Redakcia Hlasu Huty

Vydáva Rímskokatolícky farský úrad Smolnícka Huta pre vnútornú potrebu farnosti. Redaktori: Katarina Majov­ská, Petra Pohlyová.  Sadzba a grafická úprava: Ing. Peter Hamrák. Jazyková spolupráca: Mgr. Lenka Horáková. Odborný konzultant: CSILic. Jozef Spišák. Imprimatur: Mons. Eduard Kojnok, rožňavský diecézny biskup. Náklad 200 kusov. Adresa redakcie: Rím. kat. farský úrad, Smolnicka Huta 84, 055 65 Smolnícka Huta. Nepredajné. E-mail: jozefspisak@gmail.com. Redakcia si vyhradzuje právo upravovať príspevky. Nevyžiadané rukopisy nevraciame. Foto na titulke: archív autora.

 

 Táto stránka je zobrazená: 1974x.
OZ BArborka

Slovenské omše v zahraničí

Slovenské omše, ktoré sa slúžia v Európe a zámorí

Pozdrav pápeža

Benedikt XVI. pozdravil slovenských pútnikov

Video - relikvia

Relikvia

Darujte nám 2% z daní!