil veľký biskup Mons. Rudolf Baláž. Uisťujeme, že sme v modlitbách spojení s Vašou diecézou a modlíme sa za zosnulého otca biskupa. Nech ho Boh vovedie do večnej radosti. Jozef Spišák, farár.

Rozlúčime sa

11. septembra 2011 o 14.00 hod.

Pridal: RK FÚ Smolnícka Huta | 9.9.2011

Dňa 11. septembra 2011, o 14. 00 hod. sa rozlúčime  v našej farnosti s naším zosnulým bratom Ladislavom Topitzerom. Odpočívaj v pokoji! Myslíme naň v modlitbách.

Pýcha a pokora

Vdp. Marián Kufa na návšteve v Smol. Hute

Pridal: RK FÚ Smolnícka Huta | 11.9.2011

„Pane daj, aby som pracoval trochu rozumom, veľa rukami, ale najviac srdcom.“ Tak toto je heslo,ktorým sa riadi vdp.Marián Kuffa,známy po celom Slovensku ako kňaz zo Žakoviec,  predstavený a štatutár Inštitútu Krista Veľkňaza, ktorý má čas pre Boha i každého človeka v núdzi a našiel si ho aj 9.9.2011,aby nielen navštívil našu farnosť Smolnícka Huta,ale prihovoril sa aj veriacim.

Po svätej omši,ktorú odslúžil náš duchovný otec Jozef Spišák,nasledovala prednáška otca Mariána. Počas nej sme všetci zúčastnení cítili veľkú silu Božej prítomnosti navôkol nás.  Ďakujeme Bohu za nesmiernu milosť, že nám doprial, vypočuť si tohto kňaza,aby sme mohli byť s človekom, ktorého láska je jeho silou, dokáže ľudí prevychovať, pozdvihnúť z biedy a urobiť z nich kresťanov.Jeho prednáška sa niesla v duchu vysvetlenia dvoch protikladov: pýcha (od ktorej sa odvíjajú všetky hriechy) a pokora , ktorá je matkou všetkých čností. Taktiež veriacim rozprával o jeho práci, dennom režime, výchove a prevýchove ľudí, ktorí sú v zariadení v Žakovciach, alebo ním prešli - bezdomovcov, bývalých prostitútok, žien v núdzi, osôb po výkone trestu, drogovo závislých, alkoholikov. Učí ich, že v živote je najdôležitejšie rozdávať lásku a dobro. Každá výchova potrebuje svoj čas, ale človek, ktorý má lásku, všetko zmôže. „Láskou obrátite na dobro všetko, čo satan chce zničiť.“Rozprávanie pána farára bolo veľmi pútavé a zaujímavé. Vychádzalo z jeho skúseností, z reálneho života, z príbehov, ktoré sa skutočne stali. Jeho slová nás všetkých priviedli k zamysleniu sa nad vlastným životom, svojou prácou, svojimi činmi, ako aj vlastnými hodnotami a postojmi vo svojom živote.

V závere nám vdp. farár ešte  udelil spoločné požehnanie a prisľúbil, že sa medzi nás ešte vráti.Táto návšteva ako aj príklady z jeho osobného života a práce v nás zanechali nezabudnuteľné dojmy, poučenia a nesmierne veľký duchovný zážitok.Budeme sa riadiť  Vaším heslom: Milujte ľudí takých,akí sú,čím menej si to zaslúžia,tým viac ich milujte.Nemilujte ich podľa veľkosti ich zásluh,ale podľa veľkosti potrieb! „Budeme sa za Vás modliť, aby Vás Panna Mária – Matka Božia i naďalej ochraňovala.“ Pán Boh zaplať! (S.K)

Nové číslo farského časopisu

august, september

Pridal: RK FÚ Smolnícka Huta | 13.9.2011

Aj tentoraz sme pre vás pripravili nové číslo nášho časopisu.

Viac v rubrike HLAS HUTY

Zomrel Mons. Eduard Kojnok, rožňavský emeritný biskup

3.novembra 2011

Pridal: RK FÚ Smolnícka Huta | 27.10.2011

Plní kresťanskej nádeje Vám oznamujeme, že dnes, 27. októbra 2011, v skorých ranných hodinách, vo veku 78 rokov, si Pán života a smrti povolal rožňavského emeritného biskupa Mons. Eduarda Kojnoka. Kňazskú vysviacku prijal dňa 24. júna 1956, rožňavským diecéznym biskupom sa stal 18. marca 1990, 27.12.2008 Sv. Otec Benedikt XVI. prijal jeho zrieknutie sa úradu a stal sa rožňavským emeritným biskupom. Odporúčame ho do Vašich modlitieb.

S otcom biskupom sa rozlúčime:
     - pohrebnou svätou omšou 3. novembra 2011 o 09:30 hod. v Katedrále Nanebovzatia Panny Márie v Rožňave
     - svätou omšou s uložením pozostatkov 3. novembra 2011 o 14:30 hod. v Kostole sv. Mikuláša v Hrnčiarskej Vsi, jeho rodisku.

Otvorenie Pastoračného centra

12.novembra 2011 (sobota) o 10.00hod.

Pridal: RK FÚ Smolnícka Huta | 4.11.2011

Pozývame 12 novembra o 10.00 hod. na otvorenie Pastoračného centra bl. Jána Pavla II., ktoré sa bude konať v Kostole Nanebovzatia Panny Márie v Smolníckej Hute. Program: predstavenie OZ - Barborka, vystúpenie Jaroslava Dvorského, báseň v podaní Anny Nemčíkovej, príspevok o imunite - Beta Glukán, ing. Tibor Doboly. Prezentácia o Smolníckej Hute - Blanka Čechová, Vystúpenie Karpatskonemeckého spolku - Smolnícka Huta so svojim programom, báseň - Daniela Wenzelová. (Program je v pravom hornom rohu - pozvánka).

Otvorenie Pastoračného centra

12.novembra 2011 (sobota) o 10.00hod.

Pridal: Jozef Spišák, farár | 5.11.2011

Pozývame 12 novembra o 10.00 hod. na otvorenie Pastoračného centra bl. Jána Pavla II., ktoré sa bude konať v Kostole Nanebovzatia Panny Márie v Smolníckej Hute. Program: predstavenie OZ - Barborka, vystúpenie Jaroslava Dvorského, báseň v podaní Anny Nemčíkovej, príspevok o imunite - Beta Glukán, ing. Tibor Doboly. Prezentácia o Smolníckej Hute - Blanka Čechová v spolupráci s rodákom Štefanom Theisom, Vystúpenie Karpatskonemeckého spolku - Smolnícka Huta so svojim programom - pieseň: Mit frohen Herzen, v preklade?: Chválospevom ťa pozdravujem, báseň:  "Was ist Heimat?". od Helgy Blaschke-Pál (1962) v preklade "Čo je domov? - Daniela Wenzelová. (Program je v pravom hornom rohu - pozvánka).

Otvorenie Pastoračného centra

12.novembra 2011 (sobota) o 10.00hod.

Pridal: RK FÚ Smolnícka Huta | 9.11.2011

Pozývame 12 novembra o 10.00 hod. na otvorenie Pastoračného centra bl. Jána Pavla II., ktoré sa bude konať v Kostole Nanebovzatia Panny Márie v Smolníckej Hute. Program: predstavenie OZ - Barborka, vystúpenie Jaroslava Dvorského, báseň v podaní Anny Nemčíkovej, príspevok o imunite - Beta Glukán, ing. Tibor Doboly. Prezentácia o Smolníckej Hute - Blanka Čechová v spolupráci s rodákom Štefanom Theisom, Vystúpenie Karpatskonemeckého spolku - Smolnícka Huta so svojim programom - pieseň: Mit frohen Herzen, v preklade?: Chválospevom ťa pozdravujem, báseň:  "Was ist Heimat?". od Helgy Blaschke-Pál (1962) v preklade "Čo je domov? - Daniela Wenzelová. (Program je v pravom hornom rohu - pozvánka).

V Smolníckej Hute otvorili Pastoračné centrum blahoslaveného Jána Pavla II.

Ďakujeme

Pridal: RK FÚ Smolnícka Huta | 14.11.2011

Dňa 12 .novembra 2011 sa v Smolníckej Hute uskutočnilo slávnostné otvorenie a požehnanie novej budovy Pastoračného centra blahoslaveného Jána Pavla II. Na slávnosti sa zúčastnil Martin Mojžiš, katolícky kňaz, ktorý je poverený Konferenciou biskupov Slovenska sprevádzaním pútnikov po Svätej Zemi, samozrejme kňaz farnosti CSILic.Jozef Spišák i ďalší kňazi z okolitých farností a mnohí významní hostia.

Úvodné slovo,ktorým privítal všetkých zúčastnených ,patrilo vdp.Jozefovi Spišákovi v Kostole Nanebovzatia Panny Márie, kde následne pokračoval bohatý program,v ktorom odzneli prezentácie,básne ale aj krásne piesne.Následne sa všetci prítomní presunuli k pastoračnému centru,kde  

obrad požehnania vykonal vdp.Martin Mojžiš. Zariadenie bude slúžiť  pre mládež a animátorom detí ,našim starkým pri modlitbových stretnutiach,pri ranných rorátnych omšiach a mnohých ďalších aktivitách. Pastoračné centrum sa bude môcť využívať aj na víkendové duchovné obnovy či niekoľkodňové duchovné cvičenia. 
V našom pastoračnom centre sa bude podávať „evanjelium novým moderným spôsobom, aby ho vedel prijať aj človek tretieho tisícročia.“
Správcom pastoračného centra je miestny vdp.Jozef  Spišák, ktorý netajil radosť nad priestormi, ktoré sú vhodné pre duchovné vedenie nielen svojej farnosti,ale všetkých ľudí,ktorí zavítajú do Smolníckej Huty. Duchovný otec Jozef  vyjadril úprimnú vďačnosť darcom i všetkým, ktorí sa podieľali na výstavbe budovy a vyslovil presvedčenie, že dielo bude dobre slúžiť svojmu poslaniu. Prajeme mu, aby sa toto nové dielo,ktoré vybudoval s Božou pomocou a svojimi farníkmi  stalo navždy domom, z ktorého sa bude vždy šíriť pokoj pre ľudské srdcia, pokoj, ktorý vychádza z nádeje na večný domov v nebi , lebo najzákladnejšou povinnosťou Ježišových učeníkov zostáva, aby hlásali a žili Boží pokoj, aby sme sa dostali do Božieho príbytku, ktorý nie je zhotovený rukou, ale večným domovom v nebi.(S.K.)

 

 

 

Fara – nový slovenský seriál na obrazovkách TV LUX už túto nedeľu

Pridal: RK FÚ Smolnícka Huta | 18.11.2011

Už túto nedeľu 13. novembra o 20,20 si budete môcť na obrazovkách TV LUX pozrieť prvú časť dlho očakávaného seriálu FARA. Pôvodný televízny seriál z produkcie LUX communication humorným spôsobom zachytáva každodenný život, starosti, ale i radosti života jednej slovenskej vidieckej fary. Príchodom nového farára sa postupne na povrch dostávajú kľukaté životné osudy miestneho kostolníka, organistu, gazdinej, vedúcej spevokolu, miništranta, miestnej „evanjelizátorky“ a mnohých iných. Všetkých spája snaha aktívne sa zapájať do farského života ako aj snaha pomôcť jeden druhému. To občas narazí na malé nedorozumenia, drobné škriepky, ale i na mnoho vtipných situácií, ktoré nakoniec všetko vysvetlia a všetkých uzmieria. Presne tak, ako sa to stáva v reálnom živote. Seriál bude možné sledovať na obrazovkách TV LUX každú nedeľu až do Vianoc, k dispozícii na sledovanie bude i na www.tvlux.sk.

Tešíme sa na Mikuláša

Pozývame...

Pridal: RK FÚ Smolnícka Huta | 3.12.2011

 „Je tu zima, je tu mráz, príde svätý Mikuláš.“
Takto túžobne sa naše deti pripravujú na jeho príchod. Učia sa pesničky,
básničky a s radosťou v srdciach čakajú.Deň „D“ nastane v utorok 6. decembra. Pozývame všetky deti z našej farnosti spolu s ich rodičmi na svätú omšu o 17:00 hod. do nášho farského kostola.Tešíme sa na Vás.

Rorátne sv. omše

O 5.30 hod. ráno

Pridal: RK FÚ Smolnícka Huta | 3.12.2011

Ako pred rokom v adventnom období sa slúžili tzv. rorátne sv. omše, tak aj v tomto adventom čase budú tieto roráty ráno o 5. 30 hod. od utorka do soboty. Budú sa konať v našom novom pastoračnom centre.Srdečne pozývame.Sme potešení, že prichádzate v takom veľkom počte na tieto ranné sv. omše.

Rozlúčime sa

13.30 hod.

Pridal: RK FÚ Smolnícka Huta | 7.12.2011

Dňa 7. decembra 2011, o 13. 30 hod. sa rozlúčime  v našej farnosti s našou zosnulou sestrou Zuzanou Kinovou. Odpočívaj v pokoji! Myslíme na zosnulú sestru Zuzanu v modlitbách!

