Základné informácie o kostole farnosti

Kostol Nanebovzatia Panny Márie

Kostol 

Interiér kostola

Farnosť Smolnícka Huta patrí do diecézy Rožňava. Kostol bol vybudovaný v roku 1751, odkedy sa viedli aj matriky, ktoré sa údajne stratili pri prechode frontu za druhej svetovej vojny. Od roku 1949 farnosť Smolnícka huta prechádza pod farský úrad Smolník a neskôr pod farský úrad Mníšek nad Hnilcom. Počas desaťročí sa táto samospráva niekoľkokrát menila. Dôvod prečo farnosť nebola obsadená počas necelých 50. rokov sa nám doposiaľ nepodarilo zistiť.

Matriky:

n. 1785 - 1855

s. 1785 - 1855

z. 1785 - 1855

Fara bola založená podľa nám dostupných zdrojov v roku 1785. Ďalšie podrobnosti budú postupne pridávané.

 

Presbytérium

Svätyňa

Hlavný oltár Nanebovzatia Panny Márie

Hlavný oltár Nanebovzatia Panny Márie Hlavný oltár - detail

Neskorobarokový oltár z 2. polovice 18. storočia. V strede stĺpovej architektúry vyniká socha Nanebovzatej Panny Márie a adorujúcimi anjelmi, inšpirovaná gotickou predlohou. Po stranách plastiky Sv. Jozef a Sv. Ján Krstiteľ. V strede nadstavca sa nachádza plastická Najsvätejšia Trojica a po stranách adorujúci anjeli. Oltár je doplnený volútovou a akantovou ornamentikou s ružicami.

Bočný oltár Sv. Anny - 1 a bočný oltár Sv. Antona - 2

Bočný oltár Sv. Anny Bočný oltár Sv. Antona

Oltáre z rokokového slohu z 2. polovice 18. stor. Obr.č. 1, oltár Sv. Anny. V strede oltára obraz Sv. Anny. Po stranách plastiky Sv. Anna a Joachim. Obr. č. 2, oltár Sv. Antona. V strede oltára obraz Sv. Antona. Po stranách plastiky Sv. Florián a Sv. Ladislav.

Kazateľnica

Kazateľnica

Rokokový sloh z 2. polovice 18. stor. Na rečništi členenom vertikálnymi volútami plastiky štyroch cirkevných otcov. Na spojujúcej časti reliéf Dobrý Pastier. Pyramidálne ukončený baldachýn nesie plastiky dvoch baníkov. V strede plastiky Sv. Ján Nepomúcky. Kazateľnica je doplnená rokajovou ornamentikou.

Závesný obraz Nanebovzatia Panny Márie

Obraz

Závesný obraz Nanebovzatia Panny Márie zo začiatku 19. storočia, (olej) na plátne. V pôvodnom ráme. Nachádza sa v lodi kostola.


Táto stránka je zobrazená: 8103x.
OZ BArborka

Slovenské omše v zahraničí

Slovenské omše, ktoré sa slúžia v Európe a zámorí

Pozdrav pápeža

Benedikt XVI. pozdravil slovenských pútnikov

Video - relikvia

Relikvia

Darujte nám 2% z daní!