Dátum
 Liturgický prehľad ČasPoznámka – úmysel sv. omší

 Pondelok

     3.3.

Féria

   

   

 

  Utorok

     4.3.

Féria

7.30-sv.omša

  

  Streda

      5.3.

Popolcová streda

17.30- sv. omša

Pôst a zdržovanie sa mäsitého pokrmu. Je deň pokánia v celej Cirkvi.

  Štvrtok

     6.3.

Féria

16.25-adorácia     

16.30-spoveď      17.15 – sv.omša

Za Božie požehnanie a pomoc

   Piatok

     7.3.