Nové číslo časopisu Hlas Huty

Vydali sme Hlas Huty č. 26

Pridal: Jozef Spišák, farár | 7.12.2011

Počas adventu vychádza nové číslo nášho farského časopisu.

Časopis si môžete prezrieť aj v elektronickej podobe na tejto stránke.

Hlas Huty č.26/2011

Vianočná spoveď

Smolnícka Huta 19.12.2011

Pridal: RK FÚ Smolnícka Huta | 13.12.2011

Vianočné spovedanie bude v našej farnosti Smolnícka Huta v nedeľu 18.12.2011 od 15.15 - 16.15 hod. vo farskom kostole. Mníšek nad Hnilcom v ten istý deň od 14.00 do 15.00hod. Smolník v sobotu od 17.12.2012 od 8.30 hod do 12.00hod. a Nálepkovo v ten istý deň od 14.00 - 16.00 hod. Srdečne pozývame k sviatosti zmierenia.

Sv. Mikuláš

Zo 6.12.2012

Pridal: RK FÚ Smolnícka Huta | 15.12.2011

Vo fotogalérii si pozrite foto zo Sv. Mikuláša. JS

Celodenná adorácia

Od 9.00 - 17.00 hod.

Pridal: RK FÚ Smolnícka Huta | 16.12.2011

Dnes 16. decembra 2011 od 9.00 - 17.00 hod. sa koná celodenná adorácia pre našu farnosť. Je to predpríprava na príchod a narodenie Ježiša Krista ako aj príprava na vianočnú spoveď.

Betlehemské svetlo

24.12.2012 o 8.00 hod.

Pridal: RK FÚ Smolnícka Huta | 19.12.2011

V 4. adventnom týždni bude dovezené na Slovensko svetlo z Betlehema, z Jaskyne Narodenia Pána. V sobotu si naši veriaci môžu toto Betlehemské svetlo odniesť do svojich domov.

Dobrá novina

Koledníci: 25-26.decembra 2012

Pridal: RK FÚ Smolnícka Huta | 19.12.2011

Počas vianočných sviatkov - 25. a 26. decembra 2012 navštívia naše deti našich veriacich, aby sa podelili s nimi o „Dobrú novinu“ – ohlásili narodenie Spasiteľa Ježiša Krista.

Vianočný program 25.12.2012

Pozývame...

Pridal: RK FÚ Smolnícka Huta | 19.12.2011

Na Narodenie Pána 25.12.2012 po slávnostnej svätej omši vystúpi naša mládež a deti so svojim vianočným programom. Srdečne ste pozvaní. 

Púť do SVÄTEJ ZEME

od 13.2 - 20.2.2012

Pridal: RK FÚ Smolnícka Huta | 9.1.2012

RKFÚ v Smolníckej Hute  od: 13.2. – 20.2.2012 organizuje púť do Svätej Zeme. Odchod autobusu z Prešova z autobusovej stanice je o 5.00 hod. ráno 13. februára 2012.O 6.30 hod. bude autobus pristavený v Smolníckej Hute na autobusovej zastávke a o 6.45 hod. následný odchod na letisko do Krakova. O 12. hod bude stretnutie pútnikov v letiskovej hale a o 15.00 hod. odlet do Tel Avivu. Tešíme sa a modlíme sa za šťastný odlet a šťastný návrat.

Zmena - Prezentácia o Smolníckej Hute

Nedeľa 22. januára 2012

Pridal: RK FÚ Smolnícka Huta | 10.1.2012

Srdečne pozývame do nášho Pastoračného centra bl. Jána Pavla II. v Smolníckej Hute na prezentáciu o Smolníckej Hute. Kedy? Nedeľa 22. januára 2012 o 15.30 hod.

Rozlúčime sa

Nedeľa 15. januára 2012

Pridal: RK FÚ Smolnícka Huta | 14.1.2012

Pán si povolal do večnosti našu zosnulú sestru Rozáliu Ermovú. Pohrebná svätá omša začne o 14. 00 hod. v rímskokatolíckom kostole Nanebovzatia Panny Márie v Smolníckej Hute 15. januára 2012 a po nej budú nasledovať pohrebné obrady. Odpočívaj v pokoji! Veriaci zo Smolníckej Huty.

Pozývame na stretnutie so štátnym tajomníkom MV

Dr. h. c. JUDr. Maroš ŽILINKA, PhD.

Pridal: RK FÚ Smolnícka Huta | 18.1.2012

Srdečne pozývame všetkých ľudí dobrej vôle na priateľský rozhovor do nášho Pastoračného centra bl. Jána Pavla II v Smolníckej Hute so štátnym tajomníkom Ministerstva vnútra JuDr. Marošom Žilinkom. Kedy? v piatok 20. januára 2012 o 14.00 hod. Srdečne ste vítaní.

Stretnutie s PhDr. Martinom Mojžišom

Tešíme sa

Pridal: RK FÚ Smolnícka Huta | 19.1.2012

Dňa 20. januára navštívi našu farnosť vzácny hosť PhDr. Martin Mojžiš, zodpovedný za sprievodcov na Slovensku a ktorý je poverený KBS Slovenska pre túto službu. Tešíme sa. Srdečne pozývame na stretnutie s ním, ktoré sa uskutoční v našom farskom kostole o 16.30 hod.

Nové číslo časopisu

Pridal: Jozef Spišák, farár | 22.2.2012

Vydali sme nové číslo nášho časopisu. Viac

Darujte nám svoje 2% dane

Ďakujeme

Pridal: RK FÚ Smolnícka Huta | 28.2.2012

Robenie chýb je súčasťou nášho každodenného života. Našťastie chyby sú tu aj preto, aby sme sa z nich poučili. Ak sa už previníme, cítime, akoby sme boli tým druhým niečo dlžní.

Čítaj ďalej

Pozývame na Krížovú cestu

Ježiš zomrel za nás!

Pridal: RK FÚ Smolnícka Huta | 17.3.2012

Pozývame všetkých veriacich na krížovú cestu, ktorá sa bude konať procesiou cez obec Smolnícka Huta s prvým zastavením pred pánom Majovským - Grindel. Ukončenie bude v kostole. Srdečne Vás všetkých pozývame. Doneste si so sebou aj procesiové sviece. Čas, Veľký piatok o 14.00 hod. Po krížovej ceste budú nasledovať obrady v kostole.

Sviatosť zmierenia

Veľkonočná spoveď

Pridal: RK FÚ Smolnícka Huta | 22.3.2012

Sobota 31.3. 2012

Smolník od: 8.00 - 10.00 hod.

Úhorná od: 9.30 - 10.15 hod.

Smolnícka Huta: 11.00 - 11.45 hod.

Nálepkovo: 14.00 - 16.00 hod.

 

Nedeľa: 1.4. 2012

Mníšek nad Hnilcom od: 14.00 - 15.00 hod.

Gelnica od: 15.30 - podľa potreby

Rozpis Veľkonočného Trojdnia

Veľká noc

Pridal: RK FÚ Smolnícka Huta | 2.4.2012

Štvrtok

   5.4.  

Zelený štvrtok

 

Svätenie olejov, 10.00 - Rožňava

15.00 – Úhorná

17. 00 – Smolník

17.00 – Smol. Huta

Vdp.Dekan Galo

Dp. kaplán Majerčák

+Filoména, gregoriánska sv. omša vdp. Jozef Spišák

Piatok

   6. 4.

 

 

Veľký piatok

 

 

17.00 - Úhorná

 

15.00- Smol. Huta   

 

15.00- Smolník

 

 

 Vdp. dekan Galo

 - 14.00- krížová cesta vonku

 
 

Dp. kaplán Majerčák

Sobota

   7. 4.

Bielá sobota

 

Rozpis k Božiemu hrobu

 

18.30 – Sm. Huta

18.30 – Smolník

18.00 – Úhorná

Požehnávanie jedla o 16.00hod. Smol. Hute

+Filoména, gregoriánska sv. omša

Dp. kaplán Majerčák

Vdp. dekan Galo

 

Nedeľa

   8.4

 

Veľkonočná nedeľa

 

- ohlášky III.

 

9.00 – Sm. Huta

+Filoména, gregoriánska sv. omša

- Uhorná:    9.00 – sv. omša,

- Smolník: 10.30 – sv. omša

                   

Rozpis k Božiemu hrobu 7. apríl 2012

Pozývame...

Pridal: RK FÚ Smolnícka Huta | 2.4.2012

Rozpis k Božiemu hrobu k adorácii – sobota: 7. apríla 2012

Čas

Číslo domu:

9.00 – 9.30 hod.

131,134, 136, 137, 158, 187, 211

9.30 –10.00 hod.

125, 126, 129, 130, 157, 186, 210

10.00-10.30 hod.

116, 118, 119, 122, 156, 185, 209

10.30-11.00hod.

103, 111, 113,115,154, 183, 208

11.00-11.30hod.

93, 98, 99, 100, 150, 182, 205

11.30-12.00 hod.

84, 85, 86, 87, 149, 180, 204

12.00-12.30hod.

79, 81, 82, 148, 179, 203

12.30-13.00hod.

70, 74, 76, 77, 147, 176, 201, 240

13.00-13.30hod.

57, 60, 63, 69, 146, 174, 200, 233

13.30-14.00hod.

52, 53, 54, 56, 145, 173, 198, 226

14.00-14.30hod

44, 46, 50, 51, 144, 170, 194, 222

14.30-15.00hod.

33, 35, 40, 41, 143, 168, 193, 219

15.00-15.30hod.

27, 28, 29, 31, 142, 167, 192, 216

16.00

Požehnávanie jedál – 16.00 hod.

16.30-17.00hod.

23, 24, 25, 26, 141, 166, 191, 215

17.00-17.30hod.

19, 21, 22, 23, 140, 163, 190, 214

17.30-18.00hod.

3, 66, 14, 8, 14, 138, 162, 189, 213

Požehnané Veľkonočné sviatky

Želáme...

Pridal: RK FÚ Smolnícka Huta | 8.4.2012

„Hľa, ja som s vami po všetky dni, až do skončenia sveta.“ Mt 28,20 Hlboké prežívanie Veľkonočného tajomstva - smrti a zmŕtvychvstania nášho Pána Ježiša Krista a pravú veľkonočnú radosť zo srdca prajú veriaci zo Smolníckej Huty...

Diecézne kolo Biblickej olympiády v Rožňave

Blahoželáme

Pridal: RK FÚ Smolnícka Huta | 18.4.2012

Dňa 18.4.2012 sa konalo v Rožňave diecézne kolo Biblickej olympiády,pod vedením vdp. Jozefa Bednárika a predsedu olympiády vdp. dekana Dušana Lukáča. Na Biblickej olympiáde sa zúčastnilo aj naše družstvo v zložení: Jakub Kovalič (Smolnícka Huta) a za Smolník -Janka Kapraľová a Katarína Franková pod vedením katechétky Mgr. Kataríny Onďakovej a nášho duchovného otca Jozefa Spišáka. Všetkých súťažiacich privítal náš otec biskup Mons.Vladimír Filo a zároveň im udelil požehnanie, aby im Duch Svätý pomáhal pri celom priebehu súťaže. Obsah súťaže kladie dôraz na vedomosti, zručnosti, skúsenosti a návyky vychádzajúce zo štúdia Svätého písma. Tento rok súťažiaci študovali Knihu Genezis (12-50)a Evanjelium podľa Marka. Naše družstvo sa umiestnilo na fantastickom 2.mieste. Ďakujeme všetkým, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom pričinili o zdarný priebeh súťaže. Víťazom blahoželáme a prajeme do ďalších dni života veľa Božieho požehnania.(S.K)

Diecézne kolo Biblickej olympiády v Rožňave

Blahoželáme

Pridal: RK FÚ Smolnícka Huta | 18.4.2012

Dňa 18.4.2012 sa konalo v Rožňave diecézne kolo Biblickej olympiády,pod vedením vdp. Jozefa Bednárika a predsedu olympiády vdp. dekana Dušana Lukáča. Na Biblickej olympiáde sa zúčastnilo aj naše družstvo v zložení: Jakub Kovalič (Smolnícka Huta) a za Smolník -Janka Kapraľová a Katarína Franková pod vedením katechétky Mgr. Kataríny Onďíkovej a nášho duchovného otca Jozefa Spišáka. Všetkých súťažiacich privítal náš otec biskup Mons.Vladimír Filo a zároveň im udelil požehnanie, aby im Duch Svätý pomáhal pri celom priebehu súťaže. Obsah súťaže kladie dôraz na vedomosti, zručnosti, skúsenosti a návyky vychádzajúce zo štúdia Svätého písma. Tento rok súťažiaci študovali Knihu Genezis (12-50)a Evanjelium podľa Marka. Naše družstvo sa umiestnilo na fantastickom 2.mieste. Ďakujeme všetkým, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom pričinili o zdarný priebeh súťaže. Víťazom blahoželáme a prajeme do ďalších dni života veľa Božieho požehnania.Pozri si fotogalériu.(S.K)

V Rožňave zorganizovali diecézne kolo Biblickej olympiády

Pridal: RK FÚ Smolnícka Huta | 19.4.2012

Rožňava, 19. apríla (TK KBS) – Diecézne kolo Biblickej olympiády zorganizovali v stredu 18. apríla v Rožňave. Súťažiacich privítal rožňavský biskup Mons. Vladimír Filo, ktorý im udelil aj požehnanie. Víťazom spomedzi základných škôl (ZŠ) stali žiaci z Kokavy nad Rimavicou. Druhé obsadili žiaci zo Smolníckej Huty a Smolníka a tretie z Rožňavy. Do Lučenca putuje víťazstvo v kategórii stredných škôl. Na druhom mieste skončili z Brezna a na treťom z Rožňavy.
Celoslovenské kolo Biblickej olympiády sa uskutoční v dňoch 22. - 24. mája v Modre pod organizačnou taktovkou KPKC a DKÚ Bratislavskej arcidiecézy.

Fatimská sobota v Úhornej

Pozývame...

Pridal: RK FÚ Smolnícka Huta | 24.4.2012

Rímskokatolícka cirkev Smolník, pozýva dňa 5.mája 2012 ,na 1.fatimskú sobotu kňazov a veriacich na pútnické miesto do Úhornej, ktorá je zasvätená Panne Márii Snežnej.

PROGRAM:

09:00 Večeradlo –   ICLic. Ľudovít Jurek ( Krásnohorské Podhradie)

10:30 Svätá omša –  Mgr. Dušan Lukáč (Gelnica). (S.K).

Odpustová slávnosť v Smolníku

Pozývame...

Pridal: RK FÚ Smolnícka Huta | 26.4.2012

Na sviatok sv. Jozefa, robotníka, ktorý si pripomenieme 1. mája o 10.30 hod, sa v Smolníku uskutoční odpustová slávnosť. Hlavným
celebrantom svätej omše bude opát z Jasova Karol Tomáš Bartál. (S.K)

Púť do Ríma

Ideme

Pridal: RK FÚ Smolnícka Huta | 28.4.2012

RKFÚ Smolnícka Huta zorganizoval púť za Sv. Otcom do Ríma v dňoch od   3 - 9 mája 2012. (Zo Sm. Huty sa odchádza 4. mája po polnoci 00.30 hod. teda zo štvrtka na piatok). Navštívime Benátky, Rím a Assisi. Myslíte na nás v modlitbách.

Rozlúčime sa

12. októbra 2013

Pridal: RK FÚ Smolnícka Huta | 30.4.2012

12. októbraa 2013 sa rozlúčime so zosnulou Agnesou Rusnákovou, ktorá nás opustila vo veku 91 rokov. Rozlúčka s naším drahou zosnulou sa začne zádušnou sv. omšou o 10.30 hod. v Rímskokatolíckom kostole Nanebovzatia Panny Márie v Smolníckej Hute. Potom na cintoríne budú pokračovať pohrebné obrady. Odpočívaj v pokoji!

Odpustová slávnosť v Smolníku

Ďakujeme

Pridal: RK FÚ Smolnícka Huta | 3.5.2012

Dňa 1. mája o 10.30 hod., sa v Smolníku na sviatok sv.Jozefa, robotníka uskutočnila odpustová slávnosť. Hlavným celebrantom svätej omše bol opát z Jasova, Karol Tomáš Bartál .V úvode slávnosti všetkých prítomných privítal správca farnosti CSILic.Jozef Spišák, ktorý predniesol  krátky príhovor. V ňom vyzdvihol, že tento deň je odpustovou slávnosťou, ktorá sa koná ako liturgická spomienka na sv. Jozefa, robotníka - muža veľkej viery so zmyslom pre rodinu. Ako čítame v Evanjeliu podľa Matúša „Jozef bol človek spravodlivý“ . V istom zmysle možno povedať, že prostredníctvom práce sa človek stáva viac človekom. Práve preto je pracovitosť jedna z čností. Ale pretože pracovitosť umožňuje človeku skutočne dozrievať a stať sa plne človekom, je potrebné, aby sa vždy spájala so sociálnym poriadkom práce. Iba za týchto podmienok sa zabezpečí  dôstojnosť osoby, a ľudská i sociálna hodnota pracovnej činnosti. Sv.Jozef sa stal mužom viery, obetavým manželom a pred zákonom otcom, ktorý si veľmi dobre uvedomoval svoju úlohu ochrancu, strážcu, živiteľa svojej rodiny.

Bol mužom, ktorý obetavo hľadal strateného Ježiša, ktorý jeho nájdenie prežíval v tichu, bez zbytočných slov, čo ho charakterizuje ako muža hrdého a principiálneho. Preto prežime túto svätú omšu pod starostlivou ochranou svätého Jozefa robotníka, zverme mu všetkých tých, ktorí v každom kúte sveta patria do veľkej rodiny robotníkov. Pán Boh zaplať všetkým, ktorí sa akokoľvek podieľali na tejto odpustovej slávnosti.(S.K)

Požehnanie kostola v Úhornej

Bohu vďaka

Pridal: RK FÚ Smolnícka Huta | 13.5.2012

Vážený duchovný otec Martin, vážení hostia, drahí veriaci. Srdečne vás vítame na dnešnom požehnávaní kostola Sedembolestnej Panny Márie, ktorému sa po vyše pätnástich rokoch dostalo zaslúženej renovácie interiéru. Mnohí z vás ho za celé tie roky pravidelne navštevovali a boli sami svedkami, ako doň pomaly, ale o to neúprosnejšie hrýzol zub času. Čas dokáže v človeku zahojiť i tie najhlbšie rany, no na budovách dokáže rovnako hlboké vytvárať. Ani tento Bohostánok sa týmto ranám nevyhol. Niektorí ľudia sa však rozhodli zubu času povedať nie, a vďaka Božej pomoci a ich snahe dnes môžeme obdivovať tento krásny výsledok, ktorý zreteľne hovorí, že tá snaha nebola zbytočná.Touto cestou sa chceme poďakovať všetkým, ktorí sa na tomto diele akýmkoľvek spôsobom podieľali. Ďakujeme miestnemu ružencovému spoločenstvu, na čele s pani Gajdošovou, v ktorého réžii prebiehala celá rekonštrukcia. Ďakujeme pánovi kostolníkovi Oravcovi za pomoc a čas strávený v kostole počas opráv a rovnako ďakujeme i všetkým ostatným, ktorí k výsledku priložili svoj malý, no rovnako dôležitý podiel.Osobitné ďakujeme patrí biskupskému tajomníkovi Martinovi Keruľovi, ktorý prijal naše pozvanie a jeho slová nás na dnešnej omši budú posilňovať vo viere a dodajú nám, v dnešnej dobe tak potrebnú, duševnú silu. Nech skrze nich naplní Duch Svätý tieto obnovené priestory a tie nech ešte dlho po tejto obnove prispievajú k vnútornej pohode veriacich, ktorí sem budú prichádzať. (V.I.)

V Úhornej požehnali renovovaný interiér kostola

Vbohu vďaka....

Pridal: RK FÚ Smolnícka Huta | 13.5.2012

V obci Úhorná neďaleko Rožňavy renovovaný interiér Kostola Sedembolestnej Panny Márie. Slávnosť sa uskutočnila.13mája 2012. Vnútorné priestory požehnal pri slávnostnej svätej omši kancelár biskupského úradu v Rožňave Martin Keruľ, ktorý sa veriacim prihovoril i v homílii. O rekonštrukciu sa zaslúžili tamojší veriaci pod vedením ružencového spoločenstva. Pomocnú ruku priložili aj ďalší. "Mnohí z vás ho za celé tie roky pravidelne navštevovali a boli sami svedkami, ako doň pomaly, ale o to neúprosnejšie hrýzol zub času celých 15 rokov. Niektorí ľudia sa však rozhodli zubu času povedať nie, a vďaka Božej pomoci a ich snahe dnes môžeme obdivovať tento krásny výsledok, ktorý zreteľne hovorí, že tá snaha nebola zbytočná,"prihovoril sa veriacim správca farnosti v Smolníckej Hute Jozef Spišák
TK KBS informovali Vladimír Imrich.

Pápežské požehnanie

Viva Papa!

Pridal: RK FÚ Smolnícka Huta | 17.5.2012

V nedeľu 6. mája 2012 sa na Námestí sv. Petra vo Vatikáne zišlo asi 70 tisíc veriacich, aby si vypočuli slová pápeža Benedikta XVI. pred poludňajšou modlitbou Raduj sa Nebies Kráľovná a prijali jeho požehnanie. Svätý Otec vo svojom príhovore vychádzal z evanjeliových textov 6. veľkonočnej nedele. Po modlitbe udelil pápež Benedikt XVI. svoje apoštolské požehnanie aj Slovensku,  a medzi spomenutými farnosťami boli aj naše farnosti a to, Jaklovce, Prakovce a Smolnícka Huta. Naši pútnici pri vyslovení názvov našich farností boli radostní a kričali Viva Papa! (JS)

Prvé sv. prijímanie

Ďakujeme

Pridal: RK FÚ Smolnícka Huta | 21.5.2012

Včera 20 mája 2012 sa konalo v našej farnosti Smolnícka Huta prvé sv. prijímanie. Janík, Janko, Dianka, Matúško a Patrik, po prvýkrát prijali do svojich srdiečok po prvýkrát Pana Ježiša. Všetkým blahoželáme a ďakujeme všetkým, kt. prispeli k tejto milej slávnosti.

Kaplnka Snežnej Panny Márie ukončená

Vďaka Bohu a Panne Márii Snežnej

Pridal: RK FÚ Smolnícka Huta | 31.5.2012

RKFÚ Smolník v týchto dňoch s pomocou Božou a všetkých ľudí dobrej vôle zrekonštruoval strešnú krytinu na Kaplnke Snežnej Panny Márie, ktorá sa nachádza na pútnickom mieste Úhorná v  diecéze Rožňava. Tento pútnický kostol, ktorý je zasvätený Snežnej Panne Márii sú dominantou diecézy. Naši predkovia ju postavili v neľahkých časoch, vytvorili dôstojný Boží stánok a je našou povinnosťou zachovať toto kultúrne dedičstvo pre budúcu generáciu našich potomkov, veď aj rok 2013 bude rokom dvestého výročia pravidelných púti. V posledných rokoch sa ukázala nutná potreba výmeny strešnej krytiny, nakoľko predošlá strecha neplnila dobre svoju funkciu a na mnohých miestach zatekala. Po vypracovaní projektu, ktorý bol z väčšej časti financovaný  Biskupským úradom Rožňava a z milodarov našich veriacich a tiež darcoch sa nám podarilo toto dielo s Božou pomocou dotiahnúť do úspešného konca. Za všetky Vaše milodary, každý finančný dar Vám vyslovujeme úprimné Pán Boh zaplať!Vo fotogalérii si môžete pozrieť niekoľko fotiek z prác z rekonštrukcie strechy v Úhornej na kaplnke Snežnej Panny Márie. S.K.

Pútničkovia z Košíc

Ďakujeme

Pridal: RK FÚ Smolnícka Huta | 6.6.2012

Dňa 1.6.2012 do našej farnosti zavítali detskí pútnici zo Základnej školy sv. Košických mučeníkov spolu so svojimi rodičmi a duchovným otcom Mons.prof.Antonom Konečným, ktorý celebroval svätú omšu. Deti si prišli uctiť relikviu Pátra Pia, ktorý im každý deň dáva povzbudenie a hlbokú inšpiráciu modliť sa a chváliť nebeského Otca, a preto si ho deti zvolili za patróna svojej triedy. My veríme, že pútnici načerpali dostatok síl v našom farskom kostole, a budú čo najdlhšie povzbudení slovami nášho duchovného otca Jozefa, aby vytrvali vo viere a modlitbe, pretože je tou najsilnejšou zbraňou a kľúčom, ktorý otvára Božské srdce. Nakoniec deťom odovzdal posolstvo Pátra Pia, ktorý hovorieval: „Keď nás pochytí malomyseľnosť, pochybnosť, strach, bolesť, vtedy viac ako inokedy sa máme utiekať k Bohu, a v  modlitbe nájsť oporu a povzbudenie.“ Ďakujeme za Vašu návštevu a tešíme sa na ďalšie spoločné stretnutie.(S.K)

Vystúpenie najúspešnejších laureátov absolventov konzervatória

Srdečne pozývame...

Pridal: RK FÚ Smolnícka Huta | 11.6.2012

RKFÚ Smolnícka Huta a RKFÚ Smolník v spolupráci so starostami spomínaných obcí srdečne pozývajú dňa 24.6.2012 na vystúpenie  laureátov úspešných absolventov konzervatória v Košiciach, ktoré sa uskutoční v Smolníckej Hute po svätej omši o 10.00 hod. a v Smolníku o 13:30 hod. Umelci vystúpia so svojím programom, ktorý bude bohatý na umelecké vystúpenie  rôznych hudobných nástrojov, ako aj spevov. Všetci ste srdečne pozvaní. (S.K)

Pozvánka na kňazskú vysviacku

Rožňava

Pridal: RK FÚ Smolnícka Huta | 13.6.2012

Biskupský úrad v Rožňave pozýva na kňazskú vysviacku, ktorá sa uskutoční dňa 16. júna 2012 o 10.00 hod., ktorá sa bude konať v katedrále Nanebovzatia Panny Márie. Hlavným svätiteľom je J.Ex. Mons. Vladimír Filo, rožňavský diecézny biskup. Vysvätí jedného diakona na kňaza Mgr. Petra Vlasatého.

Nové číslo časopisu Hlas Huty

Pridal: Jozef Spišák, farár | 16.6.2012

Počas týchto dní vychádza nové číslo nášho farského časopisu.

Časopis si môžete prezrieť aj v elektronickej podobe na tejto stránke.

Hlas Huty 

Farský výlet

tešíme sa...

Pridal: RK FÚ Smolnícka Huta | 11.7.2012

RKFÚ - Smolnícka Huta organizuje v dňoch od 15. júla – 19. júla detský a mládežnícky výlet na Sigord s celodenným programom. Čaká Vás program naplnený zábavou a rôznymi voľnočasovými aktivitami nielen pre deti. Taktiež je pripravený čas modlitby, duchovného slova, sv.omší. Ubytovanie bude v chatkách.Cena tohto výletu je 18eur na jednu osobu,je v nej zahrnutá doprava, strava, prehliadka Prešova, kúpanie v soľnom jazere, člnkovanie a sauny. Pre záujemcov jedna rada na záver: až vstúpite touto bránou prírody,spoznávajte, relaxujte, učte sa ...
Nech je pre Vás les oázou nových myšlienok a pocitov a nech Vás po krásach prírody stále sprevádzajú tieto slová: ... "chytil som motýľa - uhynul mi, 
odtrhol som kvietok - zvädol mi. Vtedy som pochopil, že prírody sa nemám dotýkať rukami, ale iba srdcom."

 Tešíme sa na spoločne prežitý program spolu s Vami.

Pozvánka na odpustovú slávnosť vo farnosti Smolnícka Huta

Srdečne pozývame...

Pridal: RK FÚ Smolnícka Huta | 13.7.2012

Presne o mesiac - 12. augusta 2012 - sa vo farnosti Smolnícka Huta uskutoční odpustová slávnosť v kostole zasvätenom Nanebovzatiu Panny Márie. Slávnostnú svätú omšu, ktorá sa začne o 10:30 h, bude celebrovať košický emeritný arcibiskup Mons. Alojz Tkáč.
Kostol bol v roku 2008 vyhlásený emeritným rožňavským biskupom Mons. Eduardom Kojnokom za pútnické miesto v Rožňavskej diecéze, pretože v hlavnom oltári je na viditeľnom mieste uložená vzácna relikvia Pátra Pia. Veriaci si ju budú môcť uctiť aj pri príležitosti augustovej slávnosti.(S.K)

Koncert Anky Servickej

22. júla 2012 o 10.00 hod.

Pridal: RK FÚ Smolnícka Huta | 14.7.2012

Rímskokatolícky farský úrad v Smolníckej Hute, s excurrendom Smolník, dňa 22.júla.2012,o 10:00 hod. organizuje slávnostný koncert Anny Servickej v kostole Sedembolestnej Panny Márie v Úhornej, pri príležitosti Roku Sv. Cyrila a Metoda.Táto známa speváčka bude celú omšu doprevádzať svojím krásnym spevom.Všetci ste srdečne pozvaní. JS

Pozvánka na púť k Panne Márii Snežnej v Úhornej

Srdečne pozývame...

Pridal: RK FÚ Smolnícka Huta | 19.7.2012

Rožňava 19. júla (TK KBS) - Diecézna púť k Panne Márii Snežnej v roku sv. Cyrila a Metoda v Úhornej sa uskutoční od 4. do 5. augusta 2012. Púť sa koná, ako každoročne, pri Kaplnke Panny Márie Snežnej nad obcou Úhorná. Počas celej púte bude možnosť pristúpiť k sviatosti zmierenia.

Sobota 4. augusta
16:30 Príchod pútnikov a vysluhovanie sviatosti zmierenia
17:00 Úvodná Sv. omša (Mons. Anton Konečný)
18:15 Večeradlo (vdp. Ľudovít Jurek)
19:30 Svätá omša v maďarskom jazyku (ICLic. Richard Vojta)
21:00 Adorácia pred Najsvätejšou Sviatosťou oltárnou (vdp. dekan Dusan Lukáč)
22:30 Krížová cesta (vdp. Jozef Halčin)
24:00 Polnočná svätá omša (novokňaz Peter Vlasatý, s novokňazským požehnaním)

Nedeľa 5.augusta 2012
7:00 Svätá omša (vdp. Stanislav Cifra)
8:00 Svätá omša v nemčine (vdp. dekan Václav Galo)
9:00 Ruženec (vdp. Marián Lukáč)
10:00 Slávnostná sv. omša (Mons. Vladimír Filo, rožňavský biskup)
Po svätej omši nasleduje adorácia a požehnanie.

Foto z výletu

2012

Pridal: RK FÚ Smolnícka Huta | 19.7.2012

Môžete si pozrieť zopár fotiek vo fotogalérii z farského výletu Sigord 2012.

Už po 199-krát bola diecézna púť k Panne Márii Snežnej v Úhornej

Ďakujeme

Pridal: RK FÚ Smolnícka Huta | 7.8.2012

Rožňava 6. augusta (TK KBS) - Už po 199-krát sa konala počas uplynulého víkendu diecézna púť k Panne Márii Snežnej v roku sv. Cyrila a Metoda v Úhornej. Púť sa koná každoročne pri Kaplnke Panny Márie Snežnej nad obcou Úhorná. V sobotu 4. augusta privítal veriacich správca farnosti Jozef Spišák, ktorý vo svojom príhovore priblížil pútnikom zmysel putovania.

"Každý rok prichádzajú na toto sväté miesto veriaci z rôznych kútov Slovenska, aby si vyprosili u Boha láskyplnú ochranu, prosili o pomoc, zdravie a Božie požehnanie pre svoje rodiny, ale hlavne vo svojich modlitbách a chválach prednášajú príhovor našej Nebeskej Matke. Všetci sme na tejto zemi pútnikmi. Mnohí z Vás prešli veľa kilometrov, len aby sme spolu vytvorili jedno spoločenstvo a spolu oslavovali Pannu Máriu," povedal Spišák a poprial veriacim , aby na tomto mieste načerpali množstvo síl a našli to, čo hľadajú ako pútnici, pretože mariánske svätyne sú miesta, kde sa Kristovo svedectvo stáva mimoriadne účinným.

Po úvodnom príhovore sa začal už program púte. Podvečer sa konala úvodná svätá omša, ktorej celebrantom bol Mons. Anton Konečný. Po nej nasledovalo večeradlo, ktoré viedol vdp. Ľudovít Jurek. Ďalším bodom v programe bola svätá omša v maďarskom jazyku pod vedením Richarda Vojta. Po nej sa prítomní zapojili do adorácie a krížovej cesty, ktorej hlavný úmysel bol za osobné uzdravenia pútnikov. Túto krížovú cestu viedol vdp. Jozef Halčin z Margecian, ktorého doprevádzal spevácky zbor Kwapka. O polnoci sa začala svätá omša, ktorej celebrant vdp. Peter Vlasatý udelil veriacim svoje novokňazské požehnanie. Počas cele púte bolo možné pristupovať k sviatosti zmierenia. V nedeľu od skorého rána prichádzalo čoraz viac pútnikov z ďalekého okolia. Po svätej omši v slovenskom a v maďarskom jazyku sa začala modlitba posvätného ruženca, ktorú viedol vdp. Marián Lukáč. Celá púť vyvrcholila slávnostnou svätou omšou, ktorej hlavným celebrantom bol rožňavský biskup Mons.Vladimír Filo.

Biskup Filo sa vo svojej homílii sa zameral na historický význam a s tým spojenými aj udalosťami, ktoré sa udiali v Bazilike Santa Maria Maggiore v Ríme a potom povzbudil veriacich, že aj toto toto pútnické miesto nesie tento názov pretože, je takou významnou bazilikou ako je spomínaná bazilika v Ríme. V homílii otec biskup Filo vyzdvihol aj to, že v rožňavskej diecéze sú až do konca septembra relikvie sv. Cyrila, ktoré budú putovať po celej diecéze, aby si tak veriaci mohli uctiť tieto relikvie a zamyslieť sa tak nad tým, čo nám sv. Cyril a Metod zanechali, že je to viera, a potom, aby sme nezabudli nato, že v bazilike Santa Mária Maggiore boli odovzdané aj liturgické knihy, aby ich pápež schválil. Po povzbudivých slovách otca biskupa, vyzval veriacich, aby ostali verní Svätému otcovi.

Po požehnaní a slávnostnom ukončení púte boli veriaci povzbudení, aby to čo mohli načerpať pri tejto skromnej kaplnke a to predovšetkým to duchovno, aby zaniesli domov do svojich rodín, a aby naďalej šírili svoju vieru. Na celej diecéznej púti sa zišiel veľký počet veriacich.(S:K)

Sväté ostatky sv. Cyrila, ktoré putujú po Slovensku

Srdečne pozývame...

Pridal: RK FÚ Smolnícka Huta | 10.8.2012

- Sväté ostatky sv. Cyrila, ktoré putujú po Slovensku, boli dovezené do Rožňavskej diecézy z Prešovskej archieparchie dňa 1. augusta 2012 a v Rožňavskej diecéze ostanú  do 30. septembra 2012. Ostatky prevzal J.E. Mons. Vladimír Filo, rožňavský biskup, počas kňazského dňa, 1. augusta 2012 o 10:00 hod. v Katedrále Nanebovzatia Panny Márie v Rožňave. V našom dekanáte budú od 12-19.augusta 2012. Presný dátum kedy budú v našej farnosti bude včas ohlásený.

 

Odpustová slávnosť Nanebovzatia Panny Márie

Ďakujeme

Pridal: RK FÚ Smolnícka Huta | 20.8.2012

V každej farnosti je odpustová slávnosť veľkým dňom. Dňom doslova špeciálnym, kedy oslavujeme patróna, či patrónku kostola. Odpust je aj slávnosťou, kde si veriaci uvedomujú, že Boh je k nám stále milosrdný a odpúšťa nám naše hriechy a kedy aj my máme byť k sebe lepší a zmieriť sa s Pánom i medzi sebou navzájom.

Veriaci z obce Smolnícka Huta tento výnimočný odpustový deň prežili 12. augusta 2012, kedy sa zišli v tamojšom kostole, ktorý je zasvätený Nanebovzatiu Panny Márie.

Slávnostná sv. omša sa začala o 10,30 hodine a správca farnosti CSILic. Jozef Spišák na nej privítal stovky veriacich nielen zo Smolníckej Huty, ale aj z okolitých farností. Hlavným celebrantom bol Mons. Alojz Tkáč, košický emeritný arcibiskup. Pozvanie prijal aj mládežnícky spevácky zbor Kwapka z Margecian, ktorý odpustovú slávnosť spríjemnil a oživil nádhernými piesňami.

Panna Mária a jej životná voľba ovplyvnila celé dejiny sveta i náš život. Je našim vzorom. A toto bol hlavná téma homílie. „Vďaka jej otvorenému srdcu sa Boh stal človekom. Ten istý Pán si ju na túto úlohu vyvolil a pripravil. Keďže bola vďaka tomuto vyvoleniu uchránená od dedičného hriechu, a tak veľkodušne dala aj v našom mene Bohu svoje áno, bola oslobodená od smrti tak, ako ju poznáme my, a bola vzatá s dušou i telom do neba,“ zdôraznil celebrant.

Jeho Excelencia nám pripomenula , že veľkosť Božej Matky nebola len v jej vyvolení, ale aj v jej slobodnom rozhodnutí žiť pre Boha, poslúchať ho a napĺňať Boží plán. Keby nebolo jej stretnutia s anjelom a jej slobodného rozhodnutia, dnes by sme neslávili v tomto kostole jej Nanebovzatie: „Keď totiž slávime jej sviatok, pevne veríme, že slávu, ktorú zakúsila Božia Matka, Boh pripravil všetkým svojim verným. Ak si zachováme vieru a budeme podľa nej aj žiť, máme oprávnenú nádej dúfať, že sa vo večnosti stretneme nielen s Pánom a našimi príbuznými, ale aj s Božou Matkou, Máriou, ku ktorej sa tak často utiekame a ktorá za nás  často oroduje.“ 

Taktiež podotkol, že Panna Mária je pre nás jedinečným príkladom človeka, ktorý sa úplne podriadil Bohu. Mária počúvala Božie slovo a zachovávala ho, žila podľa neho. Na záver svojho príhovoru veriacich povzbudil, aby mali radi mariánske sviatky, radi sa modlievali k Panne Márii, pretože z ľudí nám nikto nerozumie tak, ako ona. Nech v nás tento sviatok prebudí veľkú nádej, že Mária za nás oroduje a my raz budeme mať účasť na Božej sláve tak, ako ona. Ale rovnako nech je dnešná slávnosť pre nás povzbudením, aby sme spolupracovali na vlastnej spáse s Bohom, podobne ako to robila ona. Toto je najistejšia cesta k pokojnému, zmysluplnému životu.

Úprimná vďaka patrí všetkým, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom podieľali na príprave odpustovej slávnosti, či už po tej duchovnej alebo finančnej stránke. Pán Boh zaplať!(S.K)

 

Klub kresťanských dôchodcov z Kežmarku na púti v Smolníckej Hute

Srdečne pozývame...

Pridal: RK FÚ Smolnícka Huta | 22.8.2012

Dňa 22. augusta 2012, navštívili našu farnosť Smolnícku Hutu pútnici a ctitelia pátra Pia v počte 48 ľudí z Klubu kresťanských dôchodcov v Kežmarku so svojou predsedníčkou, ktorí si uctili relikviu pátra Pia. Púť sa začala pobožnosťou k pátrovi Piovi a o 9.00 hod. nasledovala sv. omša, ktorú celebroval správca farnosti Jozef Spišák. Vo svojej homílii odovzdal pútnikom posolstvo pátra Pia, ktorým sa majú riadiť po zvyšok svojho života.

,,Modlitba je nepremožiteľná zbraň proti nebezpečenstvám sveta.

Modlite sa!Modlitba je kľúč od Božej pokladnice a prostriedok na dosiahnutie víťazstva v boji dobra proti zlu“ a pripomenul aj, že dnes je spomienka na Pannu Máriu Kráľovnú, veľkú pomocnicu a orodovnicu nie len Pátra Pia, ale aj všetkých nás!

Po skončení sv. omše, nasledovalo krátke predstavenie o živote Pátra Pia, ako aj o to, ako sa  dostala relikvia Pátra Pia do farnosti a že čoraz viac ľudí sa začína dozvedať o tejto relikvií.   Potom nasledovalo historické oboznámenie o obci Smolnícka Huta ako aj jeho okolia, ktoré predniesla p. Blanka Čechová. Po skončení prednášky si pútnici uctili relikviu Pátra Pia a následne sa presunuli do Pastoračného centra bl. Jána Pavla II,, kde si mohli prezrieť výstavku fotografií o Smolníckej Hute ako aj rôzne dokumenty, ktoré sa nachádzajú v centre spracované p. Blankou Čechovou. Po prehliadke sa pútnici odobrali do miestneho Kultúrneho domu, kde ich čakal výborný guľáš a malé občerstvenie. Po modlitbe a požehnaní dôchodcovia ďalej putovali do Štósu a Jasova, no odchádzali povzbudení a naradostení s prísľubom, že sa ešte k pátrovi Piovi vrátia. Tešíme sa na ďalšie stretnutie! (S.K)

Nové číslo Hlasu Huty

Pridal: RK FÚ Smolnícka Huta | 23.9.2012

Aj tentoraz sme pre vás pripravili nové číslo nášho časopisu.

Viac v rubrike HLAS HUTY

 

Pozvánka na fatimskú sobotu

Srdečne pozývame...

Pridal: RK FÚ Smolnícka Huta | 2.10.2012

Rímskokatolícka cirkev Smolnícka Huta s Rímskokatolíckou cirkvou, farnosťou Smolník - excurrendo, pozýva kňazov a veriacich na Fatimskú sobotu, ktorá sa uskutoční v Úhornej dňa 6.10.2012 na pútnickom mieste v kaplnke Panny Márie Snežnej. Zároveň bude táto prvá sobota v mesiaci zakončením pútí na tomto posvätnom mieste.

Program:
09:30 hod.- Večeradlo spojené so svätým ružencom
10:30 hod.- Svätá omša

Celý program povedie ICLic.Ľudovít Jurek.(S.K)

 

informoval CSILic. Jozef Spišák, farár Smolnícka Huta

Poďakovanie za úrodu v Úhornej

Úroda

Pridal: RK FÚ Smolnícka Huta | 10.11.2012

8. novembra sa konalo poďakovanie za úrodu. Vďaka Bohu za dary a vďaka aj veriacim za prípravu slávnosti. JS

Aquacity - Poprad

Ide sa...

Pridal: RK FÚ Smolnícka Huta | 10.11.2012

V najbližšom čase naša mládež spolu so svojim duchovným otcom sa vyberú na jednodňový výlet do Aquacity-Poprad. Tešíme sa. JS

Odpustová slávnosť v Smolníku

25.11.2012 o 10.30 hod.

Pridal: RK FÚ Smolnícka Huta | 10.11.2012

Odpustová slávnosť v Smolníku


RKFÚ Smolnícka Huta s excurrendom Smolník, spolu s Farským úradom Smolník, farskou radou, starostkou obce Smolník PhDr. Margitou Brutovskou a veriacmi farnosti Smolník vás srdečne vítame na odpustovej slávnosti sv. Kataríny Alexandrijskej. V Prvom rade ďakujem Bohu zato, že sme sa tu mohli zísť a spoločne v tomto najväčšom chráme Rožňavskej diecéze spoločne osláviť na Krista Kráľa aj patrónku farnosti Smolník sv. Katarínu Alexandrijskú, ktorá už stáročia ochraňuje túto farnosť ako aj jej obyvateľov. Samozrejme vítam medzi nami. Pána profesora Jozefa leščinského, ktorý zaiste nás uvedie do tajov starého zákona ako aj do tajov tohto kraja, nakoľko nie jemu cudzí tento kraj. Srdečne vítam všetkých či už domácich alebo hostí a všetkých ktorých som uviedol v úvode. Dnes okrem slánostnej sv. omše budeme spolu ďakovať za dar a pomoc pri oprave prícestnej kaplnky sv. jana Nepomuckého ako ako aj požehnanie farského kostola, sv. kataríny alexandrijskej pretože tak Boh ako aj Matka Božia ale samozrejme aj patrónka  sv. Katarína alexandrijská veľmi pomohla k oprave strechy na tomto kosotle.. srdečne vútam a prajem vám božie požehnanie.teraz poprosím hlavného celebranta, aby požehnal kostol.


Rok viery...

Pozývame

Pridal: RK FÚ Smolnícka Huta | 14.11.2012

V stredu v Past.centre bl. Jána Pavla II. o 15.00 hod.sa v Smolníckej Hute konalo prvé stretnutie s veriacimi v Roku viery. Keďže Sv. Otec Benedikt XVI., vyhlásil tento rok za Rok viery, aj naši veriaci spolu so svojim duchovným otcom vdp. Jozefom Spišákom, začali s úvodnou témou o tom, prečo Benedikt XVI, vyhlásil Rok viery, ako môžeme získať plnomocné odpustky a zároveň sa začalo s preberaním a vysvetľovaním Katechizmu Katolíckej Cirkvi.JS

Odpustová slávnosť sv. Kataríny Alexandrijskej

Ďakujeme

Pridal: RK FÚ Smolnícka Huta | 26.11.2012

V každej farnosti je odpustová slávnosť veľkým dňom. Dňom doslova špeciálnym, kedy oslavujeme patróna, či patrónku kostola. Odpust je aj slávnosťou, kde si veriaci uvedomujú, že Boh je k nám stále milosrdný a odpúšťa nám naše hriechy a kedy aj my máme byť k sebe lepší a zmieriť sa s Pánom i medzi sebou navzájom.

Veriaci z obce Smolník tento výnimočný odpustový deň prežili 25.novembra 2012, kedy sa zišli v tamojšom kostole, ktorý je zasvätený sv. Kataríne Alexandrijskej.

Slávnostná sv. omša sa začala o 10,30 hodine a správca farnosti CSILic. Jozef Spišák na nej privítal veriacich nielen zo Smolníka, ale aj z okolitých farností. Hlavným celebrantom bol prof. Doc. ThDr. Jozef Leščinský, PhD.

Celebrant sa vo svojej homílii venoval životopisu patrónky kostola, svätej Kataríne, ktorá už v 8.stor. ochraňovala celé rody Smolníka a okolia. Ani v dnešnej dobe neprestala pomáhať hlavne po tej duchovnej stránke. Legenda vraví, že ako kresťanská veriaca verejne protestovala u cisára Maxentia proti uctievaniu pohanských modiel. Cisár dal zavolať päťdesiat najváženejších učencov a filozofov, ktorí mali za úlohu vyvrátiť jej vieru. Kataríne, napriek jej mladému veku, sa však podarilo pred filozofmi svoju vieru obhájiť a dokonca ich presvedčila aby sa obrátili na kresťanstvo. Keď učenci priznali pred cisárom svoj neúspech, dal ich okamžite všetkých popraviť. Napriek Kataríninmu víťazstvu bola i ona napokon mučená a popravená. Predchádzala tomu však cisárova ponuka na sobáš. Katarína sa však odvolala na Ježiša Krista, ktorému sa sľúbila, a ponuku odmietla. Nasledovalo väzenie a mučenie. Ešte vo väzení obrátila na kresťanstvo cisárovu manželku a dvesto vojakov. Maxentius sa rozhodol Katarínu zlomiť na kolese s vyčnievajúcimi hrotmi. Pri mučení sa však koleso zlomilo a preto rozhodol meč, ktorým bola sťatá. Koleso ako nástroj jej múk sa stalo Kataríniným hlavným atribútom, s ktorým býva najčastejšie zobrazovaná. Prostredníctvom neho sa svätá Katarína stala patrónkou všetkých povolaní, pri ktorých hrá koleso významnú úlohu (mlynári, kolári, lodníci a pod.). Keďže je dnes aj nedeľa Krista Kráľa, prof.Leščinský nám pripomenul ,že dnes viac ako inokedy budeme pociťovať, že Boží súd sa približuje, ale tým aj Božie kráľovstvo. ,,S touto víziou dnes ďakujme Bohu za všetky duchovné dobrodenia, ktoré sme počas končiaceho sa liturgického roka od neho prijali. Dúfam, že nám bol všetkým na úžitok v našom putovaní k svätosti. Pretože každý rok, ktorý sa pominie, je pomalé, ale isté priblíženie sa k definitívnemu vstupu do Božieho kráľovstva. Vstup, ktorý bude potvrdený našou smrťou, posledným nepriateľom na zničenie zo strany tohto jedinečného a špeciálneho Kráľa, ktorý je veľmi pokorný a štedrý, a ktorý prišiel medzi nás, žil pre nás, zomrel a vstal z mŕtvych, aby sme my mali večný život.“ Úprimná vďaka patrí všetkým, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom podieľali na príprave odpustovej slávnosti, či už po tej duchovnej alebo finančnej stránke. Pán Boh zaplať!(S.K)

Požehnávanie adventných vencov

1.adventná nedeľa

Pridal: RK FÚ Smolnícka Huta | 1.12.2012

Na prvú adventnú nedeľu sa v našich kostoloch budú požehnávať adventné vence. Každý kto má záujem o požehnanie adventného venca, nech si ho donesie do kostola. Zároveň prajeme požehnaný advent.

Zajtra príde Mikuláš...

Do všetkých kostolov...

Pridal: RK FÚ Smolnícka Huta | 8.12.2012

Omeškaný Mikuláš zajtra navštívy naše kostoly, aby mohol rozdať dobrým deťom svoje darčeky. Tešíme sa.

Pozvánka

Živý Betlehem...

Pridal: RK FÚ Smolnícka Huta | 11.12.2012

Srdečne pozývame širokú verejnosť a návštevníkov našej obce na divadelné spracovanie biblického príbehu o narodení Ježiša Krista  „KEĎ TÁ JASNÁ HVIEZDA“,

ktoré sa bude konať 26. decembra 2012 o 15.00 hodine v Rímsko – katolíckom kostole v Smolníku.

Podujatie zabezpečili :

Obec Smolník, Lesy Smolník s.r.o., CSILic. Jozef Spišák, farár.

Ďakujeme Sv. Mikulášovi

Bol medzi nami...

Pridal: RK FÚ Smolnícka Huta | 11.12.2012

Všetky deti a nie len oni, ale aj všetci ľudia, ktorí boli dobrí, Mikuláš im doniesol niečo dobré a sladké... Vo všetkých kostoloch farnosti Smolnícka Huta, Úhorná a Smolník, Sv. Mikuláš ich navštívil a rozdal svoje dary. Ďakujeme aj sponzorovi, ktorý pomohol Mikulášovi s nakupovaním, pretože aj Sv. Mikuláš je v ekonomickej kríze...:)

Rorátne sväté omše

Pozývame...

Pridal: RK FÚ Smolnícka Huta | 11.12.2012

Ako pred rokom v adventnom období sa slúžili tzv. rorátne sv. omše, tak aj v tomto adventom čase podľa programu vždy o 5.15 hod. Smolník, 6.00 hod. Smol. Huta a Úhorná, budeme mávať počas celého adventu v kostoloch rorátne sv. omše, na ktoré vás srdečne pozývame. Sme potešení, že prichádzate v takom počte na tieto ranné sv. omše.

Dobrá novina

Aj v tomto roku 2012

Pridal: RK FÚ Smolnícka Huta | 11.12.2012

Počas Vianočných sviatkov - 25. a 26. decembra navštívia deti našich veriacich a podelia sa s nimi o „Dobrú novinu“ – ohlásia Narodenie Spasiteľa Ježiša Krista.

Betlehemské svetlo

Z jaskyne Narodenia Pána z Betlehema

Pridal: RK FÚ Smolnícka Huta | 11.12.2012

23. decembra 2012 bude do našej farnosti dovezené Betlehemské svetlo priamo z Betlehema z jaskyne, kde sa narodil sám Pán Ježiš. Preberieme ho od skautov z Krompách. Následne bude zavezené do našich kostolov: Smolnícka Huta, Smolník, Úhorná, odkiaľ si ich naši veriaci budú môcť zobrať a odniesť do svojich domovov. (Doneste si kahance...:).

 

Vystúpenia našich detí

Pozývame...

Pridal: RK FÚ Smolnícka Huta | 11.12.2012

Aj v tomto roku budú deti našej farnosti vystupovať so svojim programom na, ktoré Vás srdečne pozývame. O každom programe budeme včas informovať.

Koleda

Požehnávanie domov

Pridal: RK FÚ Smolnícka Huta | 11.12.2012

"Boh do domu, hosť do domu". Takto sa zvykne vravieť. V našej farnosti budeme požehnávať príbytky a to v Smolníckej Hute, v Smolníku a Úhornej. Bude požehnávať aj pán kaplán, ktorý pomôže našej farnosti. Vopred ďakujeme a tešíme sa na stretnutie s Vami. Milodary pôjdu na výdavky kostolov.

KEĎ TÁ JASNÁ HVIEZDA

Pozvánka

Pridal: Jozef Spišák, farár | 17.12.2012

Srdečne pozývame širokú verejnosť a návštevníkov našej obce na divadelné spracovanie biblického príbehu o narodení Ježiša Krista  „KEĎ TÁ JASNÁ HVIEZDA“, ktoré sa bude 26. decembra 2012 o 15.00 hodine v Rímsko–katolíckom kostole v Smolníku.

Pozrite si plagát k podujatiu.

Podujatie zabezpečili:
Obec Smolník, Lesy Smolník s.r.o., CSILic. Jozef Spišák

Hlas Huty 30/2013

Pridal: Jozef Spišák, farár | 23.1.2013

Počas januára 2013 vyšlo ďalšie číslo nášho farského časopisu.

Časopis si môžete prezrieť aj v elektronickej podobe na tejto stránke.

Hlas Huty 

Púť do Ríma

26 máj - 31 máj 2013

Pridal: RK FÚ Smolnícka Huta | 25.1.2013

Srdečne pozývame na farskú púť do Ríma od 26 mája do 31 mája 2013. Cena 220,- eur. Hlásiť sa môžete u p. Pohlyovej. (Pádova sv. Anton, Rím, Asissi).

Stretnutie farských rád

Nedeľa 3.2. 2013

Pridal: RK FÚ Smolnícka Huta | 25.1.2013

Dnes v nedeľu 3.2. 2013 bude stretnutie Farskej a ekonomickej rady v PC JP.II.o 14.00 hod. z oboch farností. Pozvaní sú aj kostolníci a šéfky z ružencových spoločenstiev. Srdečne pozývame.

Stretnutie farských rád

Ďakujeme

Pridal: RK FÚ Smolnícka Huta | 27.1.2013

27.1.2013 sa konalo stretnutie farských, ekonomických rád a ružencových spoločenstiev z farností: Smolnícka Huta, Smolník a Úhorná v Pastoračnom centre bl. Jána Pavla II. o 14.00 hod. Hlavným bodom dnešného stretnutia nebolo pracovné rokovanie, ale práve naopak, spoločné priateľské poďakovanie Pánu Bohu za uplynulý rok 2012. Skvelú náladu, ktorá vládla v tomto kolektíve 24 členov dotvárala aj vôňa kapustnice, ktorá bola výborná.Úlohou farskej rady je napomáhať správcovi farnosti (farárovi) svojím hlasom a činnosťou v  správe a živote farnosti. Je dôležité, aby každý veriaci vo farnosti mal možnosť spolupracovať na rozvíjaní svojho duchovného života - teda aby mohol v dostatočnej miere prijímať Božiu pomoc a zároveň, aby sme neprežívali svoju vieru a obohatenie sebecky. K tomu sú potrební ľudia zodpovední za jednotlivé stavy a spoločenstvá, ktorí sú ochotní komunikovať a priložiť ruku k dielu.
Trpezlivo sa za nich modlime, ale aj komunikujme s nimi o našich možnostiach a potrebách. Pán Boh zaplať každému, kto prispel k tomuto požehnanému popoludniu!(S.K)

Pomazanie chorých

Lurdská Panna Mária

Pridal: RK FÚ Smolnícka Huta | 12.2.2013

Na spomienku na Lurdskú Pannu Máriu 11.2.2013 a zároveň na 21 Svetový deň chorých sa v našej farnosti Smolnícka Huta, Smolník a Úhorná udeľovalo pomazanie chorých a starších.

Popolcová streda

13.2.203

Pridal: RK FÚ Smolnícka Huta | 12.2.2013

Na Popolcovú stredu je prísny pôst v celej Cirkvi na znak pokánia. Sv. omše spojené so značením popola budú v našej farnosti takto: 15.30 - Úhorná, 16.45 - Sm.Huta a Smolník - 16.45 hod.

Veľkonočná sv. spoveď.

Pozývame

Pridal: RK FÚ Smolnícka Huta | 17.3.2013

Pôst je čas príprav na najväčšie sviatky roka – na Veľkú Noc. Okrem hmotných a gurmánskych príprav je veľmi dôležité pamätať na dušu.

Hlboký duchovný zážitok z tajomstva smrti a Zmŕtvychvstania Božieho Syna, môže prežiť len duša, ktorá je pre Boha otvorená. To znamená, že je s Ním zmierená a očistená jeho milosrdenstvom.

Práve preto ponúkame každý rok pred Veľkonočnými sviatkami možnosť prijať sviatosť zmierenia. Vysluhujeme ju viacerí kňazi po jednotlivých farnostiach, aby si každý mohol vybrať spovedníka, pred ktorým nebude cítiť zábrany vyznať svoje hriechy. Pre nás kňazov sú to veľmi vzácne a silné chvíle.

Vysluhovanie Sviatosti zmierenia pred Veľkonočnými sviatkami 2013

 

Sobota 23.3. 2013

Smolník:

8.00 hod. – 9.30 hod.

Uhorná:

9.45 hod – 10.15 hod.

Švedlár:

10.30 hod. – 11.30 hod.

Stará Voda:

11.30 hod. – 12.00 hod.

Nálepkovo:

14.00 hod. – 16.00 hod.

 

Nedeľa 24.3. 2013

Smolnícka Huta:

13.00 hod. – 13.30 hod.

Mníšek nad Hnilcom:

14.00 hod. – 15.00 hod.

Čas bohoslužieb počas Trojdnia

Veľká noc 2013

Pridal: RK FÚ Smolnícka Huta | 25.3.2013

Štvrtok

   28.3.  

Zelený štvrtok

 

Svätenie olejov,

10.00 – Rožňava

15.00 – Úhorná

17. 00 – Smolník

17.00 – Smol. HutaPiatok

   29. 3.

 

 

Veľký piatok

 

 

16.30 - Úhorná

 

15.00- Smol. Huta   

 

15.00- Smolník

 

 

 


- 14.00- krížová cesta vonku Sm.Huta

 

Dp. kaplán Marek

- 14.00 hod. krížová cesta

Sobota

   30. 3.

Bielá sobota

 

Rozpis k Božiemu hrobu

 

 

Prísny pôst!!!

 

Zmena času – letný čas, 1 hodina dopredu !!!!

18.30 – Sm. Huta

Oltárna Sviatosť Boží Hrob od 9.00 Požehnávanie jedla o 16.00hod. Smol. Hute.

18.30 – Smolník

Oltárna Sviatosť Boží Hrob od 11.00

Požehnávanie jedla o 16.00

16.30 – Úhorná

Oltárna Sviatosť Boží Hrob od 14.00

 

 Procesia na oslavu Vzkrieseného Pána!


 

Nedeľa

   31.3.

Veľkonočná nedeľa

 

 

 

10.00 – Sm. Huta

- Uhorná:    8.30 – sv. omša,   

                 

- Smolník: 10.30 – sv. omša

                  

Fotogaléria

Pozrite si ich...

Pridal: RK FÚ Smolnícka Huta | 30.3.2013

Nech sa páči, môžete si pozrieť vo fotogalérii z obradov z Trojdnia Veľkej noci 2013.

Blahoželanie k Veľkej noci 2013

Pridal: RK FÚ Smolnícka Huta | 31.3.2013

Prajem Vám krásne prežitie Veľkonočných sviatkov. Nech Váš dom je plný pokoja, stôl hýri hojnosťou a srdcia blízkych su naplnené láskou a porozumením.A nech Zmrtvychvstalý Pán osvetlí Vaše rodiny a životy.

Odpustová slávnosť na sv. Jozefa

1.mája 2013

Pridal: RK FÚ Smolnícka Huta | 11.4.2013

V spolupráci s Obecným úradom a Farským úradom v Smolníku sa bude konať odpustová slávnosť na Sv.Jozefa robotníka v Smolníku 1. mája 2013 o 10.00 hod. Hlavným celebrantom bude čestný kanoník vdp. Ján Tarbaj.

Koncert p.Moniky Kandráčovej

12.mája 2013

Pridal: RK FÚ Smolnícka Huta | 11.4.2013

1.Sv.prijímanie v Sm.Hute bude 12.mája o 10.00 hod.a v Smolníku bude 19. mája 2013. Zároveň bude doprevádzať sv. omšu v Sm.Hute známa speváčka Monika Kandráčová. Koncert sa koná v spolupráci s Obecným úradom Sm. Huta a s Obecným úradom v Smolníku. Zároveň 12.mája o 14.00 hod. v rím. kat. kostole sv. Kataríny Alexandrijskej sa bude konať koncert p.Moniky Kandráčovej so synmi v Smolníku.Srdečne pozývame.

Nové číslo časopisu

Pridal: Jozef Spišák, farár | 22.4.2013

Prečítajte si nové číslo Hlasu Huty. Nájdete ho v našom archíve.

Pozvanie na fatimskú sobotu v Uhornej

Pridal: RK FÚ Smolnícka Huta | 23.4.2013

Drahí bratia v kňazskej službe, milá mládež,drahí bratia a sestry!

V spolupráci s vdp. Jozefom Spišákom, správcom pútnického miesta Úhorná, vás všetkých srdečne pozývam na púť mladých na pútnické miesto Snežnej Panny Márie v Úhornej na fatimskú sobotu 4. mája 2013.

„Cez Máriu k Ježišovi“

Program púte:
09:00 privítanie pútnikov
09:30 modlitba posvätného ruženca – večeradlo (modlí sa mládež)
10:30 svätá omša (celebruje vdp. Patrik Balázs, kaplán v Rimavskej Sobote)
Teším sa na stretnutie s vami a povzbudzujem vás k účasti.
V prípade nepriaznivého počasia sa program púte neruší, ale sa presunie  do dolného kostola Sedembolestnej Panny Márie v Úhornej.

Dp. Patrik Baláž, koordinátor práce s mládežou

Želiezkom a kladivkom

vernisáž výstavy

Pridal: Jozef Spišák, farár | 23.4.2013

Mesto Gelnica, Banícke múzeum Gelnica a TU v Košiciach, FBERG, Ústav geoturizmu Vás pozývajú na vernisáž výstavy Želiezkom a kladivkom - Interaktívna cesta po Hornouhorských banských mestách - dňa 25.4.2013 o 16:00, Budova Baníckeho múzea v Gelnici, Banícke námestie 8, Gelnica.

Sviatok Sv.Jozefa v Smolníku

Deň baníkov

Pridal: RK FÚ Smolnícka Huta | 2.5.2013

Sviatok sv. Jozefa, robotníka si pripomenuli aj veriaci z obce Smolník. Dňa 1. mája 2013 sa v tamojšom kostole, konala odpustová slávnosť. Slávnostná sv. omša sa začala o 10.00 hodine a správca farnosti CSILic. Jozef Spišák na nej privítal veriacich nielen zo Smolníckej Huty, ale aj z okolitých farností. Hlavným celebrantom bol čestný kanonik Ján Tarbaj. Na slávnosti sa zúčastnili aj kňazi z okolitých farností. Slávnostný sprievod doprevádzali aj baníci z baníckeho spolku. Celebrant vo svojej homílii vyzdvihol život sv. Jozefa, robotníka - muža veľkej viery so zmyslom pre rodinu. Ako čítame v Evanjeliu podľa Matúša „Jozef bol človek spravodlivý ." Ako vieme, hlavný sviatok svätého Jozefa je 19. marca. Vtedy sa uctieva sv. Jozef predovšetkým ako pestún Pána Ježiša a hlava Svätej rodiny. No tento vyvolený Boží muž sa uctieva aj ako patrón robotníkov, čo sa zdôraznilo v poslednom období zavedením jeho liturgickej spomienky na deň prvého mája. Z evanjelia vieme, že svätý Jozef bol tesár . Preto si ho od nepamäti uctievali ako svojho patróna tí, čo pracovali s drevom, predovšetkým stolári a tesári. Pápež Pius XII. rozšíril patronát sv. Jozefa na všetkých pracujúcich a zasvätil mu prvý máj, ktorý sa v mnohých krajinách slávi ako sviatok robotníkov. Cirkev chce takto nielen prejaviť úctu celoživotnému povolaniu sv. Jozefa, ale chce vyzdvihnúť aj hodnotu práce a jej význam v prirodzenom i nadprirodzenom poriadku. To platí aj o bežných každodenných prácach. Lebo mužovia a ženy, čo vyvíjajú svoju činnosť, aby zarobili na živobytie sebe a svojej rodine tak, že tým preukazujú primeranú službu aj spoločnosti, môžu právom hľadieť na svoju prácu ako na pokračovanie v diele Stvoriteľa, užitočnú pomoc svojim bratom a ako na svoj osobný príspevok k uskutočneniu Božieho plánu v dejinách. Po skončení svätej omše bolo pre všetkých hostí pripravené už tradičné agapé, na ktorom sa stretli známi i neznámi, našli si čas na kus reči a v príjemnej nálade sa rozišli do svojich domovov. Úprimná vďaka patrí všetkým, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom podieľali na príprave odpustovej slávnosti, či už po tej duchovnej alebo finančnej stránke. Pán Boh zaplať! (S.K)

Fatimská sobota v Úhornej

Púť mladých z diecézy Rožňava

Pridal: RK FÚ Smolnícka Huta | 5.5.2013

Mariánska úcta má na Slovensku dávnu tradíciu. Svedčia o tom aj desiatky kostolov, kaplniek a oltárov zasvätených Panne Márii. Pri príležitosti fatimskej soboty sa 4. mája konala púť mladých z diecézy Rožňava , ktorá začala svätou omšou o 9.00 hod. na pútnickom mieste Úhorná, ktoré je dominantou Rožňavskej diecézy. Vdp. Jozef Spišák, správca pútnického miesta Úhorná, srdečne na nej privítal mládež, svojich oltárnych spolubratov i ostatných pútnikov a vo svojom krátkom príhovore vyzdvihol motto tohtoročného stretnutia, ktoré sa nieslo v znamení hesla : ,,Cez Máriu k Ježišovi“ . Poznamenal, že srdce Panny Márie oplýva nekonečnou láskou ku každému. A ako nosila pod srdcom Ježiša, tak nosí pod srdcom každého z nás. Milosť obrátenia je veľmi vzácnym darom. Ďakujme za obrátenia, za to, že Boh nás neustále volá, aby sme šli za ním z vlastnej, slobodnej vôle. Nikdy nenúti, nepresviedča, len láskyplne volá. Ak sme sa už raz pre Neho rozhodli -vytrvajme!

Následne sa pokračovalo podľa programu, a veriaci sa spoločne spojili cez modlitbu ruženca, aby sa tak pripravili na prežitie tohto nevšedného dopoludnia.

Program fatimskej soboty pokračovalo Večeradlom a ružencom, ktorí sa modlili mladí z diecézy Rožňava a program vyvrcholil o 10:30 svätou omšou celebrovanou vdp. Patrikom Balážom, ktorý pôsobí ako kaplán v Rimavskej Sobote a je koordinátorom pre mladých našej diecézy. Ten prostredníctvom kázne apeloval na všetkých prítomných, aby nepovažovali desatoro Božích prikázaní za zbierku príkazov a zákazov, ale aby ich prijali ako univerzálny návod. Návod, vďaka ktorému dokážu konať správne rozhodnutia i v najťažších situáciách, ktorým budú ich mladé duše na ceste životom vystavené.

Takto posilnení pútnici sa vydali späť do svojich domovov a veríme, že si so sebou okrem dobrej nálady odniesli aj množstvo Božej milosti, síl do každého dňa a len tie najpríjemnejšie spomienky. Nech im všetko spomenuté pomáha premieňať každodenné starosti na radosti, aby tak aj ich známi mohli na chvíľu pocítiť ducha fatimskej soboty.(vid-fotogaléria) (S.K)

Koncert p. Moniky Kandráčovej

Ďakujeme

Pridal: RK FÚ Smolnícka Huta | 13.5.2013

Dňa 12. mája 2013 sa v Smolníckej Hute konala slávnosť prvého svätého prijímania, pri ktorej deti prvýkrát prijali Telo a Krv nášho Pána Ježiša Krista. Na tejto významnej udalosti svätú omšu sprevádzala svojím krásnym hlasom p. Monika Kandráčová. Doprovod jej robili synovia na husliach a harmonike.Po skončení svätej omše sa konal ešte krátky koncert vo farskom kostole Nanebovzatia Panny Márie a po ňom boli matkám odovzdané kvety.

Na tento deň pripadol aj medzinárodný deň matiek, a preto sa pri tejto príležitosti konal koncert aj vo farnosti Smolníku o 14:00 v kostole sv. Kataríny Alexandrijskej. Po privítaní p. Moniky Kandráčovej a ľudí správcom farnosti CSILic. Jozefom Spišákom, začal koncert a po ňom sa konalo agapé. Ďakujeme za príjemný zážitok. (Jozef Spišák)

Fotografie a video z akcie

Betónovanie pri kaplnke Márie Snežnej v Úhornej

15. máj 2013

Pridal: Jozef Spišák, farár | 17.5.2013

Pozrite si fotogalériu.

Ukončené pódium.

Príprava na odpust.

Pridal: RK FÚ Smolnícka Huta | 13.6.2013

V týchto dňoch bolo ukončené pódium na pútnickom mieste Úhroná.

Jubileum

Pridal: RK FÚ Smolnícka Huta | 16.6.2013

Drahý duchovný otec Jozef,
v piatok ste si pripomenuli 10.výročie kňazstva. Tak, ako každá farnosť prežíva radosť keď do nej príde nový duchovný správca, aj tá naša je vďačná za tento Boží dar, práve preto, že dostala kňaza po 50.rokoch. Kňazská služba spočíva v odovzdávaní Božieho slova ľudu a to odovzdávanie sa musí diať v odovzdanosti Slovu - Kristovi. Dnešný svet potrebuje kňazov, ktorí im prinesú toto Slovo a ktoré im ukáže správnu cestu života.
Vy, drahý otec Jozef sa o naše farské spoločenstvo úpenlivo a príkladne staráte a odovzdávate nám Božie slovo každý deň. Chceme sa Vám zo srdca poďakovať za Vašu starostlivú a láskyplnú službu pastiera. Ďakujeme za Vašu vernosť Kristovi a do ďalších rokov pastierskej služby Vám prajeme a vyprosujeme hojnosť darov Ducha Svätého, veľa duchovných i telesných síl vo Vašej službe, ochranu nebeskej Matky Panny Márie a tiež potrebné zdravie. Vyjadrujeme prianie, aby Pán svojím milosrdenstvom prikryl Vaše doterajšie pôsobenie, a do jeho milosrdenstva vložil Vaše ďalšie kňazské pôsobenie.
Nech Vás Pán žehná a požehnáva aj naďalej! (S.K.)

Požehnanie kríža

Pozývame

Pridal: RK FÚ Smolnícka Huta | 22.6.2013

V nedeľu 23. júna 2013 sa po sv. omši cca o 10.00 hod. požehná nový prícestný kríž. Starý kríž bol nahradený novým krížom. Požehnanie bude hneď po sončení sv. omše.

Požehnanie kríža

Ďakujeme...

Pridal: RK FÚ Smolnícka Huta | 23.6.2013

V nedeľu 23. júna 2013 po sv. omši o 10.00 hod. CSILic. Jozef Spišák požehnal nový prícestný kríž. Starý kríž, ktorý zničil ,,zub času“ bol nahradený novým. Duchovný otec v krátkom príhovore veriacim vyzdvihol symbol kríža, ako veľkej lásky ktorú zjavuje. Ježiš Kristus, vzal na seba našu ľudskú prirodzenosť, aby mohol konať v našom mene a povedal, že nás miluje cez všetko  zlé čo vykonáme, až na smrť. Kríž je toho dôkazom a preto si ho máme patrične uctiť. Nech je pre nás momentom na večnosť a svetlom pre náš život. Po samotnom požehnaní pán farár udelil veriacim požehnanie a pripomenul, aby sme nikdy nezabudli, že kríž je zhrnutím celého evanjelia. To znamená, že sa nemôžeme tváriť akoby sme prijali evanjelium, ak odmietneme vziať na vedomie kríž.  „Kto chce ísť za mnou, nech zaprie sám seba, vezme svoj kríž a nasleduje ma,“ hovorí Kristus.

Všetkým , ktorí akokoľvek pomohli na dnešnej slávnosti vyslovujeme Pán Boh zaplať! (S.K)

Detský a mládežnícky výlet

Podhájska - Penzión Quatro

Pridal: RK FÚ Smolnícka Huta | 28.6.2013

V dňoch od 8.júla do 11 (12).júla 2013 sa uskutoční detský a mládežnícky výlet do Podhájskej. Deti a mládež nech sa nahlásia u Alexandri alebo Mišky.

Púť na Levočskú horu

6.júla 2013

Pridal: RK FÚ Smolnícka Huta | 28.6.2013

Dňa 6.júla 2013, o 14.30 odchádza niekoľko pútnikov z našej farnosti na Mariánsku horu na Levočský odpust, aby vyprosili si hojné milosti a Božie požehnanie tak pre seba ako aj pre iných. Prosíme Pannu Máriu o pomoc a ochranu.

Odpust -Štóska kaplnka

7.júla o 15.00 hod.

Pridal: RK FÚ Smolnícka Huta | 28.6.2013

Srdečne pozývame na odpustovú slávnosť ku Štóskej kaplnke v nedeľu 7.júla 2013, ktorý sa bude konať o 15.00hod. Hlavným celebrantom je vdp. Tarpák z Medzeva, kňaz, ktorý študoval v Nemecku. Celá slávnosť sa bude konať v nemeckom jazyku.

Nové číslo Hlasu Huty

Vydali sme júlové číslo farského časopisu

Pridal: Jozef Spišák, farár | 4.7.2013

Prečítajte si o dianí v našej farnosti.

Viac informácií tu.

V Smolníckej Hute v auguste odpustová slávnosť

Pozývame -odpust -opa

Pridal: RK FÚ Smolnícka Huta | 14.7.2013

Smolnícka Huta. V nedeľu 18. augusta 2013 sa vo farnosti Smolnícka Huta uskutoční odpustová slávnosť v kostole zasvätenom Nanebovzatiu Panny Márie. Slávnostnú svätú omšu, ktorá sa začne o 10:30 h, bude celebrovať policajný dekan Mons. Marcel Gábor z Ordinariátu OS a OZ SR. Kostol bol v roku 2008 vyhlásený emeritným rožňavským biskupom Mons. Eduardom Kojnokom za pútnické miesto v Rožňavskej diecéze, pretože v hlavnom oltári je na viditeľnom mieste uložená vzácna relikvia Pátra Pia. Veriaci si ju budú môcť uctiť aj pri príležitosti augustovej slávnosti.(S.K).

Diecézna púť - Úhorná

Ďakujeme...

Pridal: RK FÚ Smolnícka Huta | 5.8.2013

Už po 200-krát sa na prvú augustovú nedeľu konala diecézna púť k Panne Márii Snežnej v Roku viery v Úhornej. V sobotu 4. augusta 2013 privítal veriacich správca farnosti CSILic.Jozef Spišák, ktorý vo svojom príhovore priblížil pútnikom zmysel putovania.
,,Každý rok prichádzajú na toto sväté miesto veriaci z rôznych kútov Slovenska, aby si vyprosili u Boha láskyplnú ochranu, prosili o pomoc, zdravie a Božie požehnanie pre svoje rodiny, ale hlavne vo svojich modlitbách a chválach prednášajú príhovor našej Nebeskej Matke. Všetci sme na tejto zemi pútnikmi. Mnohí z Vás prešli veľa kilometrov, len aby sme spolu vytvorili jedno spoločenstvo a spolu oslavovali Pannu Máriu," povedal Spišák a poprial veriacim , aby na tomto mieste načerpali množstvo síl a našli to, čo hľadajú ako pútnici, pretože mariánske svätyne sú miesta, kde sa Kristovo svedectvo stáva mimoriadne účinným.

Po úvodnom príhovore sa začal samotný program. Podvečer sa konala úvodná svätá omša, ktorej celebrantom bol PaedDdr. Martin Mojžiš. Po nej sa prítomní zapojili do večeradla a následne do adorácie a krížovej cesty, ktorých hlavný úmysel bol za osobné uzdravenia pútnikov. Sobotňajší program vyvrcholil polnočnou svätou omšou. V nedeľu od skorého rána prichádzalo čoraz viac pútnikov z ďalekého okolia. Po svätej omši v slovenskom a v maďarskom jazyku sa začala modlitba posvätného ruženca. Celá púť vyvrcholila slávnostnou svätou omšou, ktorej hlavným celebrantom bol rožňavský biskup Mons.Vladimír Filo.

Jeho Excelencia, otec biskup sa vo svojej homílii zameral na historický význam a udalosti, ktoré sa udiali v Bazilike Santa Maria Maggiore v Ríme a povzbudil veriacich, že aj toto pútnické miesto nesie tento názov ,pretože  je takou významnou bazilikou akou je Santa Maria Maggiore. Vo svojom príhovore vyzdvihol úctu k tradícii a ku koreňom, ako aj bohatstvo Máriinho života a príkladu. Podotkol, že Rok viery nám má dopomôcť k znovuobjaveniu viery  a tak ukázať ,,dvere viery“ mnohým hľadajúcim a práve v tejto mariánskej svätyni môžeme získať potrebné milosti.
Na záver zdôraznil: ,, ak chceme byť naozaj mariánski, musíme si dávať veľký pozor na to, čo vchádza do našej mysle a do našich sŕdc. Lebo často nasávame to, čo neformuje naše kresťanské povedomie, ale práve naopak. Práve preto nech je nám Mária vzorom, ako si chrániť srdce a premýšľať vždy o tom, čo súvisí s Ježišom. "

Po požehnaní a slávnostnom ukončení púte boli veriaci povzbudení, aby to čo mohli načerpať pri tejto skromnej kaplnke zaniesli domov do svojich rodín a naďalej šírili svoju vieru.
Autor: Simona Kaľavská
Foto: Blanka Čechová

Odpustová slávnosť

Bohu vďaka!

Pridal: RK FÚ Smolnícka Huta | 23.8.2013

Slávenie tohtoročného odpustu sme začali už v priebehu týždňa, keď mnohí naši veriaci využili možnosť zmieriť sa s Bohom, lebo dobre sláviť odpust znamená prijať a prežiť odpustenie Božie a odpustiť si aj navzájom. Vo štvrtok - na sviatok Nanebovzatia Panny Márie – Jozef Kmec, tajomník arcibiskupa Bobera slúžil svätú omšu zo sviatku. Jeho homília nám priblížila osobu Panny Márie, veľkosť Božej Matky, ktorá podľa jeho slov nebola len v jej vyvolení, ale aj v jej slobodnom rozhodnutí žiť pre Boha, poslúchať ho a napĺňať Boží plán. 

S týmito slovami v srdci sme sa opäť zišli pri slávnostnej nedeľnej svätej omši. Vedomí si Kristovho odkazu : „... kdekoľvek sú zhromaždení v mojom mene...“ sme vytvorili pomerne početné spoločenstvo, aby sme vzdali česť a úctu Nebeskej kráľovnej. Vytvoril sa tak krásny priestor, kde spoločenstvo veriacich môže vytvoriť jednotu s kňazom pri slúžení najsvätejšej obety. Pozvanie prijal a slávnostnú svätú omšu celebroval náš hosť Mons. Marcel Gábor – policajný dekan. Začali sme ju spevom úvodnej piesne Jasaj v Pánovi za účasti speváckeho zboru Kwapka z Margecian, ktorý svojou hudbou a spevom bol modlitbou chvály a vďaky preukázanej Bohu v našom chráme. V podnetnej a zaujímavej homílii vdp. Marcela Gábora rezonovala téma dobra a dôvery. Dnešná realita sveta – to sú ľudia necitliví, strácajú voči sebe dôveru i úctu, boja sa , neveria v dobrotu druhého človeka. Vyberajú si ľahšiu a pohodlnejšiu cestu – povrchné hľadanie pôžitkov. Aj vo výchove mládeže málo investujeme do výchovy k charakternosti a dobru. A práve sviatok Nanebovzatia Panny Márie nás povzbudzuje k tomu, aby sme si existenciu dobra uvedomovali. Keď totiž slávime jej sviatok, utiekame sa k samotnej Matke Božej a chceme sa ukryť pod ten istý plášť, ktorý chránil samotného Ježiša v období detstva. Keď Ježiš zomieral na kríži, veril v dobrotu človeka, dôveroval mu a dôveruje mu dodnes. Dal nám Eucharistiu ako dôkaz lásky a dôvery. Lebo Boh nerezignoval na dobro človeka. Bojuje za každého, verí nám, chce, aby dobro v nás prevýšilo to zlé, čo v nás je .

 Po požehnaní sme sa poďakovali nášmu hosťovi za slávnostné odslúženie svätej omše i povzbudivé slová homílie a obdarovali ho kyticou kvetov . Na záver duchovný otec poukázal na jedinečnosť týchto chvíľ  a zároveň poďakoval všetkým, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom podieľali na odpustovej slávnosti. Nech Boh požehná každé dobré dielo našich rúk a duší. Bohu patrí veľká vďaka za tieto nielen krásne ale aj požehnané chvíle. (S.K)

 

 

Veni Sancte

2013 - 2014

Pridal: RK FÚ Smolnícka Huta | 2.9.2013

Včera 1.septembra a dnes 2. septembra sa v našej farnosti konalo Veni Sancte z príležitosti začiatku Nového školského roku, aby deti našli a hľadali pomoc predovšetkým u Boha a spoliehali sa na pomoc Ducha Svätého.

Ukončenie Fatimských sobôt

Pozývame

Pridal: RK FÚ Smolnícka Huta | 18.9.2013

Ukončenie Fatimských sobôt bude 5.októbra 2013 na pútnickom mieste v Úhornej. Program: o 9.00 hod. pri jaskynke Panny Márie pred kaplnkou začne Večeradlo, ktoré povedie vdp. Peter Tirpák. O 10.00 hod. v kaplnke Snežnej Panny Márie bude slávnostná svätá omšu. Hlavným celebrantom m celebrantom bude vdp. Marián Slovák. Srdečne pozývame. (J.S)

Ukončenie Fatimských sobôt

Ďakujeme...

Pridal: RK FÚ Smolnícka Huta | 7.10.2013


Ukončenie Fatimských sobôt sa uskutočnilo 5.októbra 2013 na pútnickom mieste v Úhornej. Program začal o 9.00 hod. pri jaskynke Panny Márie pred kaplnkou začalo Večeradlom, ktoré viedol vdp. Peter Tirpák. O 10.00 hod. v kaplnke Snežnej Panny Márie bola slávnostná svätá omšu. Hlavným celebrantom bol vdp. marian Slovák a hlavným kazateľom bol vdp. dekan Marián Lukáč z Gelnice. Ďakujeme všetkým, ktorí sa zúčastnilii tejto slávnosti. Na Večeradle ako aj sv. omši sa zúčastnilo niekoľko stovák veriacich. (J.S)

Rozlúčime sa

12. októbra 2013

Pridal: RK FÚ Smolnícka Huta | 9.10.2013

12. októbraa 2013 sa rozlúčime so zosnulou Agnesou Rusnákovou, ktorá nás opustila vo veku 91 rokov. Rozlúčka s naším drahou zosnulou sa začne zádušnou sv. omšou o 10.30 hod. v Rímskokatolíckom kostole Nanebovzatia Panny Márie v Smolníckej Hute. Potom na cintoríne budú pokračovať pohrebné obrady. Odpočívaj v pokoji!

Sviatky

2013

Pridal: RK FÚ Smolnícka Huta | 29.10.2013

Piatok

   1.11.

Všetkých svätých

Zakazujú sa všetky prvopiatkové sv. omše

 

8.3O -ruženec

9.00- sv. omša

14.30-pobožnosť na cintoríne

 

10.00-ruženec

10.30 – sv.omša

13.45-pobožnosť, pobožnosť na cintoríne

 

    

7.45-sv. omša

13.00-pobožnosť, pobožnosť na cintoríne

 

 

Sobota

   2.11.

Spomienka na všetkých svätých

9.00-sv.omša

Po sv.omši na cintoríne modlitba ALEBO V KOSTOLE

    10.30-sv.omša

Po sv.omši na cintoríne pobožnosť ALEBO V KOSTOLE

           

  7.45-sv.omša

Po sv.omši na cintoríne pobožnosť alebo v kostole

Nedeľa

   3.11.

  

 

31.nedeľa

 

 

8.30-ruženec

9.00 – sv. omša

Za veriacich

 

ZBIERKA NA KOSTOL

10-30-sv.omša

 

 

 

7.45- sv. omša

 

Sviatok sv. Kataríny Alexandrijskej si pripomenuli aj veriaci Smolníka

24.11. o 10.30 hod.

Pridal: RK FÚ Smolnícka Huta | 14.11.2013

Smolník 24. novembra (TK KBS) Sviatok sv. Kataríny Alexadrijskej si pripomenuli aj veriaci z obce Smolník. V nedeľu 24. novembra 2013 sa v tamojšom kostole konala odpustová slávnosť. Správca farnosti Jozef Spišák privítal na slávnostnej svätej omši veriacich nielen zo Smolníka, ale aj z okolitých farností. Hlavným celebrantom bol Mons. Jozef Jarab, rektor Kňazského seminára v Spišskej Kapitule. Na slávnosti sa zúčastnili aj kňazi z okolitých farností. Slávnostný sprievod doprevádzali aj baníci z baníckeho spolku.

Celebrant vo svojej homílii vyzdvihol život sv. Kataríny – ženy s veľkou vierou. Jej cnosti a životný príbeh vyzdvihol aj slávnostný kazateľ Jozef Jarab. "Modlitbou k sv. Kataríne aj my budeme môcť spoznať a uctievať Krista. Neúnavnou dobrotou, vierou a pokorou slúžiť tým, ktorí sú v utrpení a núdzi," uviedol Mons. Jarab. Veriaci z farnosti spolu s jej správcom prajú Mons. Jarabovi, nech ho podľa vzoru nášho Majstra na príhovor Panny Márie a sv. Kataríny Alexandrijskej, patrónky teológov, Duch Svätý naplní potrebnými darmi a milosťami.(S.K)

Rorátne sv. omše

Pozývame

Pridal: RK FÚ Smolnícka Huta | 27.11.2013

Tak ako pred rokom v adventnom období tak aj v tomto adventom čase sa budú konať roráty ráno o 5. 30 hod. vo farskom kostole. Sme potešení, že naši veriaci chcú a prichádzajú na tieto ranné sv. omše.

 

Požehnávanie adventných vencov

1.12.2014

Pridal: RK FÚ Smolnícka Huta | 27.11.2013

Na prvú adventnú nedeľu pri svätej omši, sa o  9:00 hod., v našom farskom kostole budú svätiť adventné vence.

Začalo adventné obdobie

prajeme jeho prežitie v pokoji a v spojení s Bohom

Pridal: RK FÚ Smolnícka Huta | 1.12.2013

Poetica musica

7.decembra 2013 o 16.00

Pridal: RK FÚ Smolnícka Huta | 7.12.2013

Poetica Musica je tvorivá skupina mladých kresťanov katolíkov, ktorá sa prostredníctvom zamyslení, básní a piesní – teda prostredníctvom slova aj hudby venuje rôznym námetom a udalostiam. Jej hlavným cieľom je ponúkať skrze umelecké spracovanie pohľady na rôzne témy, nielen čo sa týka viery a kresťanského nazerania na svet, ale aj každodenných vecí, problémov, sfér, v ktorých sa bežne pohybujeme. Svojou formou aj obsahom
sa snaží osloviť čo najširšie spektrum divákov, či už sú to mladí alebo starší ľudia.
Srdečne pozývame na dnešný adventný večer 7. decembra 2013 do Kultúrneho domu v Smolníckej Hute, ktoré sa uskutoční o 16.00 hod.

Vianočná spoveď

21.12 - 22.12.2013

Pridal: RK FÚ Smolnícka Huta | 12.12.2013

Program spovedania: Vianočné spovedanie – pozývame všetkých k vianočnej spovedi. “Vykonajme si vianočnú spoveď, aby sme nie v zhone a hriechu, ale s čistým srdcom a duchovným úžitkom prežili tohtoročné Vianoce.

Sobota: 21.12.2013 (spovedajú traja-štyria kňazi): Smolník: od 8.00 – 9.30 hod., Úhorná: od 9.445 – 10.15hod., Švedlár: od 10.30-11.30hod., Stará Voda: od 11.40- 12.30hod., Nálepkovo: od 14.00-16.00hod.

Nedeľa: 22.12.2013: Smolnícka Huta: od 13.00 – 13.45 hod., Mníšek nad Hnilcom: od 14.00 – 15.00hod.

Požehnané Vianoce a požehnaný Nový rok 2014

2013

Pridal: RK FÚ Smolnícka Huta | 25.12.2013

Požehnané Vianočné sviatky a predovšetkým radosť z narodenie Mesiáša. a úspešný rok 2014 praje farnosť Smolnícka Huta a Smolník